Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 191

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 185 186 187 188 189 190 < 191 > 192 193 194 195 196 197 .. 255 >> Следующая


Легеневі лімфовузли— lnn. pulmonales (див. рис. 10.9, 5) — лежать у воротах і на бронхах легень. У собаки непостійні. Корені: легені. Відтік лімфи

— у трахеобронхіальні лімфовузли.

Осердні лімфовузли— lnn. pericardiaci — є тільки у великої рогатої худоби і свині. У великої рогатої худоби вузлів два — правий і лівий, у свині — один лівий. Лівий вузол лежить на осерді біля початку аорти, правий — біля закінчення краніальної порожнистої вени. Корені: осердя. Відтік лімфи — у краніальні середостінні й трахеобронхіальні лімфовузли.

? ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ СТІНОК І ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ Й ТАЗОВОЇ ПОРОЖНИН

Ці вузли об'єднані у 8 лімфоцентрів, які розміщені здебільшого по ходу черевної аорти та її гілок.

Поперековий лімфоцентр — lc. lumbale — об'єднує ниркові, аортальні поперекові, власні поперекові, діафрагмально-черевний, яєчниковий та сім'яниковий лімфовузли.

Ниркові лімфовузли— lnn. renales — розміщені на ниркових артеріях і у воротах нирок. У великої рогатої худоби 3—5 вузлів завдовжки 2—4 см, у коня

— 10—18 завдовжки 0,3—2 см, у свині і собакиїх немає. Корені: нирки. Відтік лімфи — у поперекові стовбури.

Аортальні поперекові лімфовузли— lnn. lumbales aortici — розміщені на дорсальній поверхні черевної аорти. У великої рогатої худоби 12—25 вузлів завдовжки 0,5—2 см, у коня— 30—160 завдовжки 0,3—3,5 см, у свині— 8—20 завдовжки 0,8—2 см, у собаки вузли непостійні. Корені: аорта, поперекові хребці, вентральні м'язи хребетного стовпа в ділянці попереку, сечоводи, власне поперекові вузли. Відтік лімфи — у поперекові стовбури.

Власні поперекові лімфовузли— lnn. lumbales proprii — є тільки у великої рогатої худоби (5—6) і лежать на дорсальній поверхні каудальної порожнистої вени. Корені: ділянка попереку. Відтік лімфи — в аортальні поперекові лімфовузли.

432

лімфатична система

Діафрагмально-черевний лімфовузол — ln. phrenicoabdominalis — є у коня і свині. Він розміщений на латеральному краї поперекового більшого м'яза в ділянці відгалуження від черевної аорти діафрагмально-черевної артерії. Корені: діафрагма, ділянка попереку. Відтік лімфи — у поперекові стовбури або в поперекову цистерну.

Яєчниковий лімфовузол — ln. ovaricus — непостійний, лежить у зв'язці яєчника. Корені: яєчник, яйцепровід, матка. Відтік лімфи — в поперекові стовбури.

Сім'яниковий лімфовузол — ln. testicularis — є у кнурів. Він лежить на судинній складці в місці відгалуження сім'яникової артерії від черевної аорти. Корені: сім'яник, сім'яний канатик. Відтік лімфи — в поперекові стовбури.

Черевний лімфоцентр — lc. coeliacum — об'єднує черевні, печінкові, додаткові печінкові, селезінкові, шлункові, сальникові та підшлунково-два-надцятипалокишкові лімфовузли (рис. 10.10). Корені: органи, на яких розміщені вузли. Відтік лімфи — в поперекову цистерну через шлунковий, кишковий, печінковий, черевний та вісцеральний стовбури.

Черевні лімфовузли— lnn. coeliaci 13— лежать біля кореня черевної артерії. У великої рогатої худоби 2—5 вузлів завдовжки 1—2 см, у коня— 12—30 завдовжки 0,2—0,25 см, у свині— 2—4 завдовжки 0,5—1,5 см, у собаки— зливаються з поперековими аортальними. У коня в черевні вузли відтікає лімфа від вузлів печінки, шлунка, селезінки, підшлункової залози й дванадцятипалої кишки.

Печінкові (ворітні) лімфовузли — lnn. hepatici (portales) 1 — лежать по ходу печінкової артерії і у воротах печінки. У великої рогатої худоби 10—12 лімфовузлів, у коня— 6—8, у свині— 4—7, у собаки— 2—3.

Додаткові печінкові лімфатичні вузли— lnn. hepatici accessorii — є тільки у великої рогатої худоби (1—2). Вони розміщені на вісцеральній поверхні хвостатої частки печінки біля борозни каудальної порожнистої вени.

Селезінкові лімфовузли— lnn. lienales 12— лежать у воротах селезінки. У коня 10—30 вузлів завдовжки 0,2—7 см, у свині— 1—8, у собаки— 5. У великої рогатої худоби і вівці їх немає, і лімфа від селезінки відтікає в черевні лімфовузли.

Шлункові лімфовузли— lnn. gastrici 2— у коня розміщені в кардіальній частині і на меншій кривині шлунка, у свині— по ходу лівої шлункової артерії та її гілок. У коня 15—35 вузлів завдовжки 0,2—6 см, у свині— поодинокі або групами, у собаки— непостійні. У великої рогатої худоби розрізняють краніальні, праві й ліві рубцеві лімфовузли, лімфовузли сітки і книжки, рубцево-сичужні, сітково-сичужні дорсальні та вентральні сичужні лімфовузли. У кожній з груп багато лімфовузлів завдовжки 0,5—4 см. Краніальні рубцеві лімфовузли — lnn. ruminales craniales, ліві і праві рубцеві лімфовузли — lnn. ruminales sinistri et dextri (див. рис. 10.10, 3) — лежать у відповідних борознах рубця. Лімфовузли сітки — lnn. reticulares 7— знаходяться в борозні рубця і сітки. Лімфовузли книжки — lnn. omasiales 5 — розміщені по ходу лівих шлункової і шлунково-сальникової артерій в місцях, де вони прилягають до книжки. Дорсальні й вентральні сичужні лімфатичні вузли — lnn. abomasiales dorsales et ventrales 6 — розміщені відповідно на меншій і

433

Розділ 10

більшій кривинах сичуга. Рубцево-сичужні й сітково-сичужні лімфовузли — lnn. ruminoabomasiales et reticuloabomasiles 7 — розміщені відповідно між рубцем і сичугом, між сіткою і сичугом.
Предыдущая << 1 .. 185 186 187 188 189 190 < 191 > 192 193 194 195 196 197 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed