Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 79

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 73 74 75 76 77 78 < 79 > 80 81 82 83 84 85 .. 255 >> Следующая


У свиней цих м'язів немає.

У собак міжреберні внутрішні м'язи значно слабкіші від зовнішніх. Проксимально в ділянці останніх ребер частина м'язових волокон у вигляді самостійних двох—чотирьох зубців перекидається через кілька міжреберних проміжків. Цю частину м'язів, що є у собак, називають підреберними м'язами — mm. subcostales. Вони тягнуться від 12-го до 9-го ребра.

Діафрагма — diaphragma — грудочеревна перетинка (рис. 3.37-3.39) — має форму купола, що випинається в грудну порожнину, відділяючи її у ссавців від черевної порожнини. В ній розрізняють м'язисту периферичну частину і сухожилкову, центральну. В свою чергу, периферична частина залежно від місця прикріплення поділяється на поперекову, реберну та груднинну частини.

Поперекова частина — pars lumbalis — утворена двома ніжками. Права — crus dexter — і ліва — crus sinistrum — ніжки починаються на вентральній поверхні тіл перших трьох—чотирьох поперекових хребців і поблизу хребта оточують отвір — hiatus aorticus, крізь який проходить аорта. Ніжки діафрагми несиметричні. Права ніжка значно сильніша, ніж ліва. Вона формує дорсальний віялоподібний край діафрагми справа і переходить далі в сухо-жилковий центр, зміщуючись дещо ліворуч від серединної площини. Нижче від хребта в правій ніжці є ще один отвір — hiatus oesophageus, крізь який стравохід проходить з грудної в черевну порожнину.

Реберна частина — pars costalis — діафрагми складається з радіально спрямованих пучків м'язових волокон, що відходять від сухожилкового центра і закінчуються зубцями на ребрах, починаючи з 8-го. Зубець 8-го ребра закінчується на реберному

Рис. 3.37. Діафрагма собаки з боку черевної порожнини:

A — crus dextrum: 1 — довша; 1 — коротша ніжки її початкового сухожилка (1''); b—b" — м'язова її частина; B— crus sinistrum: 2— довша; 2 — коротша ніжки її початкового сухожилка (2); с—C — м'язова її частина; a—a" — centrum tendineum; b"" — pars costalis м'язової частини діафрагми; d — hiatus aorticus; e — oesophagus в hiatus oe-sophageus; f — m. retractor costae; g — m. psoas minor; h — m. psoas major; i — m. transversus abdominis; o — v. cava caudalis; 3 — ніжки, 4 — вершина сухожилкового отвору аорти; 5 — arcus lumbocostalis; 6— trigonum lumbocostalae; II, IV, VI — тіла відповідних поперекових хребців

174

міологія—вчення про м'язи

хрящі, решта — на тілах ребер паралельно реберній дузі, вклинюючись між початковими зубцями поперечного м'яза живота.

Грруднинна частина — pars sternalis — діафрагми нечітко відмежована від реберної, закінчується на внутрішній поверхні мечоподібних відростка і хряща груднини.

Сухожилковий центр — centrum tendineum — має форму підошви копита, витягнутого по вертикалі, ніжки якого відмежовують реберну частину від поперекової. Сухожилковий центр побудований з радіальних сухожилкових волокон з боку черевної порожнини, від яких починаються м'язові волокна. Радіальні волокна розміщуються концентрично в два шари, підсилюючись з боку грудної порожнини безм'язовими сухожилковими волокнами у вигляді сітки. Третій іррегулярний шар поперечно розміщених сухолижкових волокон відмежовує два попередні. Верхівка сухожилкового центра спрямована до груднини, а основна — до поперекової ділянки. Нижче від стравохідного отвору в сухожилковому центрі праворуч від серединної площини знаходиться отвір каудальної порожнистої вени — foramen venae cavae, стінка якої зростається з краєм отвору.

Реберна й поперекова частини діафрагми формують реберно-поперекову дугу — arcus lumbocostalis, вище від якої два серозні листки формують перегородку між грудною й черевною порожнинами.

У жуйних діафрагма відносно осі тіла тварин поставлена косо до останнього ребра, і часто до тіла першого поперекового хребця не прикріплюється. Груднинна частина чітко відмежована від реберної. Особливого розвитку досягає вентральна частина правої ніжки, але ліва ніжка сильніша і дещо довша від правої. Поперекова частина від реберної відмежована ніжками сухожилко-вого центра. Сухожилковий центр відносно великий, міцний за рахунок сильних додаткових волокнистих тяжів. Діафрагма більш широка, ніж висока.

У коней діафрагма поставлена більш косо, ніж у жуйних, з сильним сухожил-ковим центром. Отвір каудальної порожнистої вени в бічній проекції знаходиться на рівні 7-го міжреберного про-

Рис. 3.38. Діафрагма собаки з боку грудної порожнини:

a, a' — centrum tendineum; b-b" — crus dextrum; С, C — crus

sinistrum; Ь '' — pars costalis; b — pars sternalis; d — aurt e — oesоphagus в hiatus oesophageus; g — v. cava caudalis foramen v. cavae caud.; VII-X— зрізи відповідних ребер

pars

costalis; bV —

pars sternalis; d

aorta;

175

Розділ 3

Рис. 3.39. Діафрагма коня з боку черевної порожнини:

1-ї" — crus dextrum; 2—2 — crus sinistrum; 3 — pars

centrum tendineum; 6

-1 - UlUb UCALIUIII, 2~2 - I

custalis; 4— pars sternalis; 5—5 — centrum tend — arcus lumbucustalis; 7 — поперекові м'язи; transversus abdominis; a — aorta abdominalis в hiatus aorticus; b — Oesophagus в hiatus uesuphageus; c — furamen venae cavae caudalis; g g — lig. triangulare dextrum et sinistrum
Предыдущая << 1 .. 73 74 75 76 77 78 < 79 > 80 81 82 83 84 85 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed