Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 72

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 255 >> Следующая


М'яз відтягує підняту кінцівку назад, підтягує тулуб уперед при фіксованій кінцівці.

Поверхневі грудні м'язи — mm. pectorales superficiales — розміщені підшкірно на вентральній поверхні грудної клітки, поділяються на низхідний і поперечний грудні м'язи:

со-

Рис. 3.26. М'язи коня в ділянці груднини та шиї спереду:

1 — m. sternohyoideus i sternothyroideus; 2 — m. cutaneus colli; 3— m. brachiocephalicus; 4 — m. pectoralis ascendens; 5 — m. pectoralis des-

cendens; 6— m. pectoralis transversus

157

Розділ 3

а) низхідний грудний м'яз— m. pectoralis descendens (див. рис. 3.19, 3.20, 3.26—3.28) — починається на ручці груднини і спрямовується до плечової кістки між двоголовим м'язом плеча і плечовим м'язом. Закінчується на crista tuberculi majoris разом з ключично-плечовим м'язом. У коней чітко виражений під шкірою. З однойменним м'язом протилежного боку утворює серединну — sulcus pectoralis medianus, а з медіальним краєм плечоголовного м'яза — бічну — sulcus pectoralis lateralis — грудні борозни;

б) поперечний грудний м'яз — m. pectoralis transversus (див. рис. 3.19, 3.26—3.28) — починається на груднині у жуйних і коней на рівні 1—6-го реберного хряща, у свиней— 1—4-го, у собак цей м'яз незначний і нечітко відмежований від грудного низхідного м'яза. Волокна м'яза проходять упоперек до ліктьового суглоба, де й закінчуються на медіальній поверхні фасції передпліччя.

Рис. 3.27. Грудні м'язи, зображені знизу:

А — коня; Б— свині; В— жуйних; Г— собаки; ліворуч — mm. pectoralis superficialis; праворуч — m. pectoralis profundus; а — m. pectoralis descendens; б— m. pectoralis transversus; в — m. subclavius; г— m. pectoralis profundus (у собаки глибше розміщена основна частина); д— m. pectoralis profundus (у собаки поверхнево розміщена додаткова частина); 1—9— ребра

158

МІОЛОГІЯ—ВЧЕННЯ ПРО М'ЯЗИ

Поверхневі грудні м'язи є аддукторами грудної кінцівки, підтягують

m.

тулуб до кінцівки, що спирається. Глибокий грудний м'яз — ш.

pectoralis profundus (див. рис. 3.193.22, 3.27, 3.28) — має лише одну висхідну частину — m. pectoralis ascendens, сильніший від поверхневих грудних м'язів, бере початок: у жуйних — на всій груднині, починаючи від рівня 2-го реберного хряща і частково на жовтій оболонці живота — tunica flava abdominis, у коней — на груднині в ділянці 4— 9-го ребер і реберних хрящів, у свиней— на груднині в межах 3—9-

го реберних хрящів, у м'ясоїдних-

уздовж усієї груднини, а також від фасції тулуба, ділянки мечоподібного відростка. Широке пластинчасте м'язове черевце поступово звужується і округлюється, спрямовуючись під плечову кістку до її більшого й меншого горбків. У жуйних, крім того, закріплюється на дзьобо-подібному відростку лопатки, частина волокон сполучається з на-йширшим м'язом спини. У свиней м'яз закінчується на меншому горбку плечової кістки і на гребені більшого горбка вище від дельтоподібної горбистості.

Рис. 3.28. Грудні м'язи й вентральні м'язи ділянки шиї та голови собаки:

1 — m. geniohyoideus; 2 — m. mylohyoideus; 3 — m. masseter; 4 — m. digastricus; 5 — m. geniohyoideus; 6— m. styloglossus; 7— m. thyropharyngeus; 8— m. thyrohyoideus; 9— m. sternothyroideus; 10— m. ster-nohyoideus; 11 — sternooccipitalis; 12 — m. sterno-mastoideus; 13— m. brachiocephalicus; 14— m. omo-transversarius; 15 — m. pectoralis transversus; 16 — m. pectoralis descendens; 17— m. pectoralis prof.

11 w і V 111 1 I I I V I \ IV I I.

М'яз розгинає плечовий суглоб, підтягуючи тулуб до кінцівки, що спира-

ється.

Підключичний м'яз — m. subclavius (див. рис. 3.19, 3.20, 3.22, 3.27). Цей м'яз тривалий час розглядали як передлопаткову частину — pars praesca-pularis — глибокого грудного м'яза.

У жуйних слабко розвинений, маленький, ніжний м'яз між першим реберним хрящем і нижньою поверхнею ключичної смужки на плечоголовному м'язі.

У коней — це сильний м'яз, що починається, прикритий поверхневими грудними м'язами, від 1—4-го реберних хрящів, а також на бічній поверхні груднини в цих межах, підіймається краніомедіально від лопатко-плечового суглоба на шийний край передостного м'яза, де й прикріплюється до його епімізія.

У свиней починається на ручці груднини, 1-му ребрі, 1—2-му реберних хрящах, закінчується на передньому краї лопатки і передостного м'яза в нижній половині шийного кута.

У собак цього м'яза немає.

159

Розділ 3

? М'ЯЗИ ХРЕБТА

¦ ДОРСАЛЬНІ М'ЯЗИ ХРЕБТА

Це група м'язів, розміщених з обох боків від остистих відростків хребців на всьому протязі хребта від потиличної кістки до кінця хвоста. До них належать: m. erector spinae, m. transversospinalis, mm. interspinales, mm. inter-transversarii.

Випрямляч хребта — m. erector spinae — парний м'яз, складається з кількох м'язів: клубово-реберного, найдовшого та остистого, що мають спільний початок на крижовій і клубовій кістках та на остистих відростках поперекових хребців і від грудопоперекової фасції.

Клубово-реберний м'яз — m. iliocostalis (рис. 3.29, 3.30) — починається від гребеня клубової кістки і закінчується на поперечних відростках 5(4)-го шийних хребців. Він поділяється на три більш-менш чітко відмежованих один від одного м'язи — m. iliocostalis lumborum, m. iliocostalis thoracis, m. iliocostalis cervicis.
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed