Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 194

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 188 189 190 191 192 193 < 194 > 195 196 197 198 199 200 .. 255 >> Следующая


клубово-стегнові; 3 — медіальні клубові; 4 — підче-- латеральні клубові; 9— підклубові

439

Розділ 10

? ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ТАЗОВОЇ КІНЦІВКИ

Ці лімфовузли об'єднані в підколінний лімфоцентр — lc. popliteum, який включає поверхневі й глибокі підколінні лімфовузли (див. рис. 10.12).

Поверхневі підколінні лімфовузли— lnn. poplitei superficiales — є тільки у свині. Вони розміщені на латерокаудальній поверхні стегна, в ділянці входження латеральної вени сафена в простір між двоголовим м'язом стегна і напівсухожилковим. Корені: ділянки гомілки і стопи. Відтік лімфи — в клубово-стегнові лімфовузли.

Глибокі підколнні лімфовузліи — lnn. poplitei profundi 6 — лежать на латеральній поверхні литкового м'яза, зовні прикриті двоголовим м'язом стегна. У великої рогатої худоби один лімфовузол завдовжки 3—4,5 см, у коня — 3—12 лімфовузлів завдовжки 0,3—2,5 см, у свині— 1—2 завдовжки 0,5—1 см, у собаки — 1 лімфовузол завдовжки до 5 см. Корені: ділянки гомілки й стопи. Відтік лімфи — у клубово-стегнові лімфовузли.

<$> ОСНОВНІ ЛІМФАТИЧНІ СТОВБУРИ І ПРОТОКИ

До основних лімфатичних стовбурів і проток належать трахейні, поперекові, печінковий, шлунковий і кишковий стовбури, поперекова цистерна, грудна і права лімфатична протоки (рис. 10.13).

Рис. 10.13. Схема головних лімфатичних стовбурів і проток (за В. Т. Хомичем, 1999): А — великої рогатої худоби, свині і собаки; Б— коня; І— правий трахейний стовбур; ІІ— лівий трахейний стовбур; ІІІ— права лімфатична протока; TV— грудна протока; V— поперекова цистерна; VT— правий поперековий; VTT— лівий поперековий; VTTT— вісцеральний; ІХ— черевний; Х— печінковий; ХІ— шлунковий; ХІІ— кишковий; ХІІІ— по_рожньокишковий; XTV— ободовий стовбури; 1 — медіальні заглоткові лімфовузли (у великої рогатої худоби латеральні заглоткові; у коня краніальні глибокі шийні); 2— праві поверхневі шийні лімфовузли; 3 — медіальні клубові лімфовузли; 4 — черевні лімфовузли; 5 — ободові лімфовузли; 6— лімфовузли порожньої кишки; 7— печінкові лімфовузли; 8— шлункові лімфовузли; 9 — краніальна порожниста вена. Стрілками показаний напрям течії лімфи

440

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

Правий і лівий трахейні стовбури — trunci tracheales dexter et sinister І ІІ— відводять лімфу від голови й шиї. У великої рогатої худоби їх початок формується виносними лімфатичними судинами латеральних заглоткових лімфовузлів, у коня— краніальних глибоких шийних, у свині й собаки — медіальних заглоткових лімфовузлів. Стовбури розміщені на дорсальній поверхні трахеї, спрямовані каудально. По їх ходу в них впадають виносні лімфатичні судини глибоких шийних лімфовузлів, за винятком правих каудальних, і виносні судини правих власних пахвових лімфовузлів. У лівий трахейний стовбур впадають також виносні лімфатичні судини поверхневих шийних лімфовузлів і лівого реберно-шийного лімфовузла. Лівий трахейний стовбур впадає в грудну протоку, правий — у праву лімфатичну протоку.

Правий і лівий поперекові стовбури — trunci lumbales dexter et sinister VI-VII— виносять лімфу з тазових кінцівок, стінок і органів тазової порожнини, сечостатевих органів, молочної залози та стінок черевної порожнини. їх початок формують виносні лімфатичні судини медіальних клубових лімфовузлів. Стовбури розміщені на вентролатеральній поверхні черевної аорти. Вони спрямовані краніально і впадають у поперекову цистерну. По їх ходу в них впадають виносні лімфатичні судини власних поперекових, поперекових аортальних та ниркових лімфовузлів.

Кишковий стовбур — truncus intestinalis ХІІ — відводить лімфу від кишок, за винятком дванадцятипалої, дистального кінця ободової і прямої кишок. Кишковий стовбур формується двома стовбурами — ободовим — truncus colicus XIV— і порожньокишковим — truncus jejunalis ХІІІ. Початок їм дають відповідно виносні судини ободових вузлів та лімфовузлів порожньої кишки. Кишковий стовбур розміщений разом з краніальною брижовою артерією і спрямований дорсально. У коня кишковий стовбур впадає в поперекову цистерну.

Печінковий стовбур — truncus hepaticus Х— відводить лімфу з печінки, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки. Його формують виносні лімфатичні судини печінкових лімфовузлів. По печінковій артерії він прямує до місця галуження черевної артерії. У коня його немає.

Шлунковий стовбур — truncus gastricus ХІ— відводить лімфу від шлунка і селезінки. Утворений виносними лімфатичними судинами шлункових і селезінкових лімфовузлів. У коня його немає.

Черевний стовбур — truncus celiacus ІХ— утворюється з'єднанням печінкового й шлункового стовбурів. Він спрямований дорсально по черевній артерії. В ділянці відгалуження черевної і краніальної брижової артерій від черевної аорти черевний і кишковий стовбури зливаються і утворюють вісцеральний стовбур — truncus visceralis VIII, який впадає в поперекову цистерну. У коня черевний стовбур формується виносними лімфатичними судинами черевних лімфовузлів і самостійно впадає в поперекову цистерну.

Поперекова цистерна — cisterna chyli V— колектор, який збирає лімфу від стінок і органів черевної й тазової порожнин, тазових кінцівок, зовнішніх статевих органів і молочної залози. Вона має видовжено-овальну форму і розміщена між ніжками діафрагми, вентрально від тіл останніх двох грудних і перших поперекових хребців, справа й дорсально від аорти. У коня поперекова цистерна має довжину 12—20 см і ширину 1,5—3 см.
Предыдущая << 1 .. 188 189 190 191 192 193 < 194 > 195 196 197 198 199 200 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed