Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 75

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 69 70 71 72 73 74 < 75 > 76 77 78 79 80 81 .. 255 >> Следующая


У коней сильний м'яз, обидві його частини починаються на остисто-ребернопоперечній фасції. Пластироподібний м'яз голови закінчується на карковому гребені та соскоподібному відростку вискової кістки, а шиї — на поперечних відростках 3—5-го шийних хребців.

У свиней обидві частини нечітко відмежовані. М'яз починається від ости-сто-ребернопоперечної фасції і закінчується сухожилковими зубцями на кар-ковому гребені, виличній дузі, а також на крилі атланта.

Рис. 3.33. Поверхневий і середній шари м'язів шиї та передньої частини тулуба собаки:

1 — m. splenius capitis; 2 — m. sternooccipitalis; 2 — m. sternomastoideus; 3 — m. sternohyoideus; 3 — m.

зубці m. serratus ventralis cervicis; 4 — m. serratus ventralis thoracis; 5— m.

;илок; 6— m. serratus dorsalis fascia thoracolumbalis; 7— m. пластинка до внутрішнього

sternothyroideus; 4— початкові зубці m. serratus ventralis ct

scalenus medius; 5 — m. scalenus dorsalis; 5' — його довгий початковий сухожилок cran.; 6 — його початковий апоневроз; 6' — m. serratus dorsalis caud.; 6" rectus thoracis

аткиьии апинеьриз, и — in. stjiidius uuibdiib uauu.,

m. obliquus ext. abdominis; 8 — його апоневроз; 8

; 10— mm.

; cervicis; 13 відповідні р

icuius iiiorauis, о — in. ounquus ext. aui листка vaginae m. recti abdominis; 9— m. rectus thoracis; 12— m. longissimus thoracis; _

thoracis; 12 — m. longissimus thoracis; 12 — m. lon^ 14— mm. pectorales supf.; 15— m. pectoralis prof.; І—ХІІІ

— 11010 апоневроз, о — ною нлаитинка до внутрішньої о abdominis; 10— mm. intercostales ext.; 11— m. iliocostalis ingissimus cervicis; 13— m. spinalis et semispinalis thoracis;

166

МІОЛОГІЯ—ВЧЕННЯ ПРО М'ЯЗИ

У собак є тільки m. splenius capitis, що спрямовується до каркового гребеня та з кінцевим сухожилком m. longissimus capitis до соскоподібного відростка вискової кістки, де й закінчується.

Напівостистий м'яз голови — m. semispinalis capitis (див. рис. 3.29, 3.30)

— утворений м'язовими пластами, які у жуйних, свиней і собак розділені на дві частини. Дорсальна частина має 4—6 сухожилкових стрічок і являє собою двочеревцевий м'яз шиї — m. biventer cervicis (див. рис. 3.29; рис. 3.30, 4), а вентральна частина — комплексний м'яз — m. complexus (див. рис. 3.29, 5;

рис. 3.30, 4).

У жуйних напівостистий м'яз голови нечітко поділяється на дві частини. Він починається на поперечних відростках перших восьми—дев'яти грудних хребців і на суглобових відростках п'яти останніх шийних хребців, а також на канатику каркової зв'язки і тягнеться як сильний м'яз до потиличної кістки, де частково м'ясисто, частково апоневрозом закінчується під карковою зв'язкою. Його дорсомедіальна частина з трьома—чотирма сухожилковими вставками відповідає m. biventer cervicis, а слабкіша м'ясиста вентролатераль-на частина — m. complexus.

У коней єдиний м'яз починається на остисто-поперечній фасції, на поперечних відростках перших шести—восьми грудних хребців, а також на суглобових відростках п'яти—шести останніх шийних хребців і закінчується під карковою зв'язкою на лусці потиличної кістки.

У свиней m. biventer cervicis починається на соскоподібних відростках 3—6-го грудних хребців, а також на шийній частині остистого м'яза, а m. complexus — на суглобових відростках 1—2-го грудних і 7—2-го шийних хребців і закінчується на лусці потиличної кістки нижче від m. biventer cervicis.

У м'ясоїдних m. biventer cervicis починається від 4—2-го грудних хребців і каркової зв'язки і закінчується на лусці потиличної кістки. М'яз чітко відмежований від вентролатеральної частини m. complexus, що починається на остистих відростках шийних хребців і закінчується також на лусці потиличної кістки.

Багатороздільні м'язи — mm. multifidi (див. рис. 3.31, 5—5'; рис. 3.32, 1—7)

— тягнуться від крижової кістки до 3-го чи 2-го шийного хребця, прилягають безпосередньо до хребта, прикриті найдовшим м'язом. Починаються численними краніо-дорсомедіально напрямленими зубцями на суглобових, соскоподібних, а також на поперечних відростках грудних хребців і закріплюються на остистих відростках і дугах хребців, розміщених попереду, причому в ділянці попереку й грудей пропускають два і більше хребців. Більш сухожилкові у жуйних і свиней, де є також суто м'язові пучки, лежать у два, а в коней і собак — в три шари, перекриваючи один одного. Розрізняють m. multifidus thoracis i m. multifidus cervicis.

O Короткі м'язи шиї і спини

До коротких належать м'язи шиї й спини, що лежать безпосередньо на хребті і здебільшого розміщені сегментально. Вони починаються і закінчуються на відростках хребців, пропускаючи тільки один сегмент, найближ-

167

Розділ 3

чим з яких є хребець або скелет голови. З них m. obliquus capitis cranialis, m. obliquus capitis caudalis, m. rectus capitis dorsalis major та m. rectus capitis dorsalis minor функціонально пов'язані з рухами голови.

М'язи-обертачі — mm. rotatores — тільки у собак чітко ізольовані і поділяються на mm. rotatores breves і mm. rotatores longi. Короткі обертачі — m. rotatores breves — являють собою м'язові пучки, що починаються на поперечному відростку хребця і закінчуються на остистому відростку хребця, розміщеного спереду, а довгі обертачі — mm. rotatores longi — пропускають один хребець. Ці м'язи вважають похідними багатороздільних м'язів, що зовні вкривають обертачі.
Предыдущая << 1 .. 69 70 71 72 73 74 < 75 > 76 77 78 79 80 81 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed