Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 83

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 77 78 79 80 81 82 < 83 > 84 85 86 87 88 89 .. 255 >> Следующая


У свиней м'яз у дистальному відділі лопатки зростається з надостним м'язом і розміщеним під ним круглим більшим м'язом. Закінчується як у жуйних.

У собак м'яз починається від дорсального краю лопатки і в підостній ямці, на ості лопатки і на задньому краї лопатки, а також на поверхні початкового сухожилка дельтоподібного м'яза, який вкриває дистально. Закінчується сухожилком на каудальній частині більшого горбка плечової кістки. Між сухожилком і горбком знаходиться підсухожилкова сумка — bursa sub-tendinea m. infraspinati.

Виконує роль бічної зв'язки, обмежує відведення й обертання дозовні плеча (у собак), може згинати суглоб.

Дельтоподібний м'яз — m. deltoideus (див. рис. 3.42, 5, 5) — починається на ості лопатки, акроміоні й ключиці. Ключична частина у свійських тварин зростається як m. cleidobrachialis та m. cleidocephalicus з m. brachiocephalicus. У тварин з акроміоном (жуйні, собаки) розрізняють дві частини — pars

182

міологія—вчення про м'язи

acromialis і pars scapularis, в яких перша починається на акроміоні, друга — на ості лопатки і задньому краї лопатки. У тварин, в яких немає акроміона, обидві частини м'яза зростаються.

У всіх тварин м'яз плоский, розміщений під шкірою або шкірним лопатковим м'язом між остю лопатки і дельтоподібною горбистістю плечової кістки. Між сухожилком м'яза й горбистістю є підсухожилкова сумка.

Згинає плечовий суглоб, бере участь у відведенні кінцівки.

Менший круглий м'яз — m. teres minor — невеликий, у собак має округлу форму, розміщений каудолатерально від плечового суглоба під дельтоподібним м'язом. Починається на каудальному краї нижньої третини лопатки і закінчується на верхній половині дельтоподібної горбистості плечової кістки на tuberositas teres minor.

Згинає плечовий суглоб.

¦ медіальні м'язи лопатки

Більший круглий м'яз — m. teres major (рис. 3.43, 9) — довгий, плоский, м'язистий. Починається від каудального кута і краю лопатки і зростається з m. subscapularis, проходить по згинальній поверхні плечового суглоба до горбистості круглого більшого м'яза — tuberositatis teretis majoris — плечової кістки, заходячи на crista tuberculi minoris, з'єднуючись з кінцевим сухожилком m. latissimus dorsi.

Згинає плечовий суглоб і незначною мірою бере участь у приведенні кінцівки.

Суглобовий м'яз плеча — m. articularis humeri — є у коней, іноді й у свиней. Невеликий округлий чи плоский м'яз, розміщений на згинальній поверхні безпосередньо на капсулі плечового суглоба. Починається на кау-домедіальному краї лопатки і закінчується на шийці плечової кістки.

Напружує капсулу суглоба.

Підлопатковий м'яз — m. subscapularis (див. рис. 3.43, 10) — у всіх свійських тварин більше чи менше пронизаний сухожилками, має перисту будову. Починається від усієї підлопаткової ямки і закінчується на меншому горбку плечової кістки. Під кінцевим сухожилком розміщена bursa subtendinea m. subscapularis.

Виконує роль медіальної зв'язки плечового суглоба, переважно розгинач плечового суглоба, на зігнутий суглоб може діяти як згинач.

Дзьобо-плечовий м'яз — m. coracobrachialis (див. рис. 3.43, 2) — починається вузьким, плоским сухожилком на дзьобоподібному відростку надсуг-лобового горба лопатки, проходить косо по медіальній поверхні плечового суглоба, віялоподібно простягається, закінчуючись на краніомедіальній поверхні плечової кістки. Початковий сухожилок має під собою сумку — bursa subtendinea m. coracobrachialis, а у собак оточений синовіальною піхвою — vagina synovialis m. coracobrachialis.

У жуйних м'яз закінчується двома частинами: слабшою — проксимально — і сильнішою — дистально від tuberositas teres major. Вони можуть чітко відмежовуватись у сухожилковій частині і волокна сильнішої частини закріплюються на дистальному кінці діафіза плечової кістки.

183

Розділ 3

Рис. 3.43. М'язи ділянки лопатки і плеча з медіальної поверхні:

А — собаки; Б — свійського бика; В — коня; 1 — m. brachio-cephalicus; 2— m. coracobrachialis; 3— m. pectoralis superficialis; 4— m. biceps brachii; 4 — lacertus fibrosus; 5— m. extensor carpi radialis; 6— m. triceps brachii; 7— m. tensor fasciae antebrachii; 8 — m. latissimus dorsi; 9— m. teres major; 10— m. subscapularis; 11 — m. supraspinatus; 12 — m. pectoralis profundus; 13 — m. brachialis

У коней м'яз розміщений так само, як у жуйних, але кінець його не роздвоюється.

У свиней м'яз почина -ється між медіальною су-хожилковою ніжкою надост-ного м'яза і сухожилком підлопаткового м'яза, проходить через останній і переходить у м'язисту частину, що закінчується на кра-ніомедіальному краї середньої третини плечової кістки між медіальною голівкою триголового м'яза плеча і двоголовим м'язом плеча.

У собак м'яз проходить під сухожилком m. teres major і закріплюється м'язисто нижче від crista tu-berculi minoris між медіальною голівкою триголового м'яза плеча і плечовим м'язом.

Приводить і обертає до-зовні плече.

184

міологія—вчення про м'язи

n. axillaris

Іннервація м'язів плечового суглоба:
Предыдущая << 1 .. 77 78 79 80 81 82 < 83 > 84 85 86 87 88 89 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed