Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 172

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 166 167 168 169 170 171 < 172 > 173 174 175 176 177 178 .. 255 >> Следующая


1. Нижня коміркова артерія— a. v. alveolaris inferior (цив. рис. 9.27, 22)

— разом з однойменними нервом і веною йде в нижньощелепний канал. До проникнення в канал вона відгалужує ramus mylohyoideus у поперечний м'яз нижньої щелепи, а в каналі віддає rami dentales; підборідну артерію — a. mentalis (див. рис. 9.26, 37), яка виходить крізь однойменний отвір у шкіру. В свиней нижня коміркова артерія, крім цього, відгалужує 4—5 гілок у нижню губу.

2. Середня артерія мозкових оболонок — a. meningea media (див. рис. 9.26, 38) — проходить у черепну порожнину крізь передню частину рваного отвору. У собак вона проходить крізь овальний отвір.

3. Глибока вискова артерія— a. v. temporalis profunda (див. рис. 9.26, 39)

— прямує у висковий м'яз. У коня дві артерії — ростральна, що виходить крізь малий криловий отвір, і каудальна, яка відгалужується до проникнення верхньощелепної артерії в криловий канал.

4. Зовнішня очна артерія— a. ophthalmica externa (див. рис. 9.26, 40) — спрямовується дугою в решітчастий отвір і як зовнішня решітчаста артерія

— a. ethmoidalis externa (див. рис. 9.26, 41; рис. 9.27, 25) — відгалужує гілки в тверду мозкову оболонку, проникає в носову порожнину і галузиться в слизовій оболонці лабіринту решітчастої кістки.

До проникнення в решітчастий отвір зовнішня очна артерія віддає гілки до органів очної ямки: слізну артерію — a. lacrimalis, яка є тільки у великої рогатої худоби й коня, вона йде в слізну залозу верхньої повіки, а в коня ще й у верхню повіку; лобову артерію — a. frontalis — в ділянку лоба; підблокову артерію — a. infratrochlearis — з однойменним нервом — у медіальний кут ока.

У коня лобова артерія проходить з однойменним нервом і веною крізь надочноямковий отвір. У великої рогатої худоби зовнішня очна артерія лежить в очній ямці, утворює чудесну сітку — rete mirabile ophthalmicus.

5. Щічна артерія— a. buccalis (див. рис. 9.26, 43; рис. 9.27, 27) — проходить з однойменним нервом у ділянку щоки. В свині вона дуже велика і відгалужує гілки в нижню губу, в собаки— нерозвинута.

384

серцево-судинна система

6. Поверхнева щічна артерія— a. malaris (див. рис. 9.26, 17; рис. 9.27, 29) — відгалужує гілки на лоб і спинку носа. Є тільки у великої рогатої худоби і свині.

7. Підочноямкова артерія— a. infraorbitalis (див. рис. 9.26, 45; рис. 9.27, 28) — йде з однойменним нервом і веною в підочноямковий канал, у якому відгалужує гілки для кутніх та різцевих зубів. Після виходу з підочноямко-вого отвору живить шкіру та мімічні м'язи.

У великої рогатої худоби і собаки підочноямкова артерія відгалужує латеральну носову — a. lateralis nasi. У коня нерозвинута. В свині відгалужує губну, носову й латеральну носову артерії.

8. Менша піднебінна артерія— a. palatina minor — прямує в м'яке піднебіння.

9. Більша піднебінна артерія— a. palatina major — проходить через піднебінний канал у тверде піднебіння до різцевої кістки, відгалужуючи гілки в щелепу та пронизні гілки в слизову оболонку носової порожнини.

У коня і свині права й ліва більші піднебінні артерії об'єднуються в непарну судину, яка через різцевий канал проходить у верхню губу, де анастомозує з верхніми губними артеріями.

10. Клинопіднебінна артерія— a. sphenopalatina — разом з однойменними нервом і веною проходить крізь клинопіднебінний отвір у слизову оболонку носової порожнини. Вона поділяється на каудальні та бічні носові артерії — aa. nasales caudales et laterales, що живлять слизову оболонку бічної стінки носа, і артерії носової перегородки — aa. nasales septales.

¦ ГРУДНА АОРТА

Грудна аорта — aorta thoracica — лежить між листками середостіння. Справа від неї проходить грудна лімфатична протока, у коняй собаки ще й непарна права вена. У великої рогатої худоби й свині зліва від аорти проходить непарна ліва вена. Від грудної аорти відгалужуються: парні дорсальні міжреберні, бронхостравохідна та дорсальна реберно-черевна артерії; у коня ще непарна діафрагмальна краніальна артерія.

Дорсальні !міжреберні артерії— aa. vv. intercostales — типові сегментні, відходять на рівні від 5-6-го до останнього ребер. Кожна з них іде вентрально в судинному жолобі ребра вздовж його каудального краю разом з однойменними нервом і веною. В ділянці реберних хрящів вони анастомозують з відповідною вентральною міжреберною гілкою, що відгалужується від внутрішньої грудної артерії. В проксимальному кінці міжреберні артерії відгалужують: спинномозкові гілки — rami spinales, які проходять крізь міжхре-бцеві отвори в хребетний канал, де беруть участь в утворенні вентральної спинномозкової артерії; дорсальні гілки — rami dorsales, що прямують у розгиначі спини та шкіру; м'язові гілки — у м'язи й шкіру грудних стінок.

Бронхостравохідна артерія— a. bronchoesophagea — поділяється на бронхіальну та стравохідну гілки.

Бронхіальна гілка — ramus bronchialis — галузиться в бронхах, де анастомозує з легеневою артерією.

385

Розділ 9

Стравохідна гілка — ramus oesophageus — галузиться в грудній частині стравоходу.
Предыдущая << 1 .. 166 167 168 169 170 171 < 172 > 173 174 175 176 177 178 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed