Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 192

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 186 187 188 189 190 191 < 192 > 193 194 195 196 197 198 .. 255 >> Следующая


Сальникові лімфовузли— lnn. omentales — лежать у більшому сальнику поряд з більшою кривиною шлунка. У коня— 14—20 вузлів завдовжки 0,2— 2,5 см, у собаки і свині їх немає. У великої рогатої худоби 2—4 вузли розміщені біля пілоруса сичуга.

Підшліуннково-дванадцяттипалокишккові лімфовузли —lnn. pancreaticoduodenals 14 — містяться в брижі переднього кінця дванадцятипалої кишки. У великої рогатої худоби 3—4 лімфовузли, у коня— 5—15, у свині — 8— 9, у собаки— 1.

Краніальний брижовий лімфоцентр — lc. mesentericum craniale — об'єднує краніальні брижові лімфовузли і лімфовузли порожньої, сліпої та ободової кишок (див. рис. 10.10).

Краніальні брижові лімфовузли— lnn. mesenterici craniales — розміщені біля кореня краніальної брижової артерії. У великої рогатої худоби і свині 2—3 лімфовузли, у коня— 70—80, у собаки їх немає. Корені: селезінкові вузли, ділянка попереку. Відтік лімфи — в поперекову цистерну через черевний або кишковий стовбур.

Рис. 10.10. Лімфатичні вузли печінки, шлунка і кишок:

А — великої рогатої худоби (права поверхня); Б — свині (ліва поверхня); 1 — печінкові; 2 — шлункові; 3 — рубцеві; 4— сітки; 5— книжки; 6— сичуга; 7— сітки і сичуга; 8— порожньої кишки; 9— сліпої кишки; 10— клубово-ободовокишкові; 11 — ободової кишки; 12— селезінкові; 13 — черевні; 14— підшлунко-во-дванадцятипалокишкові; 15 — аортальні поперекові; 16 — медіальні клубові; І — черевний; ІІ— кишковий; ІІІ— вісцеральний стовбури; IV— поперекова цистерна; V— поперековий стовбур; VI — порожньокишковий стовбур; VII— ободовий стовбур; VIlI— печінковий стовбур; ІХ— шлунковий стовбур

434

лімфатична система

Лімфовузли порожньої кишки— lnn. jejunales 8— лежать у брижі порожньої кишки. У великої рогатої худоби й свині вони розміщені по ходу краніальної брижової артерії, у коня й собаки — біля кореня брижі. У великої рогатої худоби 30-50 лімфовузлів, у коня — 35-90, у собаки — 2. Корені: порожня кишка. Відтік лімфи — в кишковий стовбур.

Лімфовузлли сліпої кишки — lnn. caecales 9 — лежать у зв'язці, яка з'єднує сліпу кишку з клубовою. У великої рогатої худоби 2—3 лімфовузли, у коня — до 1000, розміщені по ходу теній сліпої кишки, у свині й собаки їх немає. Корені: клубова і сліпа кишки. Відтік лімфи — у кишковий стовбур.

Клубово-ободовокишкові лімфовузліи — lnn. ileocolici 10 — самостійно є тільки у свині. Вони розміщені в брижі клубової кишки перед її входженням у товсту кишку. Корені: клубова і ободова кишки. Відтік лімфи — в кишковий стовбур.

Лімфовузлли ободової кишки — lnn. colici 11 — лежать у брижі ободової кишки. У великої рогатої худоби 10—15 лімфовузлів, у свині— 25—40. Розміщені між закрутками лабіринту. У коня близько 6000 вузлів завдовжки 0,1— 0,25 см. Вони поділяються на праві й ліві. Праві ободові лімфовузли розмі-

435

Розділ 10

щені по ходу правої ободової артерії, у зв'язці, яка з'єднує дорсальні й вентральні положення товстої ободової кишки, і на дорсальній тенії вентральних положень цієї кишки. Ліві ободові лімфовузли лежать у брижі тонкої ободової кишки по ходу лівої ободової артерії. У собаки ободові лімфовузли (3-8) поділяються на праві, середні й ліві. Праві лімфовузли лежать у брижі висхідного положення кишки, середні — поперечного, ліві — низхідного положення. Корені: ободова кишка. Відтік лімфи — у кишковий стовбур, від лівих ободових — у медіальні клубові вузли.

Каудальний брижовий лімфоцентр — lc. mesentericum caudale — об'єднує однойменні й міхурові лімфовузли.

Каудальні брижові лімфовузли— lnn. mesenterici caudales — розміщені біля кореня і по ходу каудальної брижової артерії. У великої рогатої худоби і свині 2—3 лімфовузли. У коня й собаки ці вузли відповідають лівим ободовим лімфовузлам. Корені: ободова кишка і передній кінець прямої кишки. Відтік лімфи — у медіальні клубові лімфовузли.

Міхурові лімфовузли — lnn. vesicales — трапляються у коня в ділянці шийки сечового міхура. Корені: сечовий міхур. Відтік лімфи — в медіальний клубовий лімфовузол.

Клубово-крижовий лімфоцентр — lc. ileosacrale — об'єднує медіальні й латеральні клубові, крижові, підчеревні, відхідниково-прямокишкові, маткові і затульний лімфовузли.

Медальні клубові лімфовузли— lnn. iliati mediales (див. рис. 10.10, 16) — розміщені на черевній стінці краніально і каудально від кореня зовнішньої клубової артерії. У великої рогатої худоби 5—12 лімфовузлів завдовжки 0,5—5 см, у коня— 3—25 завдовжки 0,2—5,5 см, у свині— 2—3, у собаки — 1 вузол завдовжки 6 см. Корені: тазова кінцівка, м'язи стінок черевної й тазової порожнин, сечостатеві органи, за винятком нирок, лімфовузли: підколінний, поверхневі пахвинні, підчеревні, крижові й латеральні клубові. Відтік лімфи — в поперекові стовбури.

Латералні клубові лімфовузли— lnn. iliari laterales — лежать на черевній стінці дорсально і вентрально від кореня огинаючої глибокої клубової артерії. У великої рогатої худоби і свині 1—2 лімфовузли завдовжки відповідно 1,5—2,5 і 0,5—4 см, у коня— 4—20 лімфовузлів завдовжки 0,2—3,5 см, у собаки їх немає. Корені: поперек, таз, черевні стінки. Відтік лімфи — в медіальні клубові лімфовузли.
Предыдущая << 1 .. 186 187 188 189 190 191 < 192 > 193 194 195 196 197 198 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed