Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 78

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 72 73 74 75 76 77 < 78 > 79 80 81 82 83 84 .. 255 >> Следующая


У жуйних і свиней м'яз має 4—5 зубців, що закінчуються на 5—8(9)-му ребрах; у коней— 7 зубців з 4-го по 11-те ребро; у собак— 8 зубців з 2-го по 9-те ребро.

Підіймачі ребер — mm. levatores costarum (див. рис. 3.29, 28; рис. 3.31, 14) — починаються на поперечних чи соскоподібних відростках усіх грудних хребців, спрямовуються каудовентрально і закінчуються на краніальних краях ребер з 2-го по останнє, в ділянці кута. Перше ребро не має такого м'яза. Підіймачі ребер прикриті клубово-реберним і найдовшим м'язами грудної клітки. Функціонально допомагають зовнішнім міжреберним м'язам.

Міжреберні зовнішні м'язи — mm. intercostales externi (див. рис. 3.29— 3.33) — це тонкі, пронизані сухожилками м'язові пластинки, що разом з міжреберними внутрішніми м'язами і фасціями та скелетом грудної клітки утворюють грудну порожнину. М'язи починаються на каудальних краях ребер, спрямовуються вентрокаудально і закінчуються на краніальних краях ребер, розміщених позаду. Під час скорочення м'язів ребра відводяться назовні і вперед, розширюючи грудну клітку, що забезпечує вдих. Вони лежать латерально, у свиней місцями їх немає. У собак вони продовжуються й між реберними хрящами.

Прямий м'яз грудної клітки — m. rectus thoracis (див. рис. 3.28, 7; рис. 3.29, 20; рис. 3.33, 7) — невеликий м'яз, що починається на першому ребрі, має каудовентральний напрям волокон, що переходять в апоневроз, закінчується на 3—4-му реберному хрящі. Апоневроз має зв'язок з апоневрозом прямого м'яза живота.

Драбинчасті м'язи — mm. scaleni (див. рис. 3.29—3.33) — утворюють групу з 2—3 м'язів, які неоднаково розвинені у свійських тварин.

Дорсальний драбинчастий м'яз — m. scalenus dorsalis — бере початок на поперечних відростках 3—7-го шийних хребців і закінчується на бічних поверхнях ребер у жуйних з 2-го по 4-е, у свиней— на 3-му, у собак має два черевця — з 3-го по 9-е, у коней його немає.

Середній драбинчастий м'яз — m. scalenus medius— починається на поперечних відростках п'яти останніх шийних хребців і закінчується на першому ребрі. Відмежований від дорсального м'яза коренями плечового сплетення.

Вентральнийй драбинчастий м'яз — m. scalenus ventralis — має початок і закінчення, як і попередній м'яз, але відмежований від нього підключичною артерією та веною. У собак його немає.

Драбинчасті м'язи у разі однобічної дії повертають шию, двобічної — опускають шию, а дорсальний м'яз бере участь в акті вдиху.

172

міологія—вчення про м'язи

¦ мязи, що забезпечують видих

Каудальний дорсальний зубчастий м'яз — m. serratus dorsalis caudalis (див. рис. 3.29, 27; рис. 3.33, ff") — бере початок широким сухожилком від остистих відростків останніх грудних і перших поперекових хребців, закінчується зубцями на каудальних краях останніх ребер; у жуйних з 13-го по 10-те ребро, у коней — 18—12-те, у свиней— 14—9-те, у собак— 13—10-те.

М'яз, що відтягує ребро — m. retractor costae (див. рис. 3.31, 17; рис. 3.32, 199) — у жуйних тягнеться від кінців поперечних відростків перших трьох поперекових хребців, у коней— від грудо-поперекової фасції, у свиней— від поперечних відростків 2-го і 3-го поперекових хребців, у собак— від поперечних відростків перших трьох—чотирьох поперекових хребців до останнього ребра. У жуйних, свиней і коней м'яз зовні вкритий останнім зубцем дорсального зубчастого каудального м'яза та зовнішнім косим м'язом живота, у собак м'яз розміщений під поперечним м'язом живота.

Поперечний м'яз грудної клітки — m. transversus thoracis (рис. 3.36) — утворює трикутну м'язову пластинку з вершиною, спрямованою краніально і переважно з поперечним напрямом м'язових волокон, що розміщені між внутрішньою поверхнею груднини і реберними хрящами справжніх ребер.

У жуйних розрізняють 6 зубців м'яза, що починаються на зв'язці груднини і закінчуються на 2—7-му ребрах, а 7-й зубець відмежовує закінчення груднинної частини діафрагми від усього м'яза, закінчуючись на 8-му реберному хрящі.

У коней м'яз має 6—7 зубців, що тягнуться від зв'язки груднини до кістково-хрящової межі 2—8-го ребер.

У свиней м'яз починається на внутрішній поверхні перших восьми реберних хрящів і закінчується на кістково-хрящових з'єднаннях 2— 7-го ребер.

У собак м'яз починається вузьким апоневрозом на внутрішній бічній поверхні груднини, починаючи з другого сегмента (стернебри) і до кінця мечоподібного відростка, закінчується нечіткими зубцями на 2—7-му реберних хрящах поблизу реберно-хрящових з'єднань.

Міжреберні внутрішні м'язи — mm. intercostales interni (див. рис. 3.31, 16) — лежать безпосередньо

Рис. 3.36. Поперечний м'яз грудної клітки коня:

- кінці ребер (зрізані); 3 — - cartilago xiplioidea

J11 л.

— manubrium sterni; 2 — . transversus thoracis; 4

173

Розділ 3

під міжреберними зовнішніми м'язами в міжреберних проміжках, мають краніовентральний напрям пучків м'язових волокон.

У жуйних і коней виражений у перших восьми міжреберних проміжках, у верхній частині м'язистий, внизу сухожилковий. Міжхрящові м'язи лежать між хрящами несправжніх ребер.
Предыдущая << 1 .. 72 73 74 75 76 77 < 78 > 79 80 81 82 83 84 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed