Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 178

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 172 173 174 175 176 177 < 178 > 179 180 181 182 183 184 .. 255 >> Следующая


O Підколінна артерія

Підколінна артерія — a. v. poplitea (див. рис. 9.31, 26) — лежить на каудальній поверхні капсули колінного суглоба, прикрита литковим та підколінним м'язами. Вона відгалужує м'язові гілки й задню великогомілкову артерію, переходить у краніальну великогомілкову артерію.

Краніальна великогомілкова артерія— a. v. tibialis cranialis (рис. 9.33, 2) — є продовженням підколінної артерії. Вона через міжкістковий простір кісток гомілки виходить на дорсальну поверхню великогомілкової кістки, де й лежить, вкрита м'язами, разом з веною та малогомілковим глибоким нервом. На своєму шляху вона відгалужує м'язові гілки в дорсальні м'язи гомілки та гомілкову кістку. В ділянці заплесна вона називається дорсальною артерією стопи — a. dorsalis pedis.

397

Розділ 9

У великої рогатої худоби дорсальна артерія стопи відгалужує пронизну заплеснову артерію — a. tarsea perforans (див. рис. 9.31, 12; рис. 9.33, 6) — і переходить у дорсальну плеснову ІІІ артерію — a. metatarsea dorsalis (див. рис. 9.31, 13; рис. 9.33, 3). Ця артерія в кінці плесна відгалужує пронизну плеснову артерію — a. metatarsea perforans — на дорсальну поверхню плесна, проходить між пальцями в пальцеві плантарні гілки — медіальну IV пальця і латеральну ІІІ пальця — a. digiti IV medialis et digiti III lateralis.

В коня дорсальна артерія стопи відгалужує заплеснову пронизну артерію і переходить у дорсальну плеснову латеральну артерію. В дистальному кінці IV плеснової кістки вона переходить на плантарну поверхню плесна, утворюючи пальцеву плантарну спільну артерію, яка поділяється на пальцеві плантарні спеціальні артерії — латеральну й медіальну. Пальцеві артерії відгалужують такі самі гілки, що й на грудній кінцівці. В свині дорсальна артерія стопи відгалужує дуже тонкі дорсальні плеснові ІІ і IV артерії і переходить у дорсальну плеснову ІІІ артерію. В ділянці дистального кінця плесна вона відгалужує на плантарну поверхню пронизну плеснову артерію, а сама переходить до головних пальців (ІІІ і IV) у плантарні пальцеві артерії. В собаки краніальна великогомілкова артерія відгалужує на середині

Рис. 9.33. Схема дорсальних артерій стопи:

А — собаки; Б — свині; В — корови; Г — коня; 1 — ramus cranialis a. saphena; 2 — a. tibialis cranialis; 2 — a. dorsalis pedis; 3 — a. metatarsea dorsalis V; 4 — a. digitalis dorsalis communis; 5 — aa. metatarseaе dor-sales; 6 — a. tarsea perforans; 7 — a. metatarsea perforans; 8 — a. digitalis dorsalis; 9 — a. digitalis plantaris; II-V — digiti

398

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

гомілки дорсальну плеснову V артерію, яка переходить у латеральну артерію V пальця. Дорсальна артерія стопи відгалужує дуже тонкі дорсальні плеснові ІІ—IV артерії і переходить у ділянці проксимальної половини плесна в пронизну плеснову артерію. Вийшовши на плантарну поверхню, вона бере участь в утворенні проксимальної плантарної дуги, з якої виходять глибокі плантарні плеснові артерії, що входять у спільні плантарні пальцеві артерії.

Каудальна великогомілкова артерія — a. v. tibialis caudalis (рис. 9.34, 11) — невелика м'язова гілка. Більш розвинута в коня (через малороз-винуту приховану артерію). В коня вона йде по каудальній поверхні гомілки, прикрита підколінним м'язом, а також глибоким згиначем пальця, по-стачаючи їх кров'ю. На гомілці відгалужує м'язові гілки та a. nutritia tibiae, на заплесні — латеральну кісточкову (колодочкову) каудальну — a. v. mal-leolaris caudalis lateralis 2 — на латеральну поверхню суглоба. На латеральній поверхні ахіллового сухожилка вона анастомозує з висхідною гілкою каудальної стегнової артерії. Над заплесном каудальна великогомілкова артерія при розігнутому суглобі утворює S-подібний вигин. З нього на медіальну

Рис. 9.34. Схема плантарних артерій стопи:

А — собаки; Б — свині; В — корови; Г — коня; 1 — a. saphena; 2 — a. malleolaris lateralis et 3 — medialis; 4 — a. metatarsea lateralis et 5 — medialis; 6 — a. tarsea perforans; 7 — a. metatarsea perforans; 7' — a. metatarsea dorsalis lateralis; 8 — a. metatarsea plantaris; 8 — arcus plantaris proximalis; 9 — aa. digitales plantares communes; 10 — a. digitalis plantaris; 1І — a. tibialis caudalis; II-V — digiti

399

Розділ 9

поверхню ахіллового сухожилка відгалужується поворотна великогомілкова артерія — a. tibialis recurrens — для утворення анастомозу з прихованою артерією та низхідною гілкою каудальної стегнової артерії.

На плантарній поверхні заплеснового суглоба каудальна великогомілкова артерія поділяється на плантарні, латеральну й медіальну артерії. На проксимальному кінці плесна вони анастомозують з a. tarsea perforans (див. рис. 9.34, 6) і проходять дистально з обох боків від сухожилка глибокого згинача пальця як поверхневі плантарні плеснові артерії разом з плантарними нервами й венами. Вони зливаються або в спільну плантарну пальцеву, або в одну із спеціальних пальцевих артерій.

? СИСТЕМА ВЕНОЗНИХ СУДИН

¦ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО РОЗВИТОК І БУДОВУ СИСТЕМИ ВЕНОЗНИХ СУДИН

Венозні судини є невід'ємною частиною серцево-судинної системи і тісно взаємопов'язані з артеріями, забезпечуючи надходження крові до серця. Взаємозв'язок венозних судин з органами кровотворення забезпечує безперервне надходження формених елементів крові в кровоносне русло. Гемоди-наміка венозних судин поєднана з функцією апарату руху, скороченням м'язів та натяганням сухожилків, які сприяють руху крові по венах.
Предыдущая << 1 .. 172 173 174 175 176 177 < 178 > 179 180 181 182 183 184 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed