Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 80

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 74 75 76 77 78 79 < 80 > 81 82 83 84 85 86 .. 255 >> Следующая


міжку. Права ніжка діафрагми починається від тіл перших чотирьох поперекових і двох останніх грудних хребців, ліва — на тілах двох перших поперекових хребців. Реберна частина нечітко відмежована від груднинної. Діафрагма більш висока, ніж широка.

У свиней діафрагма має більш опуклий сухожилковий центр, ніж у собак. Права ніжка значно більша за ліву і починається на тілах усіх поперекових і останньому грудному хребцях. Ліва — починається на тілах перших трьох поперекових хребців. Реберна й груднинна частини не відмежовані.

У собак більш розвинена м'язиста частина діафрагми, особливо її поперекова частина. Права ніжка більш розвинена, ніж ліва. Ліва ніжка у своєму закінченні зростається з поперековими більшим і меншим м'язами. Реберна й груднинна частини не відділені одна від одної.

? М'ЯЗИ ЖИВОТА

М'язи живота — musculi abdominis — це порівняно тонкі м'язові пластинки, що закінчуються апоневрозами. Прямий м'яз живота не має апоневроза. Решта м'язів живота охоплюють його своїми апоневрозами, утворюючи піхву прямого м'яза живота — vagina musculi recti abdominis. Вони розміщені пошарово так, що пучки м'язових волокон кожних двох м'язів перехрещуються майже під прямим кутом. Ці м'язи формують нижню та бічні стінки порожнини живота.

Апоневрози м'язів живота з'єднуються на серединній білій лінії — linea alba, що проходить від груднини до краніальної лобкової зв'язки. В ділянці білої лінії у плода є пупкове кільце — anulus umbilicalis, через яке проходять пупкові судини. Після народження кільце заростає.

Зовнішній косий м'яз живота — m. obliquus externus abdominis (див. рис. 3.19—3.22, 3.29) — зовні вкритий глибокою фасцією тулуба — fascia trunci profunda (жовтою оболонкою живота) — і поверхневою фасцією тулуба —

176

міологія—вчення про м'язи

fascia trunci saperficialis — з шкірним м'язом тулуба — m. cutaneus trunci. Він починається окремими зубцями м'язисто на реберній стінці між зубцями вентрального зубчастого м'яза грудної клітки і на грудопоперековій фасції, має каудовентральний напрям пучків м'язових волокон і в ділянці бічної поверхні черевної стінки переходить в апоневроз, який у травоїдних тварин значно розширюється. Апоневроз закінчується на білій лінії живота, на пе-редлобковому сухожилку — tendo prepubicus — і на пахвинній зв'язці ligamentum inquinale, що тягнеться від зовнішнього кута клубової кістки до краніальної лобкової зв'язки. Між частиною апоневроза, що закінчується на пахвинній зв'язці, і частиною, що закінчується на передлобковому сухожилку, є щілина — зовнішнє пахвинне кільце — anulus inquinalis superficialis, в якому пахвинна зв'язка формує латеральну ніжку — crus laterale — цього кільця, а передлобковий сухожилок — його медіальну ніжку — crus mediale.

У травоїдних тварин зовні м'яз вкритий жовтою оболонкою живота — tunica flava abdominis, багатою на еластичні волокна, у свиней оболонка незначна, у собак її немає.

Внутрішній косий м'яз живота — m. аbliquus internus abdominis (див. рис. 3.32, рис. 3.40, 2-2'') — розміщений під попереднім м'язом. Починається на маклаку, пахвинній зв'язці, грудопоперековій фасції, має краніовент-ральний напрям волокон, які віялоподібно розходяться, переходять в апоневроз, що зростається з апоневрозами зовнішнього косого й поперечного м'язів живота, формуючи піхву для прямого м'яза живота, закінчується на білій лінії. Найбільш дорсально розміщені й краніально спрямовані м'язові волокна об'єднані під назвою «реберно-клубова ніжка», що закінчується на останньому ребрі.

Рис. 3.40. М'язи черевної стінки собаки:

1 — m. obliquus ext. abdominis; і —його апоневроз; 2— m. obliquus int. abdominis; 2 2' — частина апоневроза, що формує внутрішній листок піхви прямого м'яза живот abdominis; 4 — m. rectus abdominis; 5 — lig. inquinalae; 6 — fascia transversalis; 7— і винному каналі; 8— m. cremaster

— його апоневроз; 3— m. transversus v. testicularis в пах-

177

Розділ 3

Задній вільний край косого внутрішнього м'яза живота обмежує разом з пахвинною зв'язкою щілину — глибоке пахвинне кільце — anulus inquinalis profundus.

Глибоке й поверхневе пахвинні кільця з'єднуються між собою, обмежуючи отвір у черевній стінці, пахвинний канал — canalis inquinalis. Через цей канал у самців і сук проходить відросток піхвової оболонки — processus vaginalis. Він складається з поперечної фасції — fascia transversa — і очеревини — peritoneum, що формують мішок, у якому знаходяться сім'яник, а у сук — жир і зв'язка. Збоку від піхвового відростка проходить відщеплений від внутрішнього косого м'яза живота м'яз — підіймач сім'яника — m. cremaster. У пахвинному каналі проходять також сім'япровід, судини й нерви сім'яника, що становлять основу сім'яного канатика.

Поперечний м'яз живота — m. transversus abdominis (див. рис. 3.40, 3) — є третім шаром у стінці живота, зсередини вкритий поперечною фасцією і пристінним листком очеревини. М'яз бере початок зубцями на поперечних відростках поперекових хребців і на внутрішній поверхні хрящів несправжніх ребер, вклинюючись між зубцями діафрагми, переходить в апоневроз, що зростається з поперечною фасцією та внутрішнім листком піхви прямого м'яза живота, і закінчується на білій лінії. У собак у каудальній черевній ділянці апоневроз поперечного м'яза живота утворює зовнішній листок піхви прямого м'яза.
Предыдущая << 1 .. 74 75 76 77 78 79 < 80 > 81 82 83 84 85 86 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed