Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 84

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 255 >> Следующая


М'язи Нерви

m. supraspinatus 1

m. infraspinatus j n. suprascapularis

m. deltoideus і m. teres major

m. teres minor .

m. articularis humeri j

m. subscapularis nn. subscapulares і гілки n. axillaris

m. coracobrachialis n. musculocutaneus

? М'ЯЗИ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА

М'язи, що діють на ліктьовий суглоб, лежать здебільшого в ділянці плеча і починаються частково на плечовій кістці, частково на лопатці. Серед них розрізняють одно- і двосуглобові м'язи. Загалом це дуже сильні м'язи, що охоплюють плече з усіх боків і закінчуються на променевій чи ліктьовій кістці, діють на ліктьовий суглоб як згиначі або розгиначі. У стані спокою фіксують ліктьовий і плечовий суглоби. Тому більшість з них, а у коней усі м'язи, сильно пронизані сухожилками і багатоперисті. До м'язів ліктьового суглоба належать: m. brachialis, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. anconeus, m. tensor fasciae anterbrachii.

Плечовий м'яз — m. brachialis (див. рис. 3.42, 9 рис. 3.44, 6) — односугло-бовий, м'язистий, починається каудально на шийці плечової кістки, спрямовується в борозну плечового м'яза — sulcus m. brachialis, що проходить спірально на бічній і передній поверхнях плечової кістки, і закінчується медіально на променевій кістці в ділянці її горбистості, а також на ліктьовій кістці. Під кінцевим сухожилком розміщена підсухожилкова сумка — bursa subtendinea m. brachialis.

Згинає ліктьовий суглоб.

Двоголовий м'яз плеча — m. biceps brachii (див. рис. 3.43, 4; рис. 3.44, 3) — двосуглобовий, проходить через верхівку плечового і всередині кута ліктьового суглобів. У людини м'яз починається двома голівками на дзьобоподіб-ному відростку та надсуглобовому горбку лопатки (звідси й назва). У тварин м'яз починається лише на надсуглобовому горбку лопатки. Здебільшого м'яз прикритий плечоголовним і плечовим м'язами. Проходить через верхівку плечового суглоба по краніомедіальній поверхні плеча через згинальну поверхню ліктьового суглоба, закінчуючись проксимально на горбистості променевої й ліктьової кісток. У копитних м'язове черевце пронизане міцними внутрішньом'язовими сухожилковими стрічками, які в дистальній третині м'яза відділяються від нього, утворюючи сухожилковий тяж — lacertus fibrosus, що продовжується на краніомедіальну поверхню променевого розгинача зап'ястка, зливаючись з його дистальним сухожилком. Під початковим сухожилком двоголового м'яза знаходиться міжгорбкова сумка — bursa intertubercularis, а у копитних — міжгорбкова піхва — vagina synovialis intertubercularis.

185

Розділ 3

Згинає ліктьовий суглоб і розгинає плечовий, фіксує плечовий і зап'ястковий суглоби при статиці.

Триголовий м'яз плеча — m. triceps brachii (див. рис. 3.42, 6; 3.43, 7) — най-сильніший м'яз грудної кінцівки, заповнює трикутний простір між лопаткою, плечовою кісткою й ліктьовим горбом. М'яз частково розміщується поверхнево під шкірою. Його задній контур від ліктьового горба до холки утворює висхідний край триголового м'яза — margo tricipitis, що обмежує каудально ділянку лопатки й плеча.

М'яз складається з чотирьох голівок. Довга голівка — caput longum — у всіх тварин найміцніша і наймасив-ніша. Починається на задньому краї лопатки і закінчується на ліктьовому горбі. Під закінченням має підсухожи-лкову сумку — bursa subtendinea m. tricipitis brachii.

Латеральна голівка — caput laterale — широке, стрічкоподібне, однопере черевце м'яза. Прикріплюється на латеральній поверхні плечової кістки, ps brachii; починаючи від її шийки і до нижнього

brachialis;

_ кінця діафіза, і закінчується на ліктьовому суглобі.

Медіальна голівка — caput mediale — має поздовжній напрям м'язових волокон. Починається на медіальній поверхні плечової кістки в середній її третині і закінчується на медіальній поверхні ліктьового горба, маючи під собою підсухожилкову сумку.

Додаткова голівка — caput accessorium — починається на каудальному краї плечової кістки нижче від шийки і закінчується разом з медіальною голівкою. У конейїї немає (О. П. Мельник, 1995).

Розгинає ліктьовий суглоб і фіксує його при статиці. Довга голівка згинає плечовий суглоб.

Ліктьовий м'яз — m. anconeus (див. рис. 3.44, 7) — вважають частиною триголового м'яза плеча. Короткий, але сильний м'язистий м'яз, вкритий триголовим м'язом. Починається на плечовій кістці навколо ліктьової ямки і закінчується на ліктьовому горбі, зростаючись з латеральною голівкою триголового м'яза.

Розгинає ліктьовий суглоб.

Напружувач фасції передпліччя — m. tensor fasciae antebrachii (див. рис. 3.43, 7) — у свійських тварин м'язова пластинка різної товщини й ширини,

Рис. 3.44. Глибокі м'язи ділянки плеча і передпліччя коня:

1 — scapula; 2— humerus;

1 'res m' ulna

;apula; 2 — humerus; 3— m. biceps brachii; dius; 5— m. teres minor; 6 —

7— m. anconeus;

186

міологія—вчення про м'язи

яка лежить на медіальній поверхні триголового м'яза плеча. М'яз починається: у жуйних— апоневрозом на задньому краї лопатки і найширшо-му м'язі спини, у коней, крім того, з'єднується своїм початком із шкірним м'язом живота і з триголовим м'язом плеча; у свиней — на задньому краї лопатки; у собак — слабко розвинутий м'яз, у вигляді тонкої м'язової стрічки бере початок на латеральній поверхні найширшого м'яза спини. Закінчується м'яз сухожилково на ліктьовому відростку і фасції передпліччя.
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed