Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 177

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 171 172 173 174 175 176 < 177 > 178 179 180 181 182 183 .. 255 >> Следующая


У корів зовнішня соромітна артерія є значною, особливо в період лактації. Вона проходить через пахвинний канал на основу вимені і поділяється на гілки:

a. mammaria cranialis — проходить краніально на основу вимені, передньої частки вимені, соски і продовжується на вентральну черевну стінку. Від неї відходять бічна каудальна артерія молочного збірника — a. lateralis sinus caudalis — до каудальних збірників; a. mammaria medialis — найбільша з усіх бічних гілок. Вона поділяється на краніальні і каудальні гілки, від кожної з них відходить по дві гілки до збірників медіальних поверхонь відповідних часток (четвертин) вимені;

395

Розділ 9

aa. laterales sinus craniales — як правило, парні, постачають кров'ю передні частки вимені;

a. птттапа caudalis — є слабшою гілкою соромітної артерії, постачає кров'ю каудальну частку вимені.

У коня зовнішня соромітна артерія добре розвинута і відгалужує дорсальну краніальну статевочленну артерію — a. v. dorsalis penis cranialis, яка анастомозмує з краніальною надчеревною артерією. В свині зовнішня соромітна артерія часто відгалужується від a. circumflexa ilii profunda.

Каудальна надчеревна артерія— a. v. epigastrica caudalis (див. рис. 9.31, 6) — проходить краніально вздовж латерального краю прямого м'яза живота, галузиться в черевних м'язах і анастомозує з краніальною надчеревною артерією.

Артерія м'яза — підвішувача сім'яника — a. v. cremasterica — є у самців, проходить у піхвові оболонки сім'яника. В самок її немає. В коня відгалужується здебільшого від зовнішньої клубової артерії.

Медіальна огинаюча стегнова артерія— a. v. circumflexa femoris medialis (див. рис. 9.31, 22) — проходить по медіальній поверхні стегна в аддуктори, квадратний і двоголовий м'язи стегна та напівперетинчастий м'яз.

Затульна гілка —ramus obturatorius — прямує в затульні м'язи. В коня замість затульної гілки є дуже розвинута затульна артерія, що відгалужується від зовнішньої клубової артерії.

O Стегнова артерія

Стегнова артерія —

a. v. femoralis (рис. 9.32, 6; див. рис. 9.31, 7) — проходить у стегновому каналі між гребінчастим і кравецьким м'язами разом з прихованим нервом, краніально від однойменної вени. Вона відгалужує латеральну огинаючу стегнову артерію в розгиначі коліна, каудальну стегнову артерію та м'язову гілки в каудальні м'язи стегна, приховану артерію в шкіру гомілки й стопи, колінну низхідну артерію в ділянку коліна. Між голівками литкового м'яза стегнова артерія переходить у підколінну артерію.

Рис. 9.32. Артерії тазової кінцівки собаки:

1 — aorta; 2 — a. circumfexa ilium profunda; 3 — a. epigastrica caudalis; 4 — a. iliaca externa' 5 — a. femoris cranialis; 6 — a. femoralis; 7 — a. caudalis femoris proximalis et distalis; 8— a. genus descendens; 9

— a. saphena; 10— a. circumflexa femoris medialis; 11

— a. profunda femoris; 12— a. pudenda; 13— a. glutea caudalis; 14— a. iliaca interna

396

серцево-судинна система

1. Латеральна огинаюча стегнова артерія — a. v. circumflexa femoris lateralis (див. рис. 9.31, 20 — живить медіальну і пряму голівки чотириголового м'яза, двоголовий м'яз стегна та напружувач широкої фасції стегна. В коня відгалужується від затульної артерії. У великої рогатої худоби живить сідничні й клубові м'язи, у собаки— сідничні м'язи.

2. М'язові гілки— rami musculares — прямують у медіальні м'язи стегна.

3. Прихована артерія (сафена) — a. v. saphena (див. рис. 9.31, 24; рис. 9.32, 99), або артерія гомілки і лапи, відгалужується на середині стегна в медіальному напрямі і разом з нервом спрямовується на каудальну поверхню гомілки й стопи.

У великої рогатої худоби a. saphena на плантарній поверхні заплесна поділяється на дві плантарні артерії — менш розвинуту латеральну й більш розвинуту медіальну — a. plantaris lateralis et medialis. Після утворення разом з a. tarsea perforans проксимальної плантарної дуги вони переходять у плеснові плантарні артерії — латеральну й медіальну, які на дистальному кінці плесна разом з a. metatarsea утворюють дистальну плантарну дугу — arcus plantaris distalis — і переходять у зовнішні пальцеві артерії — медіальну IV пальця і латеральну ІІІ пальця.

В коня артерія сафена не розвинута, її заміщає великогомілкова артерія. На середині гомілки вона анастомозує з огинаючою великогомілковою артерією. У собаки сафена на гомілці поділяється на дорсальні й каудальні гілки. Дорсальна гілка менш розвинута, проходить під шкірою на плесно і поділяється на І—LV дорсальні загальні пальцеві артерії, кожна з яких відгалужує спеціальні дорсальні пальцеві артерії — латеральну й медіальну на кожний палець. Плантарна гілка більш розвинута. На плантарній поверхні заплеснового суглоба відгалужує плантарні латеральні й медіальні артерії, а сама на дистальному кінці плесна поділяється на ІІ, ІІІ і IV загальні плантарні пальцеві артерії, кожна з яких дає спеціальні плантарні артерії — латеральну й медальну. Плантарні артерії разом з пронизною плесновою артерією утворюють проксимальну плантарну дугу — arcus plantaris proximalis, від якої відгалужуються плеснові плантарні артерії, що з'єднуються зі загальними пальцевими плантарними артеріями. В свині артерія сафена галузиться, як плантарна гілка в собаки.
Предыдущая << 1 .. 171 172 173 174 175 176 < 177 > 178 179 180 181 182 183 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed