Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 190

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 184 185 186 187 188 189 < 190 > 191 192 193 194 195 196 .. 255 >> Следующая


? ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ГРУДНИХ СТІНОК І ОРГАНІВ ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ

Ці вузли об'єднані в чотири лімфоцентри: дорсальний і вентральний грудні, середостінний та бронхіальний (рис. 10.8).

Дорсальний грудний лімфоцентр — lc. thoracicum dorsale — утворений міжреберними й грудними аортальними лімфовузлами.

Міжреберні лімфовузлии— lnn. intercostales (див. рис. 10.8, 6) — лежать у міжреберних проміжках, каудально від голівок ребер і дорсально від симпатичного стовбура. У свині їх немає. У собаки трапляються рідко (25 %) біля 5-го або 6-го ребра. Довжина вузлів у великої рогатої худоби становить 0,3— 1,5 см, у коня— 0,3—0,6 см. Корені: грудні хребці, частини дорсальних м'язів хребетного стовпа, діафрагма, плевра. Відтік лімфи — від краніально розміщених вузлів у краніальні середостінні вузли, а від каудально розміщених — у грудні аортальні.

Грудні аортальні лімфовузли: — lnn. thoracic a6rtici — розміщені між грудними хребцями і грудною аортою. Перші вузли розміщені краніально і каудально від стовбура першої міжреберної артерії та її гілок. У собаки їх немає. У свині вузли непарні (2—10) завдовжки 0,5—1,5 см. У великої рогатої худоби довжина вузлів становить 0,8—2,5 см, у коня— 0,3—1 см. Корені: грудні хребці, ребра, частини дорсальних м'язів хребетного стовпа, аорта, плевра, міжреберні й середостінні лімфовузли. Відтік лімфи — в грудну протоку.

Вентральний грудний лімфоцетр — lc. thoracicum ventrale — утворений краніальними і каудальними груднинними лімфовузлами.

Краніальні груднинні лімфовузли — lnn. sternales craniales (див. рис. 10.8, 5) — лежать біля рукоятки на дорсальній поверхні тіла груднини, під поперечним грудним м'язом. У великої рогатої худоби вузлів 1—2 завдовжки 1,5—2 см, у коня— 7—8 завдовжки 0,1—0,8 см, у свині— 2—3 завдовжки 1,5—3 см, у собаки часто їх немає. Корені: вентральна частина грудної стінки, осердя, тимус. Відтік лімфи — у грудну протоку, у коня— в краніальні середостінні лімфовузли.

429

Розділ 10

Каудальні груднинні лімфовузли— Inn. sternales caudales 9— є тільки у великої рогатої худоби (1—2). Розміщені на дорсальній поверхні каудальної частини тіла груднини над і під поперечним грудним м'язом. Корені: вентральна частина грудної стінки, діафрагма і осердя. Відтік лімфи — у краніальні груднинні лімфовузли.

Середостінний лімфоцентр — lc. mediastinale — об'єднує краніальні, середні і каудальні середостінні лімфовузли.

Краніальні середостінні лімфовузли— lnn. mediastinales craniales 1 — розміщені в прекардіальному середостінні, зліва від трахеї і стравоходу, краніально від дуги аорти, на лівій поверхні плечоголовного стовбура. У великої рогатої худоби вони розміщені також дорсально від трахеї.

У великої рогатої худоби лімфовузлів 2—7 завдовжки 0,5—7 см, у коня — 40—100 завдовжки 0,1—0,8 см, у свині — 1—3 завдовжки 0,5—1,7 см, у собаки— 1—6 завдовжки 4 см. Корені: трахея, стравохід, тимус, серце, середні середостінні й трахеобронхіальні вузли. Відтік лімфи — у грудну і праву лімфатичну протоки.

Середні середостінні лімфовузли — lnn. mediastinales medii (див. рис. 10.8, 7) — розміщені на правій поверхні трахеї і стравоходу, а також над основою серця. У великої рогатої худоби вузлів 2—4 завдовжки 0,5—5 см, у коня — 4—14 завдовжки 0,2—6 см. У собаки і свині їх немає. Корені: трахея, стра-

Рис. 10.8. Лімфатичні вузли грудної порожнини великої рогатої худоби:

1 — краніальні середостінні; 2— реберно-шийний; 3— грудна протока; 4— каудальні глибокі шийні; 5 — краніальні груднинні; 6 — міжреберні; 7— середні середостінні; 8— каудальні середостінні; 9— каудальний груднинний; 10— трахеобронхіальні ліві

430

лімфатична система

вохід, осердя, серце, тимус, середостіння. Відтік лімфи — в грудну протоку й краніальні середостінні лімфовузли.

Каудальні середостінні лімфовузли— Inn. mediastinales caudales 8— лежать у посткардіальному середостінні між аортою і стравоходом. У великої рогатої худоби й коня вузлів 2—7 завдовжки відповідно 1—15 і 2—2,5 см, у свині і собаки їх немає. Корені: стравохід, середостіння, діафрагма, печінка, селезінка. Відтік лімфи — у середні середостінні вузли і грудну протоку.

Рис. 10.9. Трахеобронхіальні і легеневі лімфовузли:

А — коня; Б — корови; В — свині; Г — собаки; 1 — краніальні трахеобронхіальні; 2— ліві трахеобронхіальні; 3— праві трахеобронхіальні; 4— середні трахеобронхіальні; 5— легеневі

431

Розділ 10

Бронхіальний лімфоцентр — lc. bronehale — об'єднує трахеобронхіальні (біфуркаційні), легеневі й осердні лімфовузли (рис. 10.9).

Траххеобронххіалльні (біфуркаційні) лімфатичні вузли — lnn.

tracheobronchales (Ьігигсаііопев) — розміщені в ділянці біфуркації трахеї і поділяються на краніальні, ліві, праві та середні. У кожній групі у великої рогатої худоби і собаки нараховується 1-2 вузли завдовжки 0,5-3,5 см, у коня— 4—20 завдовжки 0,3—1,5 см, у свині— 2—5 завдовжки 1,5—2 см. Краніальні трахеобронхіальні лімфовузли — lnn. tracheobronchales craniales 1 — є лише у великої рогатої худоби й свині. Вони лежать на трахеї краніально і медіально від трахейного бронха. Праві й ліві трахеобронхіальні лімфовузли — lnn. tracheobronchales dextri et sinistri 2, 3 — розміщені відповідно справа і зліва від біфуркації трахеї. Середні трахеобронхіальні лімфовузли — lnn. tracheobronchales medii 4 — розміщені дорсально від біфуркації і всередині кута біфуркації. Корені: трахея, стравохід, серце, легеневі лімфовузли. Відтік лімфи — у середостінні вузли і грудну протоку.
Предыдущая << 1 .. 184 185 186 187 188 189 < 190 > 191 192 193 194 195 196 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed