Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 193

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 187 188 189 190 191 192 < 193 > 194 195 196 197 198 199 .. 255 >> Следующая


Крижові лімфовузли — lnn. sacrales — розміщені вентрально в ділянці голівки крижової кістки, у вершині кута, утвореного початком внутрішніх клубових артерій, на широкій тазовій зв'язці. У великої рогатої худоби і свині 2—3 вузли, у коня— 2—7, у собаки— непостійні. Корені: стінки тазової порожнини і статеві органи, розміщені в ній. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли.

Підчеревні лімфовузли — lnn. hypogastrici — розміщені по ходу внутрішньої клубової артерії. У великої рогатої худоби 1—2 лімфовузли, у свині— 2—5, у коня— 5—10 лімфовузлів завдовжки 0,3—2 см, у собаки— 1—4. Корені: стінки тазової порожнини і органи, розміщені в ній. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли.

436

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

437

Розділ 10

Відхідмиково-прямоктпкові лімфовузли— lnn. anorectales (рис. 10.11) — розміщені дорсально на прямій кипці. У великої рогатої худоби і свині'по 20 лімфовузлів завдовжки відповідно 0,5—5 і 0,3—1,5 см, у коня— 13—46 завдовжки 0,2—1,2 см, у собакиїх немає. Корені: пряма кипка, відхідник, зовнішні статеві органи самок і статеві органи тазової порожнини. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли.

Матковий лімфовузол — ln. uterinus 7 — є у свині й кобили. Лежить у широкій матковій зв'язці. Корені: матка. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли.

Затульний лімфовузол— ln. obturatorius — є у коня. Лежить на медіальній стінці тазової порожнини, краніально від затульного отвору. Корені: стінка тазової порожнини. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли.

Клубово-стегновий (глибокий пахвинний) лімфоцентр — lc. iliofemorale — об'єднує клубово-стегнові і надчеревний лімфовузли.

Клубово-стегнові лімфовузли — lnn. iliofemirales (див. рис. 10.11, 2) — лежать на черевній стінці всередині кута, утвореного відгалуженням глибокої стегнової артерії від зовнішньої клубової. У великої рогатої худоби 2—3 лімфовузли діаметром 5—8 см, у коня— 15—35 лімфовузлів діаметром 0,2—4,5 см, у свині 3—4 лімфовузли діаметром 1—3 см, у собаки непостійні. Корені: таз, тазова кінцівка, лімфовузли тазової кінцівки, м'язи черевної стінки. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли та поперекову цистерну.

Надчеревний лімфовузол— ln. epigastricus — є у великої рогатої худоби Він лежить біля кореня каудальної надчеревної артерії. Корені й відтік лімфи — як у клубово-стегнових вузлів.

Пахвинно-стегновий (поверхневий пахвинний) лімфоцентр — lc. in-guinofemorale — об'єднує поверхневий пахвинний, підклубовий лімфовузли та лімфовузли біляпоперекової ямки.

Поверхневі пахвинні лімфовузли— lnn. ingumales superficiales (див. рис.

10.11, 1—1') — розміщені під пкірою на вентральній поверхні черевної стінки, у самців — обабіч статевого члена, позаду від сім'яного канатика, у самок — над молочною залозою. У бика 2 лімфовузли завдовжки 3—6 см, у корови — 1—2 завдовжки 1,2—7,5 см. У жеребця 25—100 лімфовузлів завдовжки 0,2—5 см, лежать краніально і каудально від сім'яного канатика. Така сама кількість лімфовузлів і в кобили. Вони розміщені над вим'ям. У кнура 1—3 лімфовузли, а у свиноматки лімфовузли множинні і утворюють пакет завдовжки 5—7 см, який розміщений краніально від лобкових кісток. У пса 1—3 лімфовузли завдовжки 6—8 см, у суки— 1—2 лімфовузли завдовжки до 2 см, розміщені краніально від лобкових кісток. Корені: зовнішні статеві органи самця, молочна залоза самки. Відтік лімфи — в клубово-стегнові лімфовузли.

Підклубові лімфовузли (вузли колінної складки) — lnn. subiliaci (рис.

10.12, 9) — розміщені під шкірою, біля переднього краю колінної складки, на медіальній поверхні напружувача широкої фасції стегна. У великої рогатої худоби один лімфовузол завдовжки 6—11 см, у коня 15—50 лімфовузлів, утворюють пакет завдовжки 6—10 см, у свині— 2—3, у собакиїх немає. Корені: шкіра черевної стінки і тазової кінцівки, напружувач широкої фасції стегна. У свині також каудальна частина грудної стінки й ділянка попереку. Відтік лімфи — в клубові лімфовузли.

Лімфовузли біляпоперекової ямки — lnn. fossae paralumbales — є у великої рогатої худоби (1—2). Вони розміщені під шкірою всередині кута, утво-

438

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

реного останнім ребром і поперековими хребцями. Корені: шкіра грудної й черевної стінок. Відтік лімфи — в клубові лімфовузли.

Сідничний лімфоцентр — lc. ischiadicum — об'єднує сідничні лімфовузли і лімфовузол крижового горба.

Сідничні лімфовузли— lnn. ischiadici — розміщені на латеральній поверхні широкої тазової зв'язки в ділянці малої сідничної вирізки. У великої рогатої худобиі свині 1—2 лімфовузли, у коня— 2—5, у собаки їх немає. Корені: латеральна поверхня таза, хвіст. Відтік лімфи — у крижові лімфовузли.

Лімфовузол крижового горба — ln. tuberalis — є тільки у великої рогатої худоби Він лежить на медіальній поверхні крижового горба крила клубової кістки. Корені: таз, поперек. Відтік лімфи — у крижові лімфовузли.

Рис. 10.12. Лімфатичні вузли тазової кінцівки:

А — корови; Б— коня; 1 — поверхневі пахвинні; 2 — ревні; 5— крижові; 6— підколінні; 7— затульний; 8-
Предыдущая << 1 .. 187 188 189 190 191 192 < 193 > 194 195 196 197 198 199 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed