Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 173

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 167 168 169 170 171 172 < 173 > 174 175 176 177 178 179 .. 255 >> Следующая


Ці гілки можуть відгалужуватись від грудної аорти окремо одна від одної. Дорсальна реберно-черевна артерія— a. costalis costoabdominalis dorsalis

— проходить у судинному жолобі останнього ребра, галузиться як дорсальна міжреберна артерія.

Краніальна діафрагмальна артерія— a. phrenica cranialis — парна, починається між ніжками діафрагми, в яких і галузиться (є тільки в коня).

¦ ЧЕРЕВНА АОРТА

Черевна аорта — aorta abdominalis — є продовженням грудної аорти позаду діафрагми. Вона лежить зліва від каудальної порожнистої вени і вентрально від поперекового меншого м'яза. На своєму шляху до входу в тазову порожнину вона відгалужує парієтальні гілки до стінок черевної порожнини та вісцеральні гілки до нутрощів. До парієтальних гілок належать: парні каудальні діафрагмальні, поперекові, і у собак огинаючі глибокі клубові артерії; до непарних вісцеральних — черевна, краніальна й каудальна брижо-ві артерії; до парних вісцеральних — ниркові, надниркові, яєчникові (сім'яникові) артерії.

Артерії черевних стінок:

1. Каудальна діфрагмальна артерія— a. phrenica caudalis — парна, відгалужується в ділянці аортального отвору діафрагми до ніжок діафрагми.

У великої рогатої худоби може відгалужуватись від аорти, черевної або поперекової артерії. В коня відгалужується від грудної аорти, у собаки — загальним стовбуром з черевною артерією, в свині мало розвинута.

2. Черевна артерія— a. abdominalis — парна, живить черевні й поперекові м'язи. Відгалужується позаду або на рівні краніальної брижової артерії. Є тільки у свині й собаки.

3. Поперекові артерії— aa. vv. lumbales — парні, виходять з дорсальної стінки аорти в кількості 5—6 пар. Остання пара відходить позаду місця відгалуження клубових артерій. Кожна поперекова артерія відгалужує дорсальну гілку в м'язи попереку, спинномозкову гілку — в мозкові оболонки. В коня— також гілки в черевні м'язи.

4. Огинаюча глибока клуббова артерія — a. v. circumflexa ilium profunda

— відходить у собаки останньою гілкою від черевної аорти. В інших тварин відгалужується від зовнішньої клубової артерії. Галузиться в поперекових та черевних м'язах.

¦ АРТЕРІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Черевна артерія — a. coeliaca (див. рис. 9.28, 33) — непарна, відгалужується в ділянці останнього грудного чи першого поперекового хребця з вентральної стінки аорти і поділяється на три гілки: товсту селезінкову, тонку ліву шлункову й середню за товщиною — печінкову артерії.

1. Селезінкова артерія— a. v. lienalis (див. рис. 9.28, 4) — прямує в селезінку і в кінцевій частині переходить у ліву шлунково-сальникову артерію,

386

серцево-судинна система

яка на більшій кривині шлунка анастомозує з однойменною правою артерією. Селезінкова артерія віддає шлункову гілку в шлунок, а селезінкову гілку — в селезінку. В коня та свині селезінкова артерія проходить у ворота селезінки. В собаки вона поділяється на дорсальну й вентральну гілки. Вентральна гілка переходить у ліву шлунково-сальникову артерію.

2. Ліва шлункова артерія— a. v. gastrica sinistra 1 — проходить на меншу кривину шлунка, відгалужуючи гілки в підшлункову залозу й шлунок. В коня вона поділяється на краніальну й каудальну гілки і відгалужує гілки в підшлункову залозу. У свині вона йде як каудальна шлункова артерія. В собаки, як і в коня, ліва шлункова артерія відгалужується від селезінкової і анастомозує з правою шлунковою артерією.

3. Печінкова артерія— a. v. hepatica 2— входить разом з ворітною веною у ворота печінки, в якій розгалужується, анастомозуючи з капілярами між-

Рис. 9.28. Артерії шлунка, печінки та селезінки:

А — собаки; Б— свині; В— корови; Г— коня; 1 — a. gastrica sinistra; 2— a. hepatica; 3— a. coeliaca; 4— a. lienalis; 4 — a. ruminalis dextra; 5— a. gastroduodenalis; 6— a. pancreaticoduodenalis; 7— a. gastrica dextra; 8 — a. gastroepiploica dextra; 9 — a. gastroepiploica sinistra; 10 — a. ruminalis sinistra; 11 — a. phrenica caudalis

387

Розділ 9

часточкових вен. Вона відгалужує на меншу кривину шлунка праву шлункову артерію — a. v. gastrica dextra 7— та шлунково-дванадцятипалу артерію — a. v. gastroduodenalis 5, яка відгалужує на більшу кривину шлунка праву шлунково-сальникову артерію — a. v. gastroepiploica dextra 8, в дванадцятипалу кишку та підшлункову залозу — a. v. pancreaticoduodenalis 6.

У великої рогатої худоби черевна артерія завдовжки до 12 см, лежить справа від рубця і переходить у ліву шлункову артерію. Від неї відгалужуються: каудальна діафрагмальна артерія (не завжди) — a. phrenica caudalis 11, права рубцева артерія — a. v. ruminalis dextra 4 — в праву поздовжню борозну рубця, від якої бере початок тонка селезінкова артерія — a. v. liena-lis; ліва рубцева артерія — a. v. ruminalis sinistra 10 спрямовується в ліву поздовжню рубцеву борозну і відгалужує артерію сітки — a. reticularis; печінкова артерія — a. v. hepat^ 2, яка, в свою чергу, відгалужує: гілку для жовчного міхура; праву шлункову артерію — a. v. gastrica dextra 7 — для меншої кривини сичуга, а також шлунково-дванадцятипалу артерію — a. v. gastroduodenalis 5. Від останньої відгалужуються артерії для дванадцятипалої кишки та підшлункової залози. Сама ж вона продовжується як права шлунково-сальникова артерія. Ліва шлункова артерія є продовженням черевної артерії, проходить справа поміж рубцем і сіткою, біля книжки віддає на більшу кривину сичуга ліву шлунково-сальникову артерію — a. gastro-epiploica sinistra, а сама на меншій кривині анастомозує з правою шлунковою артерією.
Предыдущая << 1 .. 167 168 169 170 171 172 < 173 > 174 175 176 177 178 179 .. 255 >> Следующая

Реклама

Электромонтаж расценки

Акция на электромонтаж до конца месяца, все районы, гарантия

pitervolt.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed