Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 207

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 201 202 203 204 205 206 < 207 > 208 209 210 211 212 213 .. 255 >> Следующая


Будова кори вторинного плаща у тварин значно ускладнюється, диференціюються її функції і збільшуються розміри. У великих ссавців плащ має закрутки й борозни. У хижаків і копитних вони розміщені дугами навколо поперечної сільвієвої борозни. У приматів закрутки утворюють дві системи — лобову й тім'яну. Обидві системи поділяються сільвієвою борозною. У дрібних тварин закруток немає. Найбільше закруток спостерігається у слонів і китів, а в ряду приматів — у людини.

473

Розділ 13

Рис. 13.14. Головний мозок хребетних:

А — з дорсальної поверхні; Б— поздовжній розріз; І— акули; ІІ, ІІ — костистої риби; ІІІ, ІІІ — земноводних; IV, IV — плазунів; V— птахів; VI— кролів; VII, VII — собаки; 1 — нюховий мозок; 1 — нюхова цибулина; 1" — базальний ганглій; ї" — смугасте тіло; 2— проміжний мозок; 2 — епіфіз; 2' — лійка гіпофіза і гіпофіз; 2" — тім'яне око; 3— середній мозок; 3 — двогорбкове тіло; 3' — покрівля; 3" — ніжки великого мозку; 4— мозочок; 4 — півкулі мозочка; 5— довгастий мозок; 6— примітивний плащ; в — первинний плащ; в' — вторинний плащ; 7— мозковий міст; а — прехордальний мозок; б— епіхордальний мозок

474

НЕРВОВА СИСТЕМА

O Проміжний мозок

Проміжний мозок — diencephalon — розміщений позаду від смугастих тіл кінцевого мозку і спереду від середнього мозку. Дорсально він вкритий судинною оболонкою третього мозкового шлуночка і гіпокампом. Проміжний мозок складається з трьох відділів, різних за походженням: надгорбовий (верхній відділ), або епіталамус — epithalamus, зоровогорбовий (середній відділ), або таламус — thalamus, — і підзоровогорбовий (нижній відділ), або гіпоталамус — hypothalamus.

До складу епіталамуса входять судинний шар третього мозкового шлуночка, шишкоподібна залоза (епіфіз), повідці і парні вузли повідців. Таламус складається із зорових горбів, між якими розміщений кільцеподібної форми третій шлуночок мозку. Гіпоталамус утворений зоровим випином з кінцевою пластинкою, сірим горбом з лійкою та гіпофізом (нижній придаток мозку) і сосочковим тілом. До гіпоталамуса належать також зорові шляхи, що утворюють зорове перехрестя, і латеральні колінчасті тіла, які є підкірковими зоровими центрами. Всі частини гіпоталамуса добре видно на базальній поверхні мозку (див. рис. 13.6; 13.7; 13.12).

Епіталамус. По краях ямки зорових горбів видно мозкові смуги зорових горбів — stria medullaris, а на них — парний вузол повідця — ganglion ha-benulae. На повідці прикріплена шишкоподібна залоза — gl. pinealis, або епіфіз (див. рис. 13.6, 12). Це ендокринна залоза, розміщена у ямці між зоровими горбами та покрівлею середнього мозку. Вузол повідця є проміжним центром для рефлекторних шляхів між мозком, ядрами V пари та міжніж-ковим ядром. Епітеліальні пластинки покрівлі прикріплюються по краях ямки зорових горбів і склепіння — fornix. Судинна основа відокремлює зорові горби від амонових рогів і склепіння. Крізь міжшлуночковий отвір судинна основа входить у бічні шлуночки мозку у вигляді судинних сплетень бічних шлуночків — plexus chorioideus ventriculi lateralis. Позаду валика мозолистого тіла і спереду від епіфіза судинна основа утворює заглибину — recessus suprapinealis (див. рис. 13.6, 9).

Таламус. Зорові горби — thalami optici — найбільша частина проміжного мозку. Ростролатерально вони зростаються із хвостатими ядрами смугастого тіла, відокремлюючись від останніх кінцевою смугою — stria terminalis. Один від одного зорові горби відокремлюються ямкою, а від покрівлі середнього мозку — поперечною борозною. Зорові горби є дуже важливою частиною проміжного мозку. Вони складаються з численних ядер, які виконують функції вищих підкіркових центрів. Найбільші і найважливіші з них такі.

1. Ростральні ядра — nuclei rostrales thalami — розміщені в глибині рострального горбка — tuberculum rostrale thalami — у ростромедіальній ділянці зорового горба. Відіграють роль центрів переключення через trac-tus mamillo-thalamicus нюхових і смакових аферентних шляхів на рефлекторні дуги.

2. Каудальні ядра — nuclei caudales thalami — знаходяться в середині кау-долатеральної ділянки латерального горбка — tuberculum laterale thalami. Вони складаються з проміжних зорових і слухових центрів. Від зорового пе-

475

Розділ 13

рехрестя — chiasma opticum — на базальній поверхні мозку починаються зорові шляхи — tractus opticus. Кожний з них огинає латерально таламус і переходить у латеральне колінчасте тіло — corpus geniculatum laterale, яке закінчується в каудальних ядрах зорового горба. Вони є центром переключення зорових шляхів, які йдуть у кору великого мозку. Між латеральним колінчастим тілом і пластинкою покрівлі середнього мозку випинається медіальне колінчасте тіло — corpus geniculatum mediale. Воно з'єднує каудальні (слухові) горбки пластинки покрівлі середнього мозку з каудальними ядрами зорового горба і є проміжним слуховим центром на шляху до кори. Обидва колінчасті тіла об'єднуються в metathalamus.

3. Латеральні ядра (загальної чутливості) — nuclei laterales thalami — є центрами переключення провідних шляхів шкірного і суглобово-м'язового аналізатора на провідні шляхи, що йдуть у кору великого мозку і смугасте тіло — tractus thalamo-striatus.
Предыдущая << 1 .. 201 202 203 204 205 206 < 207 > 208 209 210 211 212 213 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed