Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 182

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 255 >> Следующая


Подальша зміна в розміщенні венозних стовбурів пов'язана зі зміщенням серця з шийної ділянки каудально і розподілом його венозної частини на праве й ліве передсердя. Після розділення серця обидві протоки впадають у праве передсердя, для руху крові у правій кюв'єровій протоці створюються вигідніші умови. Між правою й лівою передніми кардинальними венами утворюється анастомоз, по якому кров від голови тече в праву й ліву кюв'єро-ві протоки. Внаслідок цього ліва кюв'єрова протока перестає функціонувати і заростає, за винятком невеликої частини, яка стає вінцевим синусом серця — sinus coronarius cordis. Анастомоз між ними поступово збільшується, перетворюючись на v. brachiocephalica dextra, а нижня його частина переходить у краніальну порожнисту вену (v. cava cranialis), яка збирає кров з краніальної половини тіла.

406

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Утворення каудальної порожнистої вени — v. cava caudalis — пов'язане з виникненням анастомозу між каудальними кардинальними венами. Один анастомоз, розміщений у клубовій ділянці, відводить кров з лівої тазової кінцівки в праву кардинальну вену, внаслідок чого той відрізок, що міститься вище від анастомозу, редукується, а сам анастомоз перетворюється на ліву спільну клубову вену. Права ж каудальна кардинальна вена перетворюється на праву спільну клубову вену, а на ділянці від місця з'єднання обох клубових вен до впадання ниркових вен розвивається друга каудальна порожниста вена. Отже, каудальна порожниста вена складається з двох частин: правої каудальної порожнистої вени (до місця впадання ниркових вен) і первинної каудальної вени (після місця впадання). Кардинальні вени перетворюються на непарну вену.

Ворітна вена — v. portae — утворюється у зв'язку з перетворенням шлун-ково-брижових вен, по яких кров від плаценти спрямовується в печінку.

¦ ВЕНИ ВЕЛИКОГО КОЛА КРОВООБІГУ

Основна особливість ходу й формування вен полягає в тому, що вони утворюють п'ять систем гілок: краніальної порожнистої вени; каудальної порожнистої вени; ворітної вени печінки; легеневих вен (малого кола кровообігу), а також серцевого кола кровообігу.

Вени великого кола кровообігу здебільшого відповідають ходу артерій, що проходять разом у судинно-нервових пучках, проте мають ряд важливих відмінностей.

O Вени тулуба

Вени тулуба впадають переважно в краніальну і каудальну порожнисті вени — v. cava cranialis et caudalis — та їхні гілки (див. кольорову вклейку, рис. ХІІІ, 8, 9).

Краніальна порожниста вена утворюється злиттям стовбурів яремних вен та пахвових (правих і лівих) вен, проходить у середостінні і збирає кров від внутрішніх грудних вен, в які надходить кров з вентральної частини грудної клітки, і непарних вен, що відводять кров з дорсальної частини грудної клітки, шийних вен, які відповідають артеріям, що відгалужуються від підключичних артерій.

Вени, що відводять кров від легень, описані в малому колі кровообігу.

У великої рогатої худоби яремні вени й підшкірна вена плеча утворюють парний стовбур. Підключична, шийно-реберні, хребтові та внутрішні грудні вени впадають у краніальну порожнисту вену самостійно. Непарна ліва вена — v. azygos sinistra (див. кольорову вклейку, рис. ХІІ, 17) — впадає безпосередньо у вінцевий синус серця.

У коня парні яремні вени та підшкірні вени плеча утворюють спільний стовбур і впадають у краніальну порожнисту вену разом з підключичними. В краніальну порожнисту вену впадають також парні спільні шийно-реберні

407

Розділ 9

хребтові вени, внутрішні грудні і непарна права вена — v. azygos dextra (див. рис. ХІІІ, 17).

Каудальна порожниста вена утворюється злиттям двох загальних клубових вен і непарної середньої крижової вени, проходить у черевній порожнині справа від аорти, опускається уздовж діафрагми по тупому краю

Рис. 9.37. Ворітна вена:

А — собаки; Б — корови; a — hepar; b — lien; c — gaster; d — intestinum tenuae; e — pancreas; f — intestinum crassum; 1 — v. portae; 2 — v. gastrolienalis; 3 — v. colica sinistra; 4 — v. iliocolica

408

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

печінки і крізь отвір у діафрагмі проникає в грудну порожнину, де проходить вентрально від стравоходу і впадає в праве передсердя. Вона збирає кров від органів і стінок черевної порожнини та молочної залози.

У каудальну порожнисту вену в ділянці розміщення її на тупому краї печінки впадають печінкові вени.

Ворітна вена збирає кров від шлунка, селезінки, тонкої і товстої кишок (за винятком каудальної частини прямої кишки). Вона утворюється злиттям шлунково-селезінкової, краніальної та каудальної брижових вен, проходить справа від печінки і входить у ворота печінки. У печінці вона поділяється на міжчасточкові вени, а потім на капіляри печінкових часточок. Всередині кожної часточки капіляри впадають у центральну вену часточки і утворюють початок вен, що відводять кров з печінки в каудальну порожнисту вену. Так утворюється чудесна сітка, завдяки якій кров, що відтікає від органів травлення, знешкоджується від токсинів та інших шкідливих речовин.

Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 255 >> Следующая

Реклама

База email адресов

Свежие базы для бизнеса по отраслям

bazy-kontaktov.com

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed