Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 85

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 79 80 81 82 83 84 < 85 > 86 87 88 89 90 91 .. 255 >> Следующая


Розгинає ліктьовий і згинає плечовий суглоби, напружує фасцію передпліччя.

Іннервація м'язів ліктьового суглоба: М'язи Нерви

n. musculocutaneus

m. brachialis m. biceps brachii m. triceps bradm m. anconeus

m. tensor fasciae antebrachii

n. radialis

? М'ЯЗИ ПРОМЕНЕЛПСТЬОВОГО СУГЛОБА

Оскільки цей суглоб є у хижаків, то в них є й м'язи, що забезпечують рухи в цьому суглобі, хоча значною мірою рудиментовані. Це група м'язів, що обертають передпліччя. Поділяються на м'язи, що обертають дозовні, — супінатори — і м'язи, що обертають досередини, — пронатори. В цьому суглобі розрізняють супінатори — m. brachioradialis, т. supinator; пронатори — m. pronator teres, m. pro-nator quadratus.

Плечопроменевий м'яз — m. brachioradialis — вузька довга м'язова стрічка, починається на гребені латерального надвиростка плечової кістки, проходить поверхнево через згинальну поверхню ліктьового суглоба і променевий розгинач зап'ястка на медіальну поверхню променевої кістки, на дистальному кінці якої закріплюється. Є у кішок, іноді у собак. У собак, якщо він є, слабко розвинений і розміщений між поверхневою та глибокою фасціями передпліччя, з поверхневим листком якої з'єднується.

Супінатор передпліччя і кисті, згинає ліктьовий суглоб.

Супінатор — m. supinator (рис. 3.45, 2) — короткий м'язистий м'яз, відносно сильний у м'ясоїдних і слабкий у свиней. У собак — це широкий,

Рис. 3.45. М'язи — пронатори і супінатори передпліччя собаки:

1 — humerus; 2 — m. supinator; 3 — radius; 4 — ulna; 5 — m. p^nator teres; 6— m. pronator quadratus

187

»

Розділ 3

пластинчастий м'яз, прикритий променевим розгиначем зап'ястка і розгиначами пальців. Розміщений на згинальній поверхні ліктьового суглоба, безпосередньо на його капсулі, і на променевій кістці. Починається коротким міцним сухожилком на латеральній зв'язці ліктьового суглоба, на латеральному надвиростку плечової кістки та кільцеподібній променевій зв'язці. Закінчується на дорсальній поверхні і медіальному краї верхньої чверті променевої кістки. Супінатор передпліччя й кисті.

Круглий пронатор — m. pronatos teres (див. рис. 3.45, 5) — є у м'ясоїдних, свиней, жуйних, а у коней має вигляд зв'язки. Тягнеться між медіальним надвиростком плечової кістки і краніомедіальною поверхнею променевої кістки.

Пронатор передпліччя й кисті, згинає ліктьовий суглоб.

Квадратний пронатор — m. pronator quadratus (див. рис. 3.45, 6) — є у м'ясоїдних. Його волокна проходять упоперек поздовжньої осі передпліччя між ліктьовою й променевою кістками, перекриваючи міжкістковий проміжок передпліччя з медіального боку.

Пронатор передпліччя і кисті.

Іннервація м'язів променеліктьового суглоба:

М'язи Нерви

m. brachioradialis ]

. \ n. radialis

m. supinatos J

m. pronator teres m. pronator quadratus

n. medianus

? М'ЯЗИ ЗАП'ЯСТКОВОГО СУГЛОБА

Зап'ястковий суглоб складний, одновісний, у ньому можливі рухи згинання й розгинання, а у м'ясоїдних також незначні бічні рухи. М'язи зап'ясткового суглоба мають переважно веретеноподібну форму, починаються на плечовій кістці, лежать під фасцією передпліччя краніально і каудально на передпліччі. Закінчуються сухожилками або на окремих кістках зап'ястка, або на кістках п'ястка.

До них відносять: m. extensor carpi radialis, m. extensor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris.

Променевий розгинач зап'ястка — m. extensor carpi radialis (див. рис. 3.19—3.22, кольорову вклейку, рис. ІІІ) — найсильніший розгинач у ділянці передпліччя, що формує його передній контур. М'яз починається на латеральному (розгинальному) надвиростку плечової кістки, зростаючись з капсулою ліктьового суглоба, у нижній третині передпліччя переходить у міцний сухожилок, що закінчується на шорсткості ІІІ п'ясткової кістки. В ділянці зап'ястка сухожилок оточений піхвою — vagina tendinis m. extensoris carpi radialis (рис. 3.46, 1—1'"), а в місці закінчення має підсухожилкову сумку — bursa subtendinea m. extensoris carpi radialis.

У собак і свиней м яз нечітко поділяється на m. extensor carpi radialis і m. extensor carpi radialis brevis.

188

міологія—вчення про м'язи

Розгинає і фіксує зап'ястковий суглоб.

Ліктьовий розгинач зап'ястка — m. extensor carpi ulnaris (див. рис. 3.193.21; кольорову вклейку, рис. ІІІ) — розміщений на каудолатеральній поверхні передпліччя, формує контур цієї ділянки. Починається ззаду на латеральному надвиростку плечової кістки і закінчується: у жуйних і коней основна гілка кінцевого сухожилка м'яза — на додатковій кістці зап'ястка, а додаткова гілка у жуй них — на V, у коней — на IV п'ясткових кістках, у свиней так само, як і у жуйних, у собак — крім кінцевого сухожилка, на V п'ястковій кістці, тонка гілка проходить через додаткову кістку зап'ястка до утримувача згиначів.

Рис. 3.46. Сухожилкові піхви і слизові сумки в ділянці лівого зап'ястка свійського бика:

1 —m. extensor carpi radialis, 1' — його сухожилок, 1" — охоплююча і І" — проста його слизові сумки; 2 — m. abductor pollicis longus, 2 — його сухожилок, 2' — його сухожилкова піхва, 2" — його слизова сумка; 3 — медіальний, 4— латеральний сухожилки m. extensor digit. communis; 3 — їх загальна сухожилкова піхва; 5— m. extensor digit. later. 5 — його сухожилок; 5' — його сухожилкова піхва; 6— m. extensor carpi ulnaris; 6 — його ніжка до п'ястка, 6' — його кінцева ніжка до os carpi accessorium, 6" — слизова сумка під п'ястковою ніжкою; 7— m. flexor carpi ulnaris; 8— поверхневе черевце m. flexor digit. supf., 8 — його сухожилок, 8' — охоплююча сухожилок слизова сумка; 9— глибоке черевце m. flexor digit. supf., 9 — його сухожилок, 9' — охоплююча сухожилок слизова сумка, розміщена між ним і сухожилком глибокого згинача; 10 — m. flexor digit. prof., 10 — його сухожилок, 10' — охоплююча сухожилок слизова сумка; 11 — m. flexor carpi radialis, 11 — його сухожилок, 11 — його сухожилкова піхва
Предыдущая << 1 .. 79 80 81 82 83 84 < 85 > 86 87 88 89 90 91 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed