Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 184

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 178 179 180 181 182 183 < 184 > 185 186 187 188 189 190 .. 255 >> Следующая


Язиково-лицева вена — v. linguofacialis (див. рис. 9.39, 2; рис. 9.40, 4) — відводить кров від лицевої частини голови. Вона починається позаду горба верхньої щелепи злиттям вен: клинопіднебінної, підочноямкової та великої піднебінної, які утворюють глибоку лицеву вену — v. facialis profunda (див. рис. 9.40, 15). Глибока лицева вена проходить під жувальним м'язом краніально і на передньому його краї вливається в лицеву вену. Вони відводять кров від м'язів носа, губ, щік і шкіри.

У великої рогатої худоби глибокої лицевої вени немає, є тільки лицева вена — v. facialis (див. рис. 9.40, 12). У собаки в язиково-лицеву вену впадає язикова вена, яка відводить кров від язика, глотки й гортані.

Щелепна вена — v. maxillaris — утворюється злиттям нижньої коміркової, глибокої вискової, жувальної, поверхневої вискової та каудальної вушної вен, які проходять з однойменними артеріями.

Рис. 9.41. Вени лівої грудної кінцівки коня:

1 — v. acromialis; 2 — v. iugularis; 3 — v. cephalica humeri; 4 — v. axillaris; 5 — v. circumflexa humeri cranialis; 6 — v. brachialis; 7 — v. collateralis radialis; 8 — v. cephalica antebrachii; 9 — v. cephalica accessoria; 10 — v. subscapularis; 11 — v. thoracodorsalis; 12 — v. circumfle-xa humeri caudalis; 13 — v. thoracica externa; 14 — v. brachialis profunda; 15 — v. collateralis ulnaris; 16 — ra-mus communicans; 17 — v. ulnaris; 18 — v. interossea communis; 19 — v. mediana; 20 — v. metacarpea palmaris lateralis et 21 — medialis; 22 — v. digitalis medialis

У великої рогатої худоби щелепна вена починається підочноямковою, кли-

412

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

нопіднебінною і великою піднебінною венами. В неї впадають також вени нижньої повіки, глибока лицева, крилова і жувальна вени, вени привушної слинної залози. У коня щелепна вена розвинута краще від язиково-лицевої і починається щічною веною — v. buccinatoria, яка проходить між щелепною гілкою, криловим м'язом та глибокою лицевою веною. Спереду щелепи вона ампулоподібно розширюється і анастомозує із жувальною веною та поперечною веною лиця. В ній немає клапанів, і кров рухається в протилежних напрямах залежно від положення жувальних м'язів.

Внутрішня яремна вена — v. jugularis interna — зазвичай супроводжує загальну сонну артерію і розвинута слабко.

O Вени грудної кінцівки

Система вен грудної кінцівки утворює дві магістралі — глибоку і поверхневу (рис. 9.41; рис. 9.42).

Глибока венозна магістраль, як правило, супроводжує артеріальну магістраль. Починається вона в пальцях і утворює глибокі пальмарні п'ясткові вени.

Поверхнева венозна магістраль проходить під шкірою. Вона добре помітна, і її можна пальпувати. У ділянці передпліччя вона називається підшкірною веною передпліччя — v. ce-phalica antebrachii (див. рис. 9.41; рис. 9.42, 8). Починається від поверхневих пальмарних вен п'ястка й пальців і проходить по медіальній поверхні передпліччя, ділянці ліктьового суглоба, анастомозує через ramus ac-cessorius з плечовою веною і приймає додаткову підшкірну вену — v. cephalica accessoria.

Рис. 9.42. Вени грудної кінцівки корови

(за А. В. Комаровим, 1984):

I — v. acromialis; 2 — v. cervicalis descendens; 3 — v. iugularis externa; 4 — v. axillaris; 5 — v. cephalica humeri; 6 — ramus musculares v. axillares; 7 — v. ulnaris transversa (ramus communicans v. brachialis et v. cephalica humeri); 8 — v. cephalica antebrachii; 9 — v. cephalica accessoria; 10 — v. metacarpea communis palmaris medialis; 10' — v. metacarpea dorsalis tertius;

II — v. dorsalis IV digiti medialis; 12 — v. dorsalis III digiti lateralis; 13 — ramus communicans palmaris vv. IV digiti; 14 — v. palmaris IV digiti lateralis; 15 — ra-mus lateralis v. digiti palmaris communis; 16 — ramus medialis v. digiti palmaris communis; 17, 18 — v. mediana; 19 — v. radialis; 20 — v. interossea communis; 21 — v. collateralis ulnaris; 22 — v. brachialis; 23 — v. profunda brachii; 24 — v. th^racica externa; 25 — v. thoracicodorsalis; 26 — v. subscapularis

Підшкірна вена плеча — v. cephalica accessoria (див. рис. 9.41, 3) — ле-

413

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Рис. 9.44. Вени тазової кінцівки корови

(за М. І. Лебедєвим та В. І. Підгорним, 1984):

1 — v. cava caudalis; 2 — vv. lumbales; 3 — v. iliaca communis; 4 — v. sacralis media; 5 — v. iliaca interna; 6 — v. iliaca externa; 7 — v. obtu-ratoria; 8 — v. sacralis lateralis; 9 — v. glutea cranialis; 10 — v. glutea caudalis; 11 — v. pudenda interna; 12 — ramus uterinus; 13 — v. femoralis profunda; 14 — v. circumflexa femoris medialis; 15 — v. femoralis; 16 — v. caudalis; 17 — v. caudalis femoris; 18 — v. poplitea; 19 — v. saphena lateralis; 20 — ramus dorsalis v. saphena lateralis; 21 — ramus plantaris v. saphena lateralis; 22 — v. metatarsea profunda medialis; 23 — v. metatarsea profunda lateralis; 24 — v. digitalis IV plantaris lateralis' 25 — digitalis III plantaris medialis; 26 — v. digitalis III dorsalis lateralis; 27 — v. digitalis IV dorsalis medialis 28 — v. digitalis communis dorsalis; 29 — v. meta^ tarsea dorsalis lateralis; 30 — v. tarsea perforans 31 — v. tibialis cranialis lateralis; 32 — v. tibialis cranialis medialis; 33 — v. uberi caudalis; 34 — v. basis ubera caudalis; 35 — v. subcutanea abdominis; 36 — v. uberi cranialis; 37 — v. basis uberi cranialis; 38 — v. saphena; 39 — v. pudenda externa; 40 — v. femoris cranialis; 41 — cir-cumflexa ilii profunda; 42 — v. ovariouterus (v. spermaticus)
Предыдущая << 1 .. 178 179 180 181 182 183 < 184 > 185 186 187 188 189 190 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed