Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 197

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 191 192 193 194 195 196 < 197 > 198 199 200 201 202 203 .. 255 >> Следующая

У свині дуже добре розвинений перешийок залози. Він має вигляд пластинки завдовжки 4—5 см і завширшки 2—2,5 см. Частки малі, у вигляді відростків перешийка. Маса залози 12—40 г.

У собаки частки залози мають видовжено-овальну форму, завдовжки 1,3— 5,2 см. Перешийок тонкий, часто його немає. Маса залози 0,5—25 г.

Прищитоподібна залоза — gl. parathyroidea — парна, поділяється на зовнішню й внутрішню прищитоподібні залози — gl. parathyroidea externa et interna (див. рис. 12.1, 4, 55). Зовнішня лежить на частці щитоподібної залози або поряд з нею, внутрішня міститься всередині частки щитоподібної залози або на її медіальній поверхні. Залози мають округлу форму, їхні гормони регулюють обмін кальцію.

У великої рогатої худоби зовнішня залоза завдовжки 0,8—1,2 см лежить краніально від частки щитоподібної залози, поблизу загальної сонної артерії, внутрішня — на медіальній поверхні частки щитоподібної залози, ближче до її дорсального краю.

У вівці зовнішня залоза лежить у місці поділу загальної сонної артерії, внутрішня — всередині краніального кінця частки щитоподібної залози.

У кози зовнішня залоза розміщена вентрально від крила атланта, у місці поділу загальної сонної артерії, внутрішня — там, де й у вівці.

У конязовнішня залоза лежить між стравоходом і дорсальним краєм частки щитоподібної залози, внутрішня — на латеральній поверхні трахеї, перед її входом у грудну порожнину. Довжина залоз 1—1,3 см, маса 0,29—0,31 г.

Центральні органи описані в розд. «Центральна нервова система», статеві залози й жовте тіло — у розд. «Сечостатевий апарат», підшлункова залоза — у розд. «Апарат травлення», тимус — у розд. «Органи кровотворення та імунного захисту», плацента й поодинокі ендокрино-цити — в курсі «Гістологія».

449

У свині виражена тільки зовнішня залоза, завдовжки 0,1—0,4 см, масою 0,05—0,4 г. Вона розміщена краніально від частки щитоподібної залози, у ділянці поділу загальної сонної артерії.

У собаки зовнішня залоза лежить краніально від частки щитоподібної залози або на її латеральній поверхні, часто під капсулою, внутрішня — на медіальній поверхні частки. Довжина залоз 0,2—0,4 см.

Надниркова залоза — gl. suprarenalis — парна, розміщена краніомедіа-льно від нирки (рис. 12.2). Складається з кіркової 2 і мозкової 3 речовин, які мають різне походження. Клітини кіркової речовини виділяють гормони, що регулюють обмін мінеральних речовин, вуглеводів, білків, ліпідів, статеву діяльність, а мозкової — діяльність серцево-судинної системи.

У великої рогатої худоби права залоза серцеподібна, ліва — ниркоподібна, завдовжки 4—6 см, масою 13—14 г, червоно-коричневого кольору.

У козий вівці'залоза бобоподібна, завдовжки 2—2,4 см, масою 1,4 г.

У коня залоза видовжено-овальна, завдовжки 4—9 см, масою 5—41 г, червоно-коричневого кольору, права більша за ліву.

У свині залоза коричневого кольору, видовжена, з борознами, завдовжки 5—8 см, масою 3—6 г.

У собаки залоза жовтуватого кольору, еліпсоподібної форми, завдовжки 2 см, масою 0,6 г.

450

Розділ

13

<$> Загальні принципи

будови

нервової

системи

<$> Розвиток нервової

системи

<$> Центральна нервова

система

<$> Периферичний відділ нервової

системи

<$> Автономна (вегетативна) нервова система

нервова система

Кожний живий організм постійно перебуває в тісному зв'язку з навколишнім середовищем. Відомо, що основним проявом життя є обмін речовин, який залежить від умов навколишнього середовища і змінюється разом з ними, такі зміни в організмі відбуваються за участю нервової системи, яка не тільки сприймає подразнення, а й зумовлює стан збудження відповідних органів і забезпечує відповідь (реакцію) на подразнення. Відповіддю на подразнення з боку організму можуть бути посилення процесів збудження або їх гальмування залежно від умов і подразників. Тобто реактивні властивості тваринного організму повністю залежать від нервової системи, яка регулює функції всіх органів та їх взаємозв'язок під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

Нервова система є однією з найважливіших інтегрувальних систем в організмі, що зумовлює його єдність і цілісність, а також тісний зв'язок із навколишнім середовищем. Нервова система — дуже складна і важлива для організму структура, яка постійно є об'єктом впливу внутрішніх і зовнішніх умов, у яких перебуває організм. Адаптація організму до зміни умов існування відбувається в першу чергу за участю нервової системи.

У житті кожної тварини найважливішими функціями організму є рух і обмін речовин. Ці функції дуже тісно пов'язані між собою. Для забезпечення активного руху необхідне посилення обміну речовин, і навпаки, посилення обміну речовин спричинює збільшення виділення енергії. Обмін речовин відбувається за участю різних апаратів органів: травлення, дихання, сечостатевого, а також серцево-судинних та ендокринних органів. Рухові процеси забезпечуються різними групами м'язів. Робота всіх цих органів, їх систем і апаратів дуже чітко скоординована в самому організмі. Така координація цілком належить нервовій системі, вся діяльність якої побудована за принципом зворотного зв'язку.
Предыдущая << 1 .. 191 192 193 194 195 196 < 197 > 198 199 200 201 202 203 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed