Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 175

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 169 170 171 172 173 174 < 175 > 176 177 178 179 180 181 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби й свині парієтальні та вісцеральні гілки відгалужуються почергово від клубової артерії. Внутрішня соромітна артерія є останньою гілкою внутрішньої клубової артерії до її переходу в каудальну сідничну артерію. В коня внутрішня соромітна артерія відгалужується першим стовбуром від внутрішньої клубової артерії. В собаки всі вісцеральні гілки відгалужуються від внутрішньої соромітної артерії. Вона дуже велика, в зв'язку з цим у тазовій порожнині є дві магістралі: для стінок тазової порожнини — внутрішня клубова артерія та для внутрішніх органів — внутрішня соромітна артерія.

391

Розділ 9

Парієтальні гілки внутрішньої клубової артерії:

1. Кліубово-шоперекова артерія— a. v. iliolumbalis — проходить по медіальній поверхні клубової кістки на її латеральний край біля маклака і живить поперекові й сідничні м'язи та напружувач фасції стегна. У великої рогатої худоби та свині вона відгалужується другим стовбуром, у коня— дуже коротким стовбуром разом з краніальною сідничною й затульною артеріями. В собаки клубово-поперекова артерія є першою гілкою внутрішньої клубової артерії.

2. Краніальна сіднична артерія— a. v. glutea cranialis — відгалужується на рівні дорсального краю крила клубової кістки і через велику сідничну вирізку разом з однойменним нервом йде в сідничні м'язи. У великої рогатої худоби вона відгалужується третьою гілкою, в коня — загальним стовбуром разом з клубово-поперековою й затульною артеріями. В свині краніальна сіднична артерія відгалужується четвертою, а в собаки— другою гілкою.

3. Затульна артерія— a. v. obturatoria (див. рис. 9.30, 6) — іде в затульні м'язи. У великої рогатої худоби таких артерій декілька. Вони мають вигляд невеликих гілок. У коня затульна артерія велика, починається загальним стовбуром поряд з клубово-поперековою й краніальною сідничною артеріями, потім опускається по тілу клубової кістки і спрямовується разом з нервом у затульний отвір. На своєму шляху вона відгалужує стегнову латеральну огинаючу артерію — a. v. circumflexa femoris lateralis — для сідничних м'язів, чотириголового м'яза стегна, напружувача широкої фасції стегна. Затульна артерія живить затульні м'язи. Вийшовши з тазової порожнини, латеральні її гілки прямують в аддуктори стегна та м'язи задньостегнової групи, медіальні гілки в самця — на статевий член, утворюючи на ньому стате-вочленну дорсальну каудальну артерію — a. v. dorsalis penis caudalis (див. рис. 9.30, 18). Вона анастомозує з внутрішньою й зовнішньою соромітними артеріями і відгалужує глибокі гілки в статевий член — rami profundi penis. У кобил медіальні гілки йдуть у клітор.

4. Каудалльна сіднична артерія— a. v. glutaea caudalis — у ділянці малої сідничної вирізки проходить разом з нервом у двоголовий м'яз стегна. Це кінцева гілка внутрішньої клубової артерії. У коня від внутрішньої клубової артерії відгалужуються також: крижові артерії — aa., vv. sacrales laterales, хвостова артерія — a. v. coccygea, що галузиться в м'язах хвоста, а також загальний стовбур хвостових латеральних артерій, які в ділянці 2—3-го хвостового хребця поділяються на хвостові дорсальні й вентральні артерії для шкіри та м'язів хвоста.

Вісцеральні гілки внутрішньої клубової артерії:

1. Внутрішня соромітна артерія— a. v. pudenda interna (див. рис. 9.30, S) — прямує до сідничної дуги, де разом з нервом поділяється на дорсальну артерію промежини, а в самців на цибулинну артерію, яка переходить у дорсальну статевочленну артерію, у самок — в артерію клітора.

2. Пупкова артерія — a. v. umbilicalis (див. рис. 9.30, 7) — дуже велика тільки в плода, оскільки живить кров'ю плаценту. Після народження тварини вона заростає і перетворюється на бічну міхурову зв'язку, у самок також на круглу маткову зв'язку. Тільки в проксимальній частині вона зберігає незначний просвіт.

392

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Пупкова артерія відгалужує: артерію сечоводу — a. v. ureterica, краніальну міхурову — a. v. vesicalis cranialis 8— для сечового міхура; артерію сім'япроводу — a. v. ductus deferentis — у самця, маткову артерію — a. v. uterina 10 — у самки. У кобили маткова артерія відгалужується від зовнішньої клубової артерії. В собаки пупкова артерія крім цих артерій відгалужує ще каудальну міхурову артерію й маткові гілки.

3. Каудальна міхурова артерія— a. v. vesicalis caudalis 11 — для сечового міхура — і артерія передміхурової залози — a. v. prostatica 12— у самця, або ж присінкова артерія — a. v. vestibularis, які відгалужуються загальним стовбуром.

У великої рогатої худоби й свині ці артерії відгалужуються самостійно від внутрішньої клубової артерії. В коня вона відходить разом із середньою прямокишковою артерією.

4. Каудальна прямокшпкова артерія — a. v. rectalis caudalis 15 — галузиться в прямій кишці. В собаки відгалужується разом із середньою прямо-кишковою артерією.

Рис. 9.31. Схема артерій тазової кінцівки:

А — коня; Б— корови; 1 — aorta abdominalis; 1 sacralis media; 2— a. mesenterica caudalis; 3— a. і rica (tecticularis); 4 — a. circumflexa ilium profunda; a. iliaca externa; 6— a. epigastrica caudalis et pudenda externa; 7— a. femoralis; 8— a. genus descendens; 9 — a. tibialis cranialis; 10— a. malleolaris caudalis lateralis; 11— a.tarsea dorsalis; 12— a. tarsea perforans; 13— a. metatarsea dorsalis lateralis; 14 — a. iliaca interna; 15 — a. glutea cranialis; 16— aa. caudales; 17— a. glutea caudalis; 18 — a. pudenda interna; 19 — ramus obtu-ratorius; 20— a. circumflexa femoris lateralis; 21 — a. profunda femoris; 22 — a. circumflexa femoris medialis; 23— a. femoris cranialis; 24— a. saphena; 25— a. femoris caudalis; 26— a. poplitea; 27— a. tibialis caudalis; 28 — a. tibialis recurrens; 29 — rami calcanei; 30 — a. plantaris; 31 — a. metatarsea plantaris; 32 — aa. digitales; 33— a. iliolumbalis
Предыдущая << 1 .. 169 170 171 172 173 174 < 175 > 176 177 178 179 180 181 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed