Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 183

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 177 178 179 180 181 182 < 183 > 184 185 186 187 188 189 .. 255 >> Следующая

У новонароджених тварин до 12—16-добового, у телят до 30-добового віку ворітна вена сполучається венозною протокою з печінкою, через яку кров проходить у каудальну порожнисту вену, обходячи чудесну сітку печінки і не зазнаючи фільтрування. Можливо, це зумовлено тим, що з молозивом матері надходять імунні тіла (альбуміни чи глобуліни), необхідні як «стартові антигени», які, обминаючи бар'єр печінки, надходять у кров теляти для «запуску» власних імунокомпетентних структур. Альбуміни й глобуліни дуже легко проникають крізь кишкову стінку в кров, потрапляючи в загальний кровообіг, і активізують роботу органів імуногенезу. У разі порушення функції травного каналу цей феномен є однією з небезпек високої інтоксикації організму в перші дні життя.

Рис. 9.38. Судини вимені:

А — артерії і вени вимені корови (за А. П. Єлисєєвим, 1984); Б — схема відтоку крові від вимені; 1 — a. v. pudenda externa; 2 — v. subcutanea abdominis; 3 — a. v. mammaria cranialis et 4 — caudalis; 5 — ramus cranialis et 6 — caudalis; 7 — a. v. sinus uberis; 8 — a. papilla uberis; 9 — v. pudenda externa; 10 — v. mammaria cranialis et 11 — caudalis; 12 — ramus cranialis; 13 — v. epigastrica caudalis; 14 — v. iliaca externa; 15 — v. cava cranialis et 16 — caudalis; 17 — молочний колодязь; 18 — v. epigastrica cranialis

409

Розділ 9

Ниркова вена (парна) має вигляд дуже короткого стовбура, що виходить з воріт нирки. Поряд з нирковою веною проходить невеликий стовбур надниркової вени.

Від яєчників (сім'яників) венозна кров відтікає по парній яєчниковій (сім'яниковій) вені, що розвинутіша в статевозрілих тварин.

Від стінок черевної порожнини венозна кров відтікає по сегментним поперековим венам — vv. lumbales — у каудальну порожнисту вену.

У краніальному напрямі вени молочної залози — vv. таттагіае craniales (рис. 9.38) — об'єднуються в підшкірну черевну вену (молочну) — v. subcutanea abdominalis, яка проходить, як звивистий шнурок, під шкірою по вентральній поверхні черевної стінки в ділянку мечоподібного хряща, де пронизує стінку, утворюючи «молочний колодязь», і впадає у внутрішню

Рис. 9.39. Вени голови коня (жувальний м'яз і частина щелепи видалені):

1 — v. iugularis; 2 — v. linguofacialis; 3 — v. maxillaris; 4 — v. pterygoidea; 5 — v. masseterica; 6 — v. alveolaris inferior; 7 — v. buccalis; 8 — ramus communicans; 9 — v. facialis; 10 — v. labialis superior; 11 — v. labialis inferior; 12 — v. lateralis et 13 — dorsalis nasi; 14 — v. anguli oculi; 15 — v. faciei profunda; 16 — v. truncus infraorbitalis et sphenpalatinus; 17 — v. palatina major; 18 — v. transversa faciei; 19 — v. cerebralis dorsalis; 20 — v. temporalis superficialis; 21 — v. auricularis lateralis, intermedius et medialis; 22 — v. auri-cularis magna; 23 — v. auricularis caudalis; 24 — v. cerebri ventralis; 25 — v. occipitalis; 26 — v. craniooc-cipitalis; 27 — v. vertebralis

410

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

грудну вену — v. thoracica interna. Молочну вену добре видно і разом з «молочним колодязем» її можна пальпувати.

У каудальному напрямі вени молочної залози зливаються в соромітно-надчеревну вену, спрямовуються в зовнішні й внутрішні клубові вени і впадають у каудальну порожнисту вену.

У коня підшкірна вена живота анастомозує із зовнішньою грудною і зовнішньою соромітною венами.

Від органів тазової порожнини та її стінок кров відтікає по венах, названих так само, як і артерії. Венозна кров від прямої кишки відтікає по прямо-кишковій вені — v. rectalis, яка впадає в каудальну порожнисту вену (у ветеринарній медицині через неї вводять лікарські препарати).

Рис. 9.40. Вени голови корови (за М. А. Соколовою, 1984):

1 — v. iugularis externa; 2 — v. iugularis interna; 3 — v. maxillaris; 4 — v. linguofacialis; 5 — v. alveolaris inferior; 6 — v. pterygoideus superficialis; 7 — v. sublingualis; 8 — v. pterygoideus profundus; 9 — v. submandibulars anterior; 10 — v. lingualis; 11 — v. buccalis; 12 — v. facialis; 13 — v. facialis profunda; 14 — v. mentalis; 15 — v. facialis superficialis; 16 — v. alveolaris superior; 17 — v. angulus oris; 18 — v. labialis superior; 19 — v. nasi lateralis; 20 — ramus communicans; 21 — v. nasi dorsalis; 22 — v. anguli oculi; 23 — v. frontalis; 24 — v. gl. lacrimalis; 25 — v. orbitales suprema; 26 — plexus massetericus venosus; 27 — v. cornu cranialis; 28 — v. orbitalis caudalis; 29 — v. infraorbitalis; 30 — v. sphenopalatina; 31 — v. palatina magnum; 32 — v. cornu caudalis; 33 — v. temporalis superficialis; 34 — v. auricularis cranialis; 35 — v. auricularis caudalis; 36 — v. masseterica; 37 — v. temporalis cranialis; 38 — v. temporalis caudalis; 39 — v. parotidea; 40 — v. oc-cipitalis; 41 — v. meningea ventralis; 42 — v. glossopharyngea; 43 — v. laryngea cranialis; 44 — v. laryngea caudalis; 45 — v. thyroidea

411

Розділ 9

Ci Вени голови

Кров від голови відтікає в краніальну порожнисту вену двома яремними венами — зовнішньою і внутрішньою (рис. 9.39, рис. 9.40).

Зовнішня яремна вена — v. iugularis externa (див. рис. 9.39, 1) — розвинута краще від внутрішньої яремної вени і проходить по шиї поверхнево, під шкірою, в яремному жолобі — sulcus jugularis — між плечоголовним і груднино-головним м'язами. Вона починається каудально від привушної слинної залози двома венами — язиково-лицевою і щелепною. У разі натискання в нижній третині шиї вена наповнюється кров'ю і дуже добре виділяється в яремному жолобі, що важливо при взятті крові.
Предыдущая << 1 .. 177 178 179 180 181 182 < 183 > 184 185 186 187 188 189 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed