Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 74

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 68 69 70 71 72 73 < 74 > 75 76 77 78 79 80 .. 255 >> Следующая


Найдовший м'яз шиї — m. longissimus cervicis (див. рис. 3.29, 1"; рис. 3.30, 2") — трикутної форми, заповнює шийно-грудний згин хребта, розміщений медіально від переднього кінця найдовшого м'яза грудної клітки. Починається на поперечних відростках перших п'яти—восьми грудних хребців і на каудальних відростках 7—5-го шийних хребців, закінчується на поперечних відростках 6—3-го шийних хребців.

Найдовший м'яз голови і атланта — m. longissimus capitis et atlantis (див. рис. 3.29, Т"; рис. 3.30, 1" , І") — починається на поперечних відростках 1-го і 2-го грудних хребців, у жуйних, крім того, на суглобових відростках 6—4-го, а у свиней— 7—4-го шийних хребців. М'яз об'єднаний. Закінчується сухожилком на крилі атланта і далі на виличній дузі, а у жуйних — і на кам'янистій кістці та висковому гребені.

У коней м'язи самостійні (m. longissimus atlantis і дорсомедіально від нього — m. lomgissimus capitis). Після спільного початку на поперечних відростках 1-го та 2-го грудних хребців m. longissimus atlantis тягнеться своїм сильним сухожилком до крила атланта, а m. longissimus capitis — слабким сухожилком до соскоподібної частини вискової кістки.

У собак є лише m. longissimus capitis, що закінчується на соскоподібному відростку вискової кістки.

Остистий м'яз — m. spinalis (рис. 3.31; 3.32, 33) — відділений від найдовшого м'яза в ділянці попереку і каудальної частини грудної клітки сухожил-ковою пластинкою, медіальна поверхня якої є початком для частини волокон м'яза. М'яз складається з численних тяжів, що починаються на остистих відростках поперекових і останніх грудних хребців, обминаючи один чи кілька з них. Окремі м'язові тяжі об'єднуються в м'язове черевце, розміщене на латеральній поверхні остистих відростків холки, закінчуючись на остистих відростках шийних хребців знову тяжами. Остистий м'яз у жуйних і свинейоб'єднується з частиною напівостистого м'яза — m. semispinalis —

163

Рис. 3.31. М'язи хребта корови (глибокий шар):

1— остиста частина m. spinalis et semispinalis thoracis et cervicis: 2— напівостиста частина m. spinalis et semispinalis thoracis et cervicis; 3— медіальні пучки m. spinalis et semispinalis thoracis et cervicis; 4— шийна частина m. spinalis et semispinalis thoracis et cervicis; 5-5" — mm. multifidi; 6— m. scalenus ventralis; 7— m. scalenus medius; 8— m. intertransversarius longus; 9— mm. intertransversarii dors, cervicis; 9 — mm. intertransversarii ventr. cervicis; 10 — m. rectus capitis dors, major; 11 — m. obliquus capitis cran.; 12 — m. obliquus capitis caud.; 13 — mm. intertransversarii lumborum; 14 — mm. levatores costarum; 15— mm. intercostales ext.; 16— mm. intercostales int.; 17— m. retractor costae; 18— m. obliquus ext. abdominis; 19— m. obliquus int. abdominis; 20— m. tensor fasciae latae; 21 — m. gluteus medius; a — funiculus nuchae; о— капюшоноподібне розширення каркової зв'язки; в — lamina nuchae; г— lig. sunrasDinale: д— tuber coxae: V-XI— відповідні De6na

ся

Рис. 3.32. Глибокі м'язи хребта коня:

1 — mm. multifidi thoracis; 2— m. multifidus cervicis; З— m. spinalis thoracis et cervicis (відрізаний); 4— кінцевий сухожилок m. semispinalis capitis; 5— mm. levatores costarum; 6— кінцеві сухожилки m. iliocostalis; 7— m. scalenus medius; 7 — m. scalenus ventralis; 8— mm. intertransversarii cervicis; 9— m. longus capitis; 10— початкові пучки m. serratus ventralis cervicis; 11 — m. obliquus capitis caud.; 12— m. obliquus capitis cran.; 13— m. sternomandibularis; 14— спільне початкове черевце m. sternohyoideus і sternothyroideus; 15 — m. omohyoidues (каудальна частина видалена); 16 — m. pectoralis descendens; 17— зріз m. subclavius; 18— mm. intercostales ext.; 18і — mm. intercostales int.; 19— m. retractor costae; 20— m. transversus abdominis; 21 — m. obliquus int. abdominis; 22— тазова пластинка апоневроза m. obliquus ext. abdominis; 23— висяче ребро; 24— m. iliopsoas; 25— m. sacrococcygeus dors, med.; 25 — m. sacrococcygeus dors, lat.; 25" — m. sacrococcygeus ventr. lat.; 26 — m. coccygeus; 27— m. sphincter ani ext.; 28 — m. levator ani; 29 — funiculus nuchae;

9Я - !iff Clir.l.QCr.inalafl- 9Я'- 1 Я TYl і Tl Я Tl 11ПІШР' ЯП- WTTr1 T-T1 ^fW CT TTTTTI" Я 7- TYl 11 T-^f ъ T- al і С ¦ Я 9- TYl П Ы11 T- Q f ПТ-і 11 С і Tl f ¦ ЯЯ- TTOWQTVW

Розділ 3

в остистий і напівостистий м'язи грудної клітки й шиї — m. spinalis et semispinalis thoracis et cervicis (див. рис. 3.30, 3; рис. 3.31, 1-4).

Пластироподібний м'яз — m. splenius (див. рис. 3.32, 4; рис. 3.33, 1) — плоский, стрічкоподібний м'яз, лежить під трапецієподібним, ромбоподібним та плечоголовним м'язами. Він поділяється у коней і свиней на m. splenius capitis та m. splenius cervicis.

У великої рогатої худоби м'яз не поділяється на частини, тонкий. Він починається на кінцях остистих відростків 1—3(4)-го грудних хребців і на остисто-ребернопоперечній фасції, зростається своїм апоневрозом з кінцевим сухожилком плечоголовного м'яза та найдовшого м'яза голови і закінчується як m. splenius capitis у коней. Його вентральна частина закінчується у великої рогатої худоби на крилі атланта та поперечному відростку осьового хребця, у дрібних жуйних — на поперечних відростках 2—5-го шийних хребців, що відповідає m. splenius cervicis у коней.
Предыдущая << 1 .. 68 69 70 71 72 73 < 74 > 75 76 77 78 79 80 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed