Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 44

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 142 >> Следующая


1946. Briefeund Tagebuchaufzeichnungen. — Stuttgart, 1948.

16. Meier, Reinhold. Ein Grundstein wird gelegt. DieJahre 1945-1947. — Tubingen, 1964.

17. Clay, Lucius D. Entscheidung in Deutschland. Frankfurt-am-M.,

1950.

18. Dorn, Walter L. Inspektionsreisen in der US-Zone. Notizen, Denkschriften und Errinerungen. — Stuttgart, 1973.

19. Висков С. И., Кульбакин В. Д. Союзники и «германский вопрос» 1945-1949 гг. - М., 1990.

20. Галкин А. А., Мельников Д. Е. СССР, западные державы и германский вопрос (1945-1965). — М., 1966.

21. Иноземцев Н. Американский империализм и германский вопрос. — М., 1954.

22. Николаев П. А. Политика США, Англии и Франции в германском вопросе 1945-1954 гг. — М., 1964.

23. Sources on American History at the Roosevelt Study Center:

23.1. Map Room Messages of President Roosevelt, 1939-1945, Microfilm.

23.2. President Franklin D. Roosevelt Office Files, 1933-1945, Microfilm.

23.3. The Harry S Truman Oral Histories Collection, Microfilm.
Г. Г. Гринченко. Земельные военные правительства.

93

23.4. Map Room Messages of President Harry S Truman, 1945-1946, Microfilm.

23.5. President Harry S Truman Office Files, 1945-1953, Microfilm.

23.6. Department of State, Papers relating to Foreign Relations (FR US), 1899-1963, Microfilm.

24. Akten zur Vorgeschichte des Bundesrepublick Deutschland -Munchen, 1978.

25. Chronicle of the Office of Military Government for Germany and its predecessor organizations. —Historical section, OMGUS, 1948.

26. OMGUS-Handbuch. Die amerikcanische Militarregierung in Deutschland 1945-1949 — Munchen, 1994.

27. Documentary History of the Truman Presidency. Volume 3. United States Policy in Occupied Germany after Worid War 2: Denazification, Decartelization, Demilitarization and Democratization. — University PublicationofAmerica, 1995.

28. Public Papers of the President of the United States Harry S Truman. Vol. I. April 12-December 31. 1945. — United States Government printing Office, Washington, 1961.

29. Military Government Gazette Germany, US Zone. Amtsblatt der Mili-tarregierung Deutschland, Amerikanische Zone, Ausgabe A 1945/1946.

30. OMGUS. Weekly Information Bulletin. 1945/1946.

31. Sammlungder Landerratsgesetze. Dusseldorf, 1949.

32. Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt. 1945/1946.

33. Gesetz- und Verordnungsblatt fiir GroB-Hessen. 1946.

34. Regierungsblatt der Regierung Wurtemberg-Baden. 1946.

35. Гринченко Г. Г. Подготовка и учреждение американской оккупационной администрации в Германии // Вісн. Харк . ун-ту. — № 413. Серія «Історія». — Вип 30. — 1998.

36. «NewRepublic», 18. 06. 45.

37 «New-York Times», 23. 09.45.

Резюме

В цій статті автор робить спробу проаналізувати основні принципи організаційної побудови земельних окупаційних адміністрацій, особливості структури та динаміки їх утворення на тлі взаємодії з німецькими земельними органами влади, а також визначити основні етапи в діяльності американських земельних адміністрацій в період розробки загальної схеми управління, становлення земельних урядів і їх діяльності до об’єднання американської та англійської окупаційних зон.

Summary

In the given work the author analyzes main principles of organizational construction of the American local occupational military administrations,
94

HOBATA НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

feature of structure and dynamics of their formation on a background of interaction with German ground government bodies. The author allocates main stages in activity of the Amencan local occupational military administrations during development of the general scheme of management, formation of German ground governments and their activity before creation incorporated Bizone.

В. М. Шепко

ОСНОВНІ ЕТАПИ TA ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

В даний час людство зайшло у безвихідь своїми винятково матері-ально-науковими розробками. Саме вони призвели до апокаліпсичного бар’єру техносфери, перебороти протиріччя якого між наукою і технологіями надзвичайно важко.

У глобальному масштабі, наприклад, приріст технології складає нині близько 6 % на рік. При цьому потреби значної частини людства не задовольняються. Уповільнення технологічного росту через обмеження темпу розвитку науки означало би (при зростанні народонаселення) початок регресу. Кількість учених також зростає експоненціально. Показово, що якби всі університети й коледжі США почали з даного моменту готувати тільки фізиків, то до кінця століття не вистачило би людей (не абітурієнтів, а людей взагалі, включаючи дітей, старих і жінок) [1-3]. Таким чином, якщо нинішній темп наукового росту збережеться, то через 50 років кожний житель Землі буде вченим. Це «абсолютна височінь», яку, очевидно, неможливо перевищити, оскільки в такому випадку одна людина повинна буде сполучати в собі декількох учених відразу. Отже, експоненціальний зріст науки буде гальмуватися внаслідок обмеженості людських ресурсів. Ознаки цього явища виявляються вже сьогодні. Сто років тому відкриттю Рентгена сприяло те, що дослідженням Х-лучів займалася значна частина фізиків світу. Нині відкриття не меншого значення залучають лише долю відсотка усіх фізиків, оскільки внаслідок непомірного розширення фронту наукових досліджень кількість людей, що припадають на кожну її ділянку, зменшується. Як можна уявити собі подальшу долю цивілізації, наука якої вичерпала всі людські ресурси, але продовжує в них потребувати? Адже в даний час людство поступово йде до нової формації — інформаційної цивілізації, шлях переходу до якої ми спробуємо дослідити.
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed