Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 203

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 197 198 199 200 201 202 < 203 > 204 205 206 207 208 209 .. 255 >> Следующая


Тверда мозкова оболонка формує дві складки: серп мозку — falx cerebri — та мозочковий перетинчастий намет — tentorium cerebellarum mem-branaceum.

Павутинна оболонка головного мозку — arachnoidea encephali — на закрутках мозку міцно зростається з м'якою оболонкою. Підпавутинна порожнина залишається лише в щілинах і борознах між закрутками і на базальній поверхні мозку, де утворює розширення — вентральні цистерни довгастого мозку, цистерну моста, черв'яка та ін. Від павутинної оболонки вздовж серпа відходять у підтвердооболонкову порожнину ворсинки, які мають форму вузликів, — пахіонові гранули — granulationes arachnоidales (pachioni). Пахіонові гранули вростають у стрілову пазуху і посилюють відтікання спинномозкової рідини у вени.

М'яка, або судинна, оболонка головного мозку — pia mater encephali — дуже міцно зростається з мозком. Вона заходить у всі щілини і заглиблення і разом із судинами проникає в мозкову речовину. Входячи в порожнини мозку (шлуночки), в яких закладені судинні сплетення — plexus chorio-ideus, вона бере участь в утворенні судинної основи — tela chorioidea.

Спинномозкова рідина — liquor cerebrospinalis — заповнює підтвер-дооболонкову й підпавутинну порожнини головного і спинного мозку і через парні отвори (Люшки) — apertura lateralis ventriculi quarti — каудально від бічних ніжок мозочка і непарний отвір (Маженді) — apertura mediana ventriculi quarti — з'єднується з порожнинами шлуночків і каналів мозку. Спинномозкова рідина (ліквор) утворюється епендимоцитами і клітинами судинних сплетень мозку. У підпавутинній порожнині вона тече в бік головного мозку (краніально), а в центральному каналі спинного мозку — каудально. Відтікання ліквору відбувається у венозну і лімфатичну системи.

463

Розділ 13

¦ БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Головний мозок — encephalon — глибокою поперечною щілиною — fissura transversa — поділяється на великий мозок — cerebrum — і ромбоподібний мозок — rhombencephalon. Великий мозок складається з кінцевого, проміжного і середнього мозку. Проміжний і середній мозок дорсально (зверху) прикритий півкулями великого мозку.

Ромбоподібний мозок — rhombencephalon — складається з мозочка й мозкового моста, які об'єднуються в задній мозок, і довгастого мозку (рис. 13.6).

Мозочок — cerebellum 10 — розміщений дорсально від довгастого мозку і каудально від півкуль великого мозку.

Довгастий мозок — medulla oblongata 11 — лежить вентрально від мозочка і є безпосереднім продовженням спинного мозку. На передньому кінці довгастого мозку з вентральної поверхні лежить мозковий зміст— pons cerebri 8. Спереду від моста розміщені ніжки великого мозку — pedunculi cerebri, які належать середньому мозку. Попереду ніжок випинається зорове перехрестя — chiasma opticum 17, яке дорсально і назад переходить у зорові шляхи. Безпосередньо позаду перехрестя розміщений сірий горб із лійкою — tuber cinereum et infundibulum 16 — і гіпофізом, а позаду сірого горба — сосочкове тіло — corpus mammilare. Усі ці органи належать проміжному мозку.

З боків ніжок великого мозку лежать грушоподібні частки — lobus piriformis (цив. рис. 13.7, 6), а попереду зорового перехрестя — парні нюхові трикутники — trigonum оlfactorium 3. Вони обмежені латеральним і медіальним нюховими шляхами — tractus olfactorius lateralis et medialis, які спереду переходять у нюхові цибулини — bulbi olfactorii 1. Перелічені органи становлять нюховий мозок — rhinencephalon, який є складовою частиною кінцевого мозку — telencephalon. Якщо плащ — pallium, вкритий борознами і закрутками, займає дорсолатеральний відділ кінцевого мозку, то нюховий мозок — вентральний його відділ.

Довгастий, середній і проміжний мозок морфологічно об'єднані в стовбур великого мозку — truncus cerebri — і в ньому розміщені підкіркові центри життєдіяльності, а в корі великих півкуль — усі вищі кіркові центри найважливіших процесів життєдіяльності організму тварин.

Рис. 13.6. Сагітальний розріз спинного мозку;

1 — sulcus splenialis; 2 — corpus callosum; 3 — septum telencephali; 4— fornix; 5 — for. interventricular; 6 — splenium corporis callosi; 7 —— crus cerebri; 8 — pons; 9 — recessus suprapinealis; 10t —_ cerebellum; 11 — medulla _ oblongata; 12 t — epiphisis; 13— medulla spinalis; 14 — fissura cerebelli; 15—— tegmen venticuli quarti; 16—— tuber cinereum et infundibulum; 17— chiasma opticum; 18 — gyrus cinguli; 19 _— corpus medullare; 20 — hypophisis; 21 — fissura uvulonodularis; 22 _— velum medullare caudale; 23 — ventriculus quar-tum; 24— velum medullare rostrale; 25— tectum mesencephali; 26 — aqueductus mesencephali; 27 — ventriculus tertius; 28 — thalamus; 29 — lamina terminalis grisea; 30— comissura supraop-tica dorsalis; 31 — genu corporis callosi; 32 — nucleus pretectalis; 33 — organum subfornicis et comissura fornicis

464

НЕРВОВА СИСТЕМА

У великої рогатої худоби великий мозок порівняно короткий, широкий і високий, півкулі звужені в передньому напрямі, а позаду розширені, що надає мозку грушоподібної форми.

У коня великий мозок довший, сплющений з боків і розміщений нижче, ніж у жуйних. Закрутки більші, ніж у рогатої худоби.
Предыдущая << 1 .. 197 198 199 200 201 202 < 203 > 204 205 206 207 208 209 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed