Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 171

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 255 >> Следующая


381

Розділ 9

Рис. 9. 27. Схема галуження зовнішньої сонної та щелепної артерій:

А — корови; Б— коня; 1 — a. carotis communis; 2— a. thyroidea caudalis; 3— a. thyroidea cranialis; 4— a. pharyngea ascendens; 5— ramus occipitalis; 6— a. laryngea; 7— a. carotis communis; 8— a. occipitalis; 9— a. meningea caudalis; 10 — ramus parotideus; 11 — a. carotis externa; 12 — a. gl. submandibularis; 13 — a. linguofacialis; 14— a. palatina ascendens; 15— a. lingualis; 16— a. sublingualis; 17— a. masseterica; 18— a. auricularis caudalis; 19— a. auricularis rostralis; 20— a. temporalis superficialis; 21— a. maxillaris; 22— a. alveolaris inferior; 23 — a. temporalis profunda; 24 — a. ophtalmica externa; 25 — a. ethmoidalis; 26— a. supraorbitalis; 27— a. buccalis; 28— a. infraorbitalis; 29— a. malaris; 30— ramus mirabile

382

серцево-судинна система

У великої рогатої худоби язиково-лицевий стовбур відгалужує: язикову артерію, від якої відходить під'язикова артерія; гілки підщелепної слинної залози. Лицева артерія добре розвинута і відгалужує гілки до підщелепної залози (див. рис. 9.27, 14), нижні губні артерії, артерію верхньої губи, яка відгалужує ростральну носову латеральну артерію.

У коня від язиково-лицевого стовбура відгалужуються: висхідна піднебінна артерія — a. palatina ascendens, для м'язів глотки й м'якого піднебіння, язикова артерія (дуже розвинута) — a. linqualis (див. рис. 9.27, 15), гілки підщелепної слинної залози; під'язикова артерія, що починається на рівні тіла під'язикової кістки, проходить по латеральній поверхні міжщелепного м'яза, пронизує його і галузиться в слизовій оболонці дна ротової порожнини та під'язиковій залозі; лицева артерія — a. v. facialis (див. рис. 9.26, 20) — є продовженням язиково-лицевого стовбура. Від судинної вирізки нижньої щелепи вона підіймається дорсально, спереду масетера і входить у мімічні м'язи й шкіру. Добре розвинута. Від масетера відокремлюється лицевою веною, а також протокою привушної слинної залози. Від лицевої артерії відгалужуються нижня губна артерія — a. v. labialis inferior (див. рис. 9.26, 21), що відгалужує артерію кута рота — a. v. anguli oris; дуже розвинута артерія верхньої губи — a. v. labialis superior 23, яка також відгалужує носові латеральну й дорсальну артерії — a. v. lateralis et dorsalis nasi.

У свині і собаки язикова та лицева артерії окремо одна від одної відходять від зовнішньої сонної артерії. Лицева артерія у собаки розвинута слабко і відгалужує тільки верхню й нижню губні артерії.

4. Артерія жувального м'яза — a. masseterica (див. рис. 9.26, 26; рис. 9.27, 27) — проходить уздовж каудального краю щелепи в масетер і відгалужує гілки в привушну залозу.

5. Каудальна вушна артерія— a. v. auricularis caudalis — досягає вушної раковини і поділяється на латеральну, середню й медіальну гілки — ramus lateralis, intermedius et medialis (див. рис. 9.26, 29, 30). Усі гілки анастомо-зують одна з одною і на внутрішню її поверхню відгалужують пронизні гілки — rami perforantes. Від вушної латеральної гілки відгалужуються: глибока вушна артерія — a. auricularis profunda (див. рис. 9.26, 28) — на внутрішню поверхню раковини; артерія лицевого каналу — a. stylomastoidea — для слизової оболонки барабанної порожнини. У великої рогатої худоби середня вушна гілка подвійна.

6. Поверхнева вискова артерія— a. v. temportalis superficialis (див. рис. 9.26, 32; рис. 9.27, 20) — відгалужується від зовнішньої сонної артерії в ділянці щелепного суглоба, спрямовується в вискову ділянку, проходячи під щитком. Відгалужує гілки до сусідніх органів і продовжується як ростральна вушна артерія — a. auricularis rostralis. Від поверхневої вискової артерії відгалужується поперечна артерія лиця — a. transversa faciei (див. рис. 9.26, 34), що проходить уперед вентрально від лицевого гребеня і спочатку лежить поверхнево, а потім проникає в товщу масетера.

У великої рогатої худоби від поверхневої вискової артерії відгалужуються додаткова артерія мозкових оболонок — a. meningea accessoria, що входить у черепну порожнину через висковий канал, а також артерія рогового відростка — a. cornualis (див. рис. 9.26, 33). У коня, свині й дрібної рогатої худоби

383

Розділ 9

поперечна артерія лиця більша від поверхневої вискової. У вівці вона ще відгалужує артерії верхньої й нижньої губ. У собаки поперечна артерія лиця відгалужує гілки в привушну залозу та м'язи повік.

O Верхньощелепна артерія

Верхньощелепна артерія — a. v. maxillaris — є продовженням зовнішньої сонної артерії після відгалуження від неї поверхневої вискової артерії. Вона дуже різко повертає медіально до клинопіднебінної ямки, в якій поділяється на три кінцеві артерії: клинопіднебінну, більшу піднебінну й підочноямко-ву. Від верхньощелепної артерії, за винятком її кінцевих гілок, відгалужуються артерії: верхня коміркова, середня артерія мозкових оболонок, глибока вискова, зовнішня очна, щічна, поверхнева щічна, менша піднебінна. У великої рогатої худоби відгалужуються гілки чудесної сітки — rami pro rete mirabile, які входять у черепну порожнину крізь овальний і очноямково-круглий отвори. У коня й собаки верхньощелепна артерія проходить через криловий канал клиноподібної кістки.
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed