Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 170

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 164 165 166 167 168 169 < 170 > 171 172 173 174 175 176 .. 255 >> Следующая


379

Розділ 9

На своєму шляху загальна сонна артерія, крім гілок для навколишніх м'язів, стравоходу й трахеї, відгалужує великі гілки: краніальну щитоподібну, гортанну й внутрішню сонну, а потім переходить у зовнішню сонну артерію.

1. Краніальна щитоподібна артерія— a. v. thyroidea cranialis (див. рис. 9.26, 3) — крім гілок для щитоподібної залози — ramus thyreoideus — відгалужує в м'язи глотки висхідну глоткову — a. pharyngea ascendens (див. рис. 9.26, 4) — і гортанну — a. v. laryngea 6 — артерії. Остання через fissura thyreoidea щитоподібного хряща йде в слизову оболонку гортані, відгалужуючи гілки в м'язи глотки й гортані.

2. Внутрішня сонна артерія— a. carotis interna 7 — лежить позаду потиличної артерії і спрямовується в черепну порожнину для живлення головного мозку.

У великої рогатої худобикраніальна щитоподібна артерія продовжується в гортанну артерію. Внутрішньої сонної артерії в дорослих тварин немає, її заміщає мозкова сонна артерія.

Рис. 9.26. Схема артерій голови (за П. П. Попеско):

А — собаки; Б— вівці; В— корови; Г— коня; 1 — a. carotis communis; 2— a. parotidea caudalis; 3— a. thyroidea cranialis; 4— a. pharyngea ascendens; 5— ramus occipitalis; 6— a. laryngea; 7— a. carotis interna; 8— a. occipitalis; 9—ramus occipitalis; 10— a. condylaris; 11 — a. meningea cau dalis; 12— ramus parotideus; 13— a. carotis externa; 14— a. gl. submandibularis; 15— a. linguofacialis; 16— a. buccinatoria profunda; 17 — a. malaris; 18— a. lingualis; 19— a. sublingualis; 20— a. facialis; 21— a. labialis inferior; 22 — a. anguli oculi; 23— a. labialis superior; 24— a. lateralis nasi; 25— a. dorsalis nasi; 26— a. masseterica; 27— a. auri-cularis; 28— a. auricularis profunda; 29— a. auricularis lateralis; 30— a. auricularis media; 31— a. auri-cularis rostralis; 32— a. temporalis superficialis; 33— a. cornualis; 34— a. transversa faciei; 35 — a. max-illaris; 36— a. incisiva superior; 37— a. mentalis; 38— a. meningea media; 39— a. temporalis profunda; 40— a. ophtalmica externa; 41 — a. ethmoidalis; 42 — a. supraorbitalis; 43 — a. buccalis; 44— a. auricularis caudalis; 45— a. infraorbitalis

380

серцево-судинна система

У коня краніальна щитоподібна артерія переходить у гортанну артерію і відгалужує каудальну артерію привушної залози — a. v. parotidea caudalis 2.

У свині внутрішня сонна артерія починається загальним стовбуром з потиличною артерією — a. carotico-оccipitalis.

O Зовнішня сонна артерія

Зовнішня сонна артерія — a. carotis externa (див. рис. 9.26, 133) — проходить медіально від привушної слинної залози. Вона відгалужує артерії: потиличну, язиково-лицевий стовбур, каудальну жувального м'яза, вушну, поверхневу вискову і продовжується як верхньощелепна артерія (рис. 9.27).

1. Потилична артерія— a. v. occipitalis 8— відгалужується попереду внутрішньої сонної артерії або йде загальним з нею стовбуром. Вона проходить у крилову ямку атланта і крізь криловий отвір виходить на його дорсальну поверхню, розгалужуючись у м'язах і анастомозуючи з хребтовою артерією.

Від потиличної артерії відгалужуються гілки: виросткова артерія — a. v. condyloidea — входить у черепну порожнину крізь під'язиковий отвір потиличної кістки; каудальна артерія мозкових оболонок — a. meningea caudalis (див. рис. 9.27, 99) — входить у черепну порожнину через висковий хід; спинномозкова артерія — a. cerebrospinalis — проходить крізь міжхребцевий отвір атланта в хребетний канал, де утворює a. basilaris cerebri; низхідна (хребтова) гілка — ramus descendens, s. vertebralis — йде крізь поперечний отвір атланта на його дорсальну поверхню, де розгалужується в м'язах і анастомозує з хребтовою артерією.

У великої рогатої худоби потилична артерія переходить у виросткову, яка відгалужує середню артерію мозкових оболонок — a. meningea media (див. рис. 9.26, 38), що проходить у черепну порожнину крізь рваний отвір, а потім віддає середню артерію підщелепної залози — a. gl. submandibularis media. Спинномозкової артерії немає. Потилична артерія часто відгалужує висхідну піднебінну артерію — a. palatina ascendens.

У коня потилична артерія анастомозує з хребтовою, глибокою шийною, каудальною артерією мозкових оболонок та однойменною другого боку. Спочатку вона відгалужує каудальну артерію підщелепної залози — a. gl. sub-mandibularis caudalis, а потім виросткову. Є також середня артерія підщелепної залози — a. gl. submandibularis media.

У свині потилична артерія відходить разом з внутрішньою сонною артерією. У собаки крім цих артерій відгалужується ще м'язова гілка в розгиначі голови.

2. Язикова артерія— a. lingualis (див. рис. 9.27, 15) — прямує в язик спочатку по медіальній поверхні під'язиково-язикового м'яза, потім по латеральній поверхні підборідно-під'язикового м'яза, де називається глибокою язиковою артерією — a. profunda linguae.

У великої рогатої худоби і коня артерія відходить від язиково-лицевого стовбура. У свині вона віддає глоткову, піднебінну та під'язикову артерії.

3. Язиково-лицевий стовбур — truncus linguo-facialis — проходить до судинної вирізки нижньої щелепи, переходить на лицеву поверхню голови, де називається лицевою артерією — a. v. facialis (див. рис. 9.26, 20), яка галузиться неоднаково в різних тварин.
Предыдущая << 1 .. 164 165 166 167 168 169 < 170 > 171 172 173 174 175 176 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed