Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 213

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 207 208 209 210 211 212 < 213 > 214 215 216 217 218 219 .. 255 >> Следующая


5. Висхідні шляхи до пластинки середнього мозку і зорового горба — tr. spinotectothalamicus (див. рис. 13.19, 2) — утворені аксонами клітин основного ядра дорсального стовпа. Вони проходять медіально від вентрального спинномозкового шляху і закінчуються в ядрах пластинки покрівлі середнього мозку й латеральному ядрі зорового горба. Цей шлях проводить імпульси, пов'язані з больовою і температурною чутливістю.

Б. Еферентні, або рухові, провідні шляхи (низхідні) поділяють на пірамідні, екстрапірамідні і автономні (рис. 13.20, див. рис. 13.19).

1. Пірамідні, або кіркові, провідні шляхи — tractus corticospinalis pyramidalis lateralis — з'єднують кору півкуль великого мозку з усіма підкі-

485

Розділ LS

рковими ядрами (включаючи рухові ядра черепномозкових нервів і спинного мозку). Вони проходять через внутрішню капсулу. Пірамідні шляхи поділяються на латеральні й вентральні.

Латеральний пірамідний шлях, або перехресний, — tractus corticospinalis lateralis (див. рис. 13.19, 55) — утворений аксонами великих пірамідних клітин кори півкуль. Він прямує через внутрішню капсулу, ніжки великого мозку і піраміди довгастого мозку. В ділянці перехрестя пірамід переходить на протилежний бік і далі йде в бічному канатику спинного мозку між дорсальним стовпом і шляхом Флексіга. Закінчується на рухових клітинах вент-

Рис. 13.20. Центри і провідні шляхи головного й спинного мозку:

а — плазунів; б— птахів; в— ссавців; 1 — bulbus olfactorius; 2— gn. basale; 2 — corpus striatum; 3 — archicortex; 3 — neocortex; 4 — nucleus rostralis dorsalis; 5 — corpus geniculatum mediale et 6 — laterale; 7 — colliculi rostrale et 8 — caudale; 9 — cerebellum; 10 — nucleus cochlearis; 11 — nuclei sensitivi cerebri; 12 — nucleus gracilis et cuneatus; 13 — funiculus dorsalis medullae spinalis et 14 — ventralis; 15 — nuclei motorii; 16— formatio reticularis; 17— tr. corticospinalis; 18— nucleus ruber et formatio reticularis tegmenti; 19— nucleus ventralis caudalis thalami; 20— hypothalamus; 21 — lobus olfactorii; I— nn. olfactorii; II— n. opticus; VIII— n. vestibulocochlearis

486

Розділ LS

чутливим центром екстрапірамідних шляхів є латеральні ядра зорових горбів. За допомогою екстрапірамідних шляхів підтримується м'язовий тонус і здійснюється рефлекторна діяльність м'язової системи. Через пірамідні шляхи кора виявляє свій стимулювальний і гальмівний вплив, що надає рухам більшої точності.

3. Автономні (вегетативні) провідні шляхи йдуть від кори і підкіркових ядер (substantia grisea centralis thalami) у спинний мозок. Наявність їх визначається функціонально, але точних морфологічних доказів їх існування поки що не встановлено.

? ВЕНОЗНІ ПАЗУХИ

Відтікання венозної крові від головного мозку відбувається через венозні пазухи. Розрізняють дорсальну і вентральну системи пазух. Дорсальна система складається з непарних стрілової і прямої пазух і парних поперечних, потиличних і дорсальних кам'янистих. У ці пазухи впадають вени мозку.

Стрілова пазуха — sinus sagittalis — розміщена в серпі мозку. Вона бере початок від оболонкових вен, а у коня також з решітчастих і мозкових вен. У пазуху впадають: дорсальні вени мозку — vv. cerebri dorsalis, вени твердої мозкової оболонки, кісткові вени — vv. diploicae — і пряма пазуха — sinus rectus. Остання утворюється злиттям вени мозолистого тіла з великою веною мозку. Велика вена мозку — vena cerebri magna — парна, в неї впадають глибокі вени мозку — vv. cerebri profundi, які виносять кров із бічних і третього шлуночка мозку. Каудально від місця впадання прямої пазухи стрілова пазуха поділяється на правуй ліву поперечні пазухи— sinus transversus, кожна з яких прямує у висковий канал і переходить у дорсальну мозкову вену — v. cerebri dorsalis, яка впадає у вискову поверхневу вену. В поперечну пазуху вливається також кам'яниста пазуха — sinus petrosus, яка виносить кров із базальних частин мозку. Між поперечними пазухами розміщена з'єднувальна пазуха — sinus communicans, яка лежить знизу мозочкового намету. В цю пазуху впадають потиличні пазухи— sinus occipitalis, які розміщені в борознах по обидва боки черв'яка мозочка.

Відтікання крові з дорсальної системи пазух крім мозкових дорсальних вен відбувається і через випускні вени (емісарії) — vv. emissariae — у вискові глибокі вени. Емісарії — це непостійні відвідні канали, що проникають у стінку черепної порожнини.

Вентральна, або базилярна, система пазух складається з циркулярної і базилярної пазух. Циркулярна пазуха — sinus circularis — оточує гіпофіз. Вона утворюється правою і лівою порожнистими пазухами, які з'єднуються міжпорожнистими пазухами — sinus cavernosus et mtercavernosus. Порожниста пазуха рострально переходить в очну вену мозку, а каудально — в ба-зилярну пазуху. Очна вена мозку — v. cerebri orbitalis — впадає крізь очну щілину в глибоку лицеву вену.

Базилярна пазуха — sinus basilaris — вливається у вентральну хребетну пазуху. В ділянці рваного отвору від неї відходить вентральна мозкова вена, яка впадає в потиличну вену.
Предыдущая << 1 .. 207 208 209 210 211 212 < 213 > 214 215 216 217 218 219 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed