Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 188

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 182 183 184 185 186 187 < 188 > 189 190 191 192 193 194 .. 255 >> Следующая


Лімфовузли об'єднуються в лімфоцентри — групи вузлів, що збирають лімфу від певних частин і ділянок тіла або груп органів. Органи, від яких лімфовузли збирають лімфу, називають коренями лімфовузлів.

? ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ГОЛОВИ

У ділянці голови розміщені три лімфоцентри: привушний, нижньощелепний і заглотковий (рис. 10.5).

Привушний лімфоцентр — lc. parotideum — об'єднує поверхневі і глибокі привушні лімфовузли — lnn. pаrotidei superficia^s et profundi. Поверхнневі лпмлфювузлшрозміщені під шкірою вентрально від висково-нижньощелепного

422

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

суглоба, попереду рострального краю верхнього кінця привушної слинної залози, глибокі— під верхнім кінцем привушної слинної залози. У великої рогатої худоби і собаки лімфовузол один — поверхневий, у кози і вівці — два — поверхневий і глибокий, у свині поверхневих лімфовузлів 1—2, у коня— 3—5, глибоких відповідно 1—2 і 2—6. Довжина лімфовузлів у великої рогатої худоби становить до 9 см, у собаки — 2,5, у свині — 3—6, у коня — 2—7 см. Корені: шкіра, м'язи й кістки ділянки мозкового відділу черепа, зовнішнє вухо, привушна слинна залоза, слізна залоза верхньої повіки.

У великої рогатої худоби лімфа від лімфовузла відтікає в латеральні заглоткові вузли, у собаки— в медіальні заглоткові, у свині— в дорсальні поверхневі шийні, у коня— в заглоткові лімфовузли.

Рис. 10.5. Лімфатичні вузли голови:

А — свині, Б— корови (поверхневі); В— корови (глибокі); Г— коня; 1 — поверхневі привушні; 2— латеральні заглоткові; 3 — нижньощелепні; 4 — медіальні заглоткові; 5 — краніальні глибокі шийні; 6 — під'язиковий каудальний; 7— під'язиковий ростральний; 8— крилоподібний; 9 — дорсальні поверхневі шийні

423

Розділ 10

Нижньощелепний лімфоцентр — lc. mandibulare — складається з нижньощелепних і крилоподібного лімфовузлів.

Нижньощелепні лімфовузли— Inn. mandibulares (див. рис. 10.5, 3) — поверхневі, лежать у підщелепному проміжку, латерально від рострального кінця піднижньощелепної слинної залози. У великої рогатої худоби один лімфовузол завдовжки 3—5 см, у коня лімфовузлів 75—150, у свині від 3 до 5 лімфовузлів діаметром 0,3—5,5 см. Каудально від них у свині розміщені 2—3 додаткових нижньощелепних лімфовузли — Inn. mandibulares accessorii. У собаки нижньощелепних вузлів від 2 до 5, діаметром 1—5,5 см. Лицевою веною вони поділяються на дорсальні і вентральні. Корені: шкіра, кістки, м'язи ділянки лицевого відділу черепа, слизова оболонка рота, носа, застінні слинні залози, ростральний кінець груднино-нижньощелепного м'яза. У свині лімфовузли збирають лімфу також від піднебінних, язикового та бі-лянадгортанних мигдаликів.

Лімфа від лімфовузлів відтікає у великої рогатої худоби в латеральні заглоткові вузли, у коня — в краніальні глибокі шийні, у свині — в додаткові нижньощелепні, а від них — у дорсальні поверхневі шийні, у собаки — у медіальні заглоткові лімфовузли.

Крилоподібний лімфовузол— ln. pterygoideus (див. рис. 10.5, 88) — непостійний. Трапляється у великої рогатої худоби. Лежить на латеральній поверхні крилоподібного м'яза, медіально від верхньощелепного горба. Корені

— крилоподібний м'яз. Відтік лімфи — у нижньощелепні лімфовузли. Заглотковий лімфоцентр — lc. retropharyngeum — об'єднує медіальні й

латеральні заглоткові, ростральні й каудальні під'язикові лімфовузли.

Медальні заглоткові лімфовузли — lnn. retropharyngeі mediales (див. рис. 10.5, 4) — розміщені на дорсальній стінці глотки. У великої рогатої худоби, свині й собаки лімфовузол один, у коня— 20—40. Довжина лімфовузла у великої рогатої худоби становить 3—6 см, у свині — 1—3, у собаки — 1,5—8, у коня — 0,3—4 см. Корені: глотка, слизова оболонка рота і носа, піднижньо-щелепна слинна залоза, мигдалики, крім піднебінних, язикового і білянад-гортанних у свині. Відтік лімфи — у великої рогатої худоби в латеральні заглоткові, у коня— в краніальні глибокі шийні, у свиній собаки— в трахейні стовбури.

Латеральні заглоткові лімфовузли — lnn. retropharyngei laterales (див. рис. 10.5, 2) — розміщені каудально під привушною слинною залозою і вентрально від крила атланта. У великої рогатої худоби один лімфовузол завдовжки 3—5,5 см, у свині— 1—3 завдовжки 1—3 см, у коня— 8—15 завдовжки 0,3—1,5 см, у собаки лімфовузли непостійні. Корені: привушна й піднижньо-щелепна слинні залози, краніальна ділянка шиї, у великої рогатої худоби також привушний, нижньощелепний та медіальний заглотковий лімфовузли. Відтік лімфи — у великої рогатоїхудобив трахейні стовбури, у коня— в краніальні глибокі шийні, у свині— в дорсальні поверхневі шийні, у собаки

— в медіальні заглоткові лімфовузли.

Ростральний і каудальний під'язикові лімфовузли — lnn. hyoideі rostralis et caudalis (див. рис. 10.5, 6, 7) — непостійні. Трапляються у великої рогатої худоби. Ростральний лежить на латеральній поверхні щитопідязи-кового м'яза, каудальний — на латеральній поверхні проксимального кінця стилогіоїда. Корені: м'язи гортані та під'язикового скелета. Відтік лімфи — у медіальний заглотковий лімфовузол.

424
Предыдущая << 1 .. 182 183 184 185 186 187 < 188 > 189 190 191 192 193 194 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed