Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 209

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 203 204 205 206 207 208 < 209 > 210 211 212 213 214 215 .. 255 >> Следующая


У покрівлі проміжного мозку на початку розвитку є лише тонкий шар епендимоцитів, які беруть участь в утворенні судинного покриву третього

477

Розділ LS

шлуночка, а потім і судинного сплетення, яке заходить і в бічні шлуночки великого мозку. Однак у зв'язку з інтенсивним розвитком зорових горбів і насиченням таламуса проміжними центрами різко збільшується маса зорових горбів, які, розростаючись, перетворюють третій шлуночок на кільцеподібний канал.

O Середній мозок

Середній мозок —mesencephalon — складається з пластинки покрівлі середнього мозку, покриву ніжок та ніжок великого мозку (див. рис. 13.6; 13.8). Порожнина середнього мозку перетворилась на водопровід середнього (великого) мозку — aqueductus mesencephah (cerebri), який з'єднує третій і четвертий мозкові шлуночки. В стінках водопроводу міститься центральна сіра мозкова речовина.

1. Покрівля середнього мозку — tectum mesencephali — утворює дорсальну частину середнього мозку. Вона лежить каудально від зорових горбів і рострально від мозочка (див. рис. 13.12). її пластинка складається з парних ростральних (зорових) і каудальних (слухових) горбків — colliculi rostrales (s. optici) et caudales (s. acustici). Горбки розділяються поперечною і серединною борознами. Зовні покрівля вкрита білою мозковою речовиною, під якою лежить сіра мозкова речовина. В ростральних горбках вона є підкірковим центром різних аферентних шляхів, у тому числі й зорових, а в каудальних — підкірковим слуховим центром і центром рівноваги. В цілому покрівля виконує функції координуючих центрів низки імпульсів: нюхових, зорових, слухових, загальної чутливості та імпульсів з кори великих півкуль. Рухові імпульси передаються в червоне ядро, спинний мозок, а також до м'язів очного яблука, в мозочок і міст.

2. У центрі середнього мозку між покрівлею середнього мозку і ніжками великого мозку лежить покрив ніжок — tegmentum mesencephali (рис.

13.15). Він містить парні ядра сірої мозкової речовини. У площині передніх горбків лежать: червоне ядро — nucleus ruber — руховий центр спинного мозку; ядра окорухового нерва (ІІІ пара); парасимпатичні ядра Якубовича; кау-дальніше розміщені: ядро блокового нерва (IV пара) і частина ядра трійчастого нерва (V пара). Через увесь покрив з довгастого мозку в проміжний проходить сітчастий утвір — formatio re-ticularis, який утворює рухове ядро покриву, а також провідні шляхи із спинного мозку й мозочка в покрівлю, зорові горби, а з них у спинний мозок.

3. Ніжки великого мозку — pedun-culi cerebri — розміщені на базальній поверхні мозку у вигляді двох товстих

Рис. 13.15. Поперечний розріз середнього мозку:

1 — мозковий водопровід; 2 — пластинка по крівлі; 3 — покрівля середнього мозку; 4 — sulcus lateralis; 5 — lemniscus lateralis; 6 — lemniscus medialis; 7— ядро окорухового нер ва; 8 — червоне ядро; 9— сітчастий утвір; 10 — ніжки великого мозку

478

НЕРВОВА СИСТЕМА

валиків між зоровими шляхами і мозковим мостом (див. рис. 13.7). З ніжок виходить ІІІ пара черепномозкових нервів — окоруховий нерв — n. oculomotorius. Ніжки утворені в основному еферентними провідними шляхами, які з'єднують кору плаща з ромбоподібним і спинним мозком. Тому ніжки середнього мозку краще розвинуті у тих тварин, у яких кора півкуль більш розвинута.

O Розвиток середнього мозку

Середній мозок у нижчих тварин так само, як і в ембріонів вищих тварин, має значні розміри. Сіра мозкова речовина ембріональних бічних пластинок середнього мозкового міхура розростається і утворює склепіння середнього мозку — tectum opticum, з якого у нижчих тварин (до птахів включно) утворюється двогорбкове тіло, або зорові частки, — lobi optici (рис. 13.16). Вже у

а в

плазунів частина волокон, а в ссавців майже всі волокна зорового нерва переміщуються через зорові горби проміжного мозку в кору вторинного плаща (див. рис. 13.7; 13.15). Тому зорові частки відстають у рості, а вторинний плащ і зорові горби розростаються інтенсивніше.

У наземних тварин у склепінні середнього мозку закладаються центри рівноваги й слуху, спочатку у вигляді мікроскопічних утворів, а пізніше і макроскопічних (у плазунів і птахів). У ссавців замість двогорбкового тіла утворюється чотиригорбкове тіло — тогрога quadrigemina. У тварин з добре розвинутим слухом (нічних хижаків) більшими є задні, слухові горбки. З ембріональної основної пластинки у вентральній стінці середнього

кового

міхура

моз-

утворюється покрив

j ......і'' *......... *......¦ * ¦ і' ¦ ......... ......

Iegmenlum mesencephali. Внаслідок

Рис. 13.16. Схема розміщення зорових

шляхів у хребетних тварин:

А — костистих риб; Б— плазунів; В— ссавців; 1 — базальні ганглії; 2 — смугасте тіло; 3— стародавній плащ; 4— вторинний плащ; 5 — зорові частки; 6 — покрівля середнього мозку; 7 — зоровий горб; 8 — мозочок; 9 — око

479

Розділ LS

утворення склепіння і покриву порожнина середнього мозку перетворюється на мозковий водопровід. Покрив складають ядра ІІІ і IV пар череп-номозкових нервів і спеціальні рухові ядра покриву — nucleus motorius tegmenti. До них належать також червоне ядро — nucleus ruber, яке зв'язує мозочок із спинним мозком, і міжніжкове ядро — nucleus interpеduncularis, зв'язане через ганглій повідця з нюховим мозком.
Предыдущая << 1 .. 203 204 205 206 207 208 < 209 > 210 211 212 213 214 215 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed