Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 98

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 92 93 94 95 96 97 < 98 > 99 100 101 102 103 104 .. 160 >> Следующая

Surat kiriman tak rasmi biasanya ditutup dengan salah satu cara di bawah
ini:
• Wassalam (bagi orang Islam sahaja); atau:
• Sekian dulu (buat kali ini).
Dalam surat kiriman rasmi jawatan, alamat dan nama (jika tahu) penerima perlu disebut dalam perenggan di bahagian paling kiri atas. Kira-kira dua baris sesudah tarikh patut ditulis panggilan hormat "Tuan", "Puan" atau lain-lain dan satu baris ke bawah lagi ditulis tajuk atau perkara surat. Kemudian barulah dimulakan isi surat itu. Surat rasmi ditutup dengan salah satu cara yang di bawah ini:
• Yang benar,
• Yang menjalankan tugas,
• Yang mengikut perintah,
236
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 18
• Hormat saya, dan terus selepas itu ditulis nama dan diberi tanda tangan.
Contoh surat kiriman rasmi
5, Jalan Jambatan 05100 Alor Setar Kedah
Pengurus
Dewan Bahasa dan Pustaka Peti Surat 803 Kuala Lumpur
12 Jun, 2006
Tuan,
Buku "Kamus Dewan Bahasa Inggeris - Melayu " cetakan ketiga
Saya ingin membeli buku yang tersebut di atas sebanyak dua naskhah. Bersama ini saya sertakan сёк yang berjumlah RM160 sebagai bayaran untuk buku itu.
Besarlah harapan saya tuan dapat mengirimkan buku ini dengan seberapa segera. Di atas kerjasama tuan diucapkan beribu-ribu terima kasih sebelumnya.
Hormat saya, Harun bin Hitam
* * *
Contoh surat kiriman tak rasmi
3 Jalan Belimbing 50350, Kuala Lumpur
22 hb November 2006
Aminah yang baik,
Surat Aminah sudah saya terima baru-baru ini. Saya gembira mendengar Aminah dengan adik-beradik serta seluruh keluarga sihat-sihat sahaja. Saya juga gembira mendengar Aminah lulus dalam peperiksaan yang baru lalu dengan mendapat markah yang tinggi. Ibu bapa Aminah juga bergembira agaknya dengan kejayaan anak bongsunya.
Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Aminah atas kejayaan yang cemerlang itu.
Saya di KL itu biasa sahaja. Kalau nasib baik Hari Raya ini saya akan pulang ke Alor Setar. Ayah saya mahu membawa saya dengan adik-beradik
237
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 18
pulang. Kalau jadi pulang, kita tentu akan berjumpa lagi dan bertukar-tukar fikiran. Sampaikan salam kepada ibu bapa Aminah.
Sekian dulu buat kali ini dan sampai berjumpa lagi,
Sahabatmu,
Mariam
***
КОММЕНТАРИЙ В письменной корреспонденции приняты следующие выражения: Dengan hormat... (обычно в начале), Hormat saya ... (обычно в конце письма) - "С уважением"; Wassalam... (мусульм. в конце письма) "С уважением"; Yang benar.... - "Ваш ..." (в конце письма); Sekian dulu/sahaja -"Все. (На этом заканчиваю)"; Dengan salam mesra - "С горячим приветом".
ЗАПОМНИТЕ seberapa segera - как можно быстрее seperti berikut - нижеследующий; как следует ниже mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas - горячо поздравить с Nasib baik - (Как) повезло! Какая удача! К счастью; Слава Богу Nasib malang - (Как) неповезло! Вот незадача!
сдавать экзамен/зачет mengambil peperiksaan/ujian
сдать экзамен/зачет lulus peperiksaan/ujian
СИНОНИМЫ contoh(nya) = misal(nya) kaum keluarga = saudara тага
ГРАММАТИКА
1. Удвоения. Типы удвоения:
1. Полное удвоение корневой морфемы: buku-buku.
2. Частичное удвоение (фонетически видоизмененного первого слога): lelaki, kekura.
4 Некоторые существительные могут образовывать полностью удвоенные и частично увдоенные формы: lelaki и laki-laki; bunga-bunga и bebunga.
3. Удвоение с фонетическим изменением корневой морфемы: lauk-pauk, kaya-гауа.
4. Удвоение в сочетании с аффиксацией: bermacam-macam.
238
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 18
Функции и значения удвоения Словообразование
1. Часть слов существует только в удвоенной форме; неудвоенная морфема не употребляется: kupu-kupu, rama-rama "бабочка", kekura = kura-kura "черепаха (сухопутная)".
2. Слова-повторы, образованные при помощи удвоения, приобретают новое лексическое значение: mata "глаз" - mata-mata "полицейский; детектив"; tiba "прибывать" - tiba-tiba "внезапно, вдруг"; baru "новый" -baru-baru (ini) "недавно, на днях".
3. При удвоении слов, обозначающих время суток, образуются слова с новыми значениями: pagi-pagi - "рано утром"; siang-siang - "раньше, загодя"; malam-malam - "поздно ночью"; hari-hari - "каждый день"; petang-petang - "ранним вечером".
Формообразование
Существительные при помощи удвоения образуют формы множественности и разнообразния: budak-budak "дети". Полное удвоение с фонетическим изменением корневой морфемы всегда имеет значение разнообразия множества: lauk-pauk "различная еда к рису", kuih-muih "различные печенья".
Удвоение существительного в сочетании с префиксом -an означает подобие: orang "человек" - orang-orangan "чучело".
Удвоение числительных, обозначающих разряды, в сочетании с префиксом Ъег- имеет обобщающе-собирательное значение: berpuluh-puluh (pulau) "десятки (островов)", beribu-ribu (orang) "тысячи (людей)"; (образуются формы, синонимичные модели с -an: puluhan, ribuan).
В глаголе с помощью удвоения выражаются различные видовые оттенки: длительности, повторяемости, многократности, неопределенности, бесцельности (в последнем случае часто в сочетании с частицей sahaja). Например: berjalan "ходить" - berjalan-jalan "гулять, прогуливаться"; duduk "сидеть" - duduk-duduk (sahaja) "(просто) сидеть (и ничего не делать; сидеть праздно)"; melambai - "махать" - melambai-lambai "долго махать; помахивать".
Предыдущая << 1 .. 92 93 94 95 96 97 < 98 > 99 100 101 102 103 104 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed