Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 82

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 255 >> Следующая


На кінцівках, особливо в їх нижніх відділах, поверхнева фасція щільно зростається з шкірою, глибока ж має більш чітку вираженість, охоплюючи окремі м'язи чи їх групи, відмежовуючи їх один від одного і закріплюючись на скелеті, тим самим фіксуючи м'яз у певному місці, що не дає йому можливості під час скорочення чи розтягнення значно зміщуватись. Разом з кістковими структурами фасції створюють єдиний кістково-фіброзний скелет апарату руху.

М'язи грудної кінцівки — musculi membri thoracici — можна розподілити на такі функціональні групи: а) м'язи плечового суглоба; б) м'язи ліктьового суглоба; в) м'язи зап'ясткового суглоба; г) м'язи суглобів пальців. Усі м'язи розміщені щільно на окремих кісткових елементах, при цьому більш сильні м'язові черевця концентруються на проксимальних ділянках кінцівки, охоплюючи з усіх боків лопатку й плечову кістку, тоді як дистально тягнуться більш сухожилкові елементи, і частини скелета в цих місцях розміщені безпосередньо під шкірою. Дво- і багатосуглобові м'язи крім своєї основної дії на відповідний суглоб впливають і на інші суглоби. У свійських тварин усі м'язи грудної кінцівки за своїм характером є або згиначами, або розгиначами, але залежно від початку, закінчення і розміщення часто незначною мірою можуть впливати також на обертальні рухи або й аддукцію.

180

МІОЛОГІЯ—ВЧЕННЯ ПРО М'ЯЗИ

? М'ЯЗИ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА

Із спеціалізацією грудної кінцівки як органа руху значно обмежується свобода рухів у плечовому (кулястому) суглобі, а у коней зводиться практично до одновісного блокоподібного суглоба. На це обмеження рухів впливають певною мірою і його м'язи. Так, сильно пронизані сухожилками підлопатковий і надостний м'язи діють як бічні зв'язки. Всі м'язи плечового суглоба починаються на лопатці, охоплюючи її з медіального й латерального боків, і закінчуються на внутрішній і зовнішній поверхнях проксимальної половини плечової кістки. їх поділяють на латеральні м'язи лопатки — m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. deltoideus — і медіальні м'язи лопатки — m. teres major, m. subscapularis, m. articularis humeri, m. coraco-brachialis.

¦ латеральні м'язи лопатки

Надостний (передостний) м'яз — m. supraspinatus (рис. 3.42,2) — починається в надостній ямці лопатки, заповнюючи її, виступає за її межами краніально і закінчується на вільному краї більшого горбка плечової кістки або на більшому й меншому горбках плечової кістки.

У жуйних м'яз зовні повністю вкритий трапецієподібним, лопатково-поперечним і плечоголовним м'язами. Закінчується двома сухожилковими ніжками, сильнішою — на вільному краї і медіально на передній поверхні

Рис. 3.42. М'язи ділянки лопатки й плеча з латеральної поверхні:

а — собаки; б— коня; 1 — m. brachiocephalicus; 2 — m. supraspinatus; 3 — m. infraspinatus; 4 — m. teres major; 5 — pars scapularis; 5 — pars acromialis m. deltoideus; 6 — caput longum; 6 — caput laterale m. triceps brachii; 7 — m. anconeus; 8 — m. extensor carpi radialis; 9 — m. brachialis; 10 — m. biceps brachii; 10 — lacertus fibrosus; 11 — m. pectoralis profundus

181

Розділ 3

більшого горбка, а слабкою — спереду на меншому горбку плечової кістки. Між ніжками по міжгорбковому жолобу проходить початковий сухожилок двоголового м'яза плеча.

У коней вкритий блискучим апоневрозом. Починається на лопатковому хрящі і в надостній ямці, на краніальному краї лопатки й ості лопатки, навіть переходячи через неї, і над tuberculum supraglenoidale поділяється на дві міцні, поверхнево м'язисті ніжки, що охоплюють початковий сухожилок двоголового м'яза плеча з обох боків і закінчуються на латеральному й медіальному горбках плечової кістки. Обидві ніжки сполучаються з капсулою суглоба і з глибоким грудним м'язом.

У свиней м'яз зростається з підлопатковим м'язом вздовж переднього краю лопатки. Його кінцевий сухожилок поділяється нечітко надвоє і закінчується на більшому й меншому горбках плечової кістки із слизовою сумкою під сухожилком.

У собак він м'язистий, більша частина його вкрита трапецієподібним і лопатково-поперечним м'язами. Кінцевий сухожилок проходить по розгинальній поверхні плечового суглоба і закінчується на більшому горбку плечової кістки.

Фіксує і розгинає плечовий суглоб.

Підостний (заостний) м'яз — m. infraspinatus (див. 3.42, 3) — виповнює підостну ямку лопатки, починаючись у ній і на ості лопатки, закінчується сухожилком і частково м'язисто на більшому горбку плечової кістки.

У жуйних м'яз зовні вкритий сухожилком і закінчується двома гілками. Глибока м'язиста гілка закріплюється на вільному краї і внизу на медіальній поверхні більшого горбка, а поверхнева, сухожилкова, має під собою bursa subtendinea m. infraspinati — на верхньому краї більшого горбка та на його латеральній поверхні (facies m. infraspinati).

У коней м'яз сильніший, ніж у жуйних, вкритий сильним сухожилком, від якого бере початок апоневроз дельтоподібного м'яза. Починається на лопатковому хрящі в підостній ямці і на ості лопатки. Закінчується як у жуйних.
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed