Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 208

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 202 203 204 205 206 207 < 208 > 209 210 211 212 213 214 .. 255 >> Следующая


4. Медіальне ядро (рухове) — nucleus medialis thalami — виконує функцію проміжного рухового центру для провідних шляхів з кори в ядра екст-рапірамідної системи: в червоне ядро, ядра черепномозкових нервів та спинний мозок (tractus thalamorubralis, tr. thalamobulbaris et tr. thala-mospinalis).

5. Сітчастий утвір — formatio reticularis — розміщений між названими вище ядрами і зв'язаний з ними.

Третій шлуночок мозку — ventriculus tertius — розміщений між зоровими горбами, має кільцеподібну форму (див. рис. 13.6, 27). У нього вростає міжгорбкове зрощення — adhesio interthalamicae. У стінках шлуночка міститься центральна сіра мозкова речовина — substantia grisea centralis, в якій розміщені підкіркові автономні центри. Третій шлуночок з'єднується з мозковим водопроводом середнього мозку, а крізь міжшлуночковий отвір — for. interventricularis — з бічними шлуночками мозку. Судинна основа третього шлуночка утворена складкою епітеліальної пластинки м'якої оболонки мозку і судинним сплетенням. Вона відокремлює зорові горби від амонових рогів і склепіння. Судинна основа проникає крізь міжшлуночковий отвір у бічні шлуночки мозку у вигляді судинних сплетень бічних шлуночків.

Гіпоталамус — hypothalamus — розміщений на базальній поверхні мозку і утворює стінку третього мозкового шлуночка мозку вентрально від зорових горбів. За своїм походженням — найдавніша частина проміжного мозку. Функціонально є вищим підкірковим автономним центром. З'єднується із зоровими горбами, нюховим і середнім мозком. У гіпоталамусі знаходяться центри регулювання життєво важливих функцій організму: кровообігу, дихання, обміну речовин, статевих функцій та ін. В його передній ділянці розміщені сірий горб із лійкою і гіпофізом, а в задній — сосочкове тіло і стінки третього шлуночка.

Сірий горб— tuber cinereum — лежить безпосередньо позаду перехрестя зорових нервів між ніжками великого мозку (див. рис. 13.7). У центрі сірого горба є заглиблення, або бухта, лійки — recessus infundibuli (випин вентральної стінки шлуночка). Власне лійка — infundibulum — тонкостінна, до неї прикріплюється гіпофіз.

476

НЕРВОВА СИСТЕМА

Гіпофіз, або нижній мозковий придаток, — hypophysis — є однією з найважливіших ендокринних залоз. За формою він нагадує плоско-округле тіло з невеликою порожниною в центрі. Гіпофіз складається з мозкової (дорсальна) — neurohypophysis — і залозистої (вентральна) — adenohypophy-sis — часток. До аденогіпофіза належать передня, проміжна й горбова частини. Гормони гіпофіза (а їх виділено понад 10) регулюють діяльність інших ендокринних залоз, а також симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

Сосочкове тіло — corpus mamillare — лежить позаду сірого горба і є проміжним рефлекторним нюховим центром, який через комплекс структур склепіння (fornix) з'єднується з нюховим мозком. Сосочкове тіло зв'язане із зоровими горбами і сітчастим утвором середнього мозку — formatio reticularis (nucleus motorius tegmenti). У собаки сосочкове тіло парне.

O Розвиток проміжного мозку

Оскільки в проміжному мозку зосереджуються найвищі підкіркові центри життєдіяльності організму, його розвиток тісно пов'язаний із ускладненням внутрішньої організації тварин, розвитком аналізаторів та інших складних механізмів, за допомогою яких організм пристосовується до умов існування. Найбільших розмірів проміжний мозок досягає у ссавців.

На початку закладання головного мозку проміжний мозок розвивається з нервових клітин у стінці третього мозкового шлуночка. За рахунок сильного розвитку сірої мозкової речовини третій мозковий шлуночок перетворюється на вузьку щілину. В бічних стінках шлуночка утворюються зорові горби. З ембріональної пластинки покрівлі в усіх ссавців утворюється епіталамус. Епіфіз є рудиментом третього непарного тім'яного ока, яке у земноводних і плазунів лежить під шкірним покривом. У ссавців епіфіз перетворюється на ендокринну залозу. Функція її, за сучасними поглядами, полягає в гальмуванні передчасного статевого розвитку. Сильно розвинена ембріональна пластинка дна — tegmentum — формує підталамічну (гіпоталамічну) ділянку проміжного мозку, яка виникає з епіхордального мозку (див. рис. 13.13). Вона тісно пов'язана із середнім мозком. До підталамічної ділянки належать лійка — infundibulum, сірий горб — tuber cinereum — і сосочкове тіло — corpus mamillare. Оскільки з розвитком проміжного мозку одночасно відбувається і розвиток зорового аналізатора, від дна проміжного мозку відходять зорові ніжки, що закінчуються очними бокалами. Зорові ніжки потім перетворюються на зорові нерви, які утворюють у підталамічній ділянці зорове перехрестя. Вентральний випин проміжного мозку з лійкою з'єднується з дорсальними випином глотки (кишеня Ратке) і разом вони утворюють гіпофіз — нижній мозковий придаток. Інтенсивний розвиток зорових горбів зумовлений переміщенням зорових центрів із середнього мозку до вторинного плаща і зв'язком із мозочком. Подальшого розвитку в стінках третього мозкового шлуночка набувають вищі автономні підкіркові центри.
Предыдущая << 1 .. 202 203 204 205 206 207 < 208 > 209 210 211 212 213 214 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed