Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 73

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 255 >> Следующая


Клубово-реберний м'яз попереку — m. iliocostalis lumborum (див. рис. 3.29, 3.30) — як самостійний має місце у жуйних і собак, а у коней і свиней зростається з найдовшим м'язом. Він починається на гребені клубової кістки та медіальній поверхні крила клубової кістки і закінчується широким сухожилком на каудальному краї останнього ребра. У собак більшість сухожил-кових стрічок досягає 9-го ребра.

Клуббово-реберний м'яз грудної клітки— m. iliocostalis thoracis (див. рис. 3.29, 3.30) — складається з численних пучків, що починаються у жуйних і свиней сухожильно на поперечних відростках поперекових хребців, у коней— сухожильно на поперекових хребцях і мясисто на ребрах. Закінчується на всіх ребрах. М'язові пучки переходять у сухожилки, з яких латеральні мають краніолатеральний напрям, перекидаються через 3—4 і більше реберних проміжків, закінчуються на каудальному краї ребер, а медіальні — краніомедіальний напрям, перекидаються через 1—2 реберних проміжки і закріплюються на краніальному краї ребер. Краніально м'яз досягає поперечного відростка 7-го шийного хребця.

У собак клубово-реберний м'яз грудної клітки нечітко відмежований від клубово-реберного попереку і тягнеться від 12-го ребра до 7-го шийного хребця. Його окремі зубці перекидаються через кілька сегментів.

Клубово-реберний м'яз шиї — m. iliocostalis cervicis — відносно слабко розвинутий м'яз, у собак його немає. Починається на поперечних відростках 1- го грудного і останнього шийного хребців і закінчується на поперечних відростках: у жуйних — 7—6-го шийних хребців, у коней — 5-го шийного хребця, у свиней— на крилі атланта.

Найдовший м'яз — m. longissimus (див. рис. 3.29, 3.30) — тягнеться від крижової й клубової кісток до голови. М'яз поділяється на частини, пов'язані з їх розміщенням, тобто найдовший м'яз попереку, найдовший м'яз грудної клітки, найдовший м'яз шиї, найдовший м'яз голови й атланта.

Найдовший м'яз попереку— m. longissimus lumborum (див. рис. 3.29) — не відмежований від найдовшого м'яза грудної клітки — m. longissimus thoracis. Побудований з окремих м'язових тяжів, що починаються на гребені і крижово-клубовій поверхні крила клубової кістки та на нижній поверхні

160

Рис. 3.29. М'язи хребта собаки (поверхневий і середній шари):

1 — rn. longissimus lumb.; T — m. longissimus thorac.; 1" — m. longissimus cervic; ї" — m. longissimus cap.; 2— m. iliocostalis lumb.; 2 — m. iliocostalis tho-rac; 3— m. spinalis et semispinalis thorac.; 4— m. biventer cervicis; 5— m. complexus; 6— m. obliquus capitis caud.; 7— m. obliquus capitis cran.; 8— m. temporalis; 9 — m. masseter; 10 — m. digastricus; 11 — m. sternohyoideus; 12 — m. sternomastoideus; 13 — m. sternooccipitalis: 14— mm. intertransversarii intermedii; 15— m. longus capitis; 16— mm. intertransversarii ventr. cervic.: 17— m. scalenus medius: 18— mm. pectoralis supf.: 19— m. pectoralis prof.; 20— m. rectus thoracis; 21— m. scalenus dors.; 22— m. serratus ventralis; 23— m. rectus abdominis; 24— m. obliquus ext. abdominis і його апоневроз; 25— mm. intercostales ext.; 26— кінцеві зубці m. serratus dorsalis cran.; 27— m. serratus dorsalis caud.; 28— mm. levatores costarum; 29 — m. obliquus int. abdominis

Рис. 3.30. М'язи хребта корови (середній шар):

1 — m. longissimus thoracis; T — m. longissimus cervicis; 1" — m. longissimus atlantis; ї" — m. longissimus capitis; 2— m. iliocostalis lumborum, з'єднаний з m. longissimus lumborum; 2 — m. iliocostalis thoracis; 3— m. spinalis et semispinalis thoracis et cervicis; 4, 4' — m. semispinalis capitis; 5— m. obliquus capitis caud.; 6— m. obliquus capitis cran.; 7— m. longus capitis; 8— m. intertransversarius longus; 9— mm. intertransversarii dorsales cervicis; 10 — m. scalenus ventr.; IO — m. scalenus dors.; 11 — mm. intercostales ext.; 12— m. obliquus ext. abdominis; 13— m. obliquus int. abdominis; 14— m. retractor costae; 15— m. tensor fasciae latae; 16 — m. gluteus medius; a — funiculus nuchae; б— капюшон о подібне розширення каркової зв'язки; в — tuber coxae; IV-XI— відповідні ребра

МІОЛОГІЯ—ВЧЕННЯ ПРО М'ЯЗИ

власного апоневрозу і мають дорсолатеральний напрям, з одного боку, і на остистих відростках перших двох крижових, поперекових і останньому грудному хребцях з латеромедіальним напрямом, з іншого боку, що об'єднуються в сильне м'язове тіло, яке зростається з клубово-реберним поперековим м'язом. Закінчується м'яз медіальними пучками на основах поперечних відростків поперекових хребців, на їх суглобових відростках, а в собак — і на додаткових. Латеральні пучки м'яза закінчуються на поперечних відростках і на останньому ребрі. Ступінь вираженості найдовшого м'яза попереку в різних тварин не однаковий. Найчіткіше він виражений у собак. Початок м'яза, крім того, зростається з сідничним середнім м'язом — m. gluteus medius — у жуйних і коней.

Найдовший м'яз грудної клітки— m. longissimus thoracis (див. рис. 3.29, 1; рис. 3.30, 1) — є продовженням найдовшого м'яза попереку. Він тягнеться від остистих відростків перших поперекових і грудних хребців — від останнього до 6-го, медіальними пучками — до поперечних відростків грудних і 7(6)-го шийного хребця, латеральними пучками — до ребер від останнього до 6-го, між клубово-реберним м'язом і горбком ребра. На протязі від 6-го до 1-го ребра м'язове черевце звужується і чітко виражені тільки латеральні пучки, що прикріплюються біля горбків ребер і до поперечних відростків 7(6)-го шийного хребця.
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed