Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 5

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 < 5 > 6 7 8 9 10 11 .. 74 >> Следующая

Ще одним методологічним підходом, що надолужує недоліки названих, які нездатні певним чином відобразити в соціальному індивідуальне, є методологія індивідуалізму. Основна ідея методології індивідуалізму зводиться до того, що суспільство, його функціонування може пояснюватися лише через сукупність індивідуальних дій, через інтеракцію, їхню взаємодію. Існує низка теорій, які дають таке пояснення. Це перш за все теорія соціального обміну Дх. Хоманса, теорія справедливого обміну Дж. Адамса та ін., теорія символічного інтеракціонізму Дж. Міда і Г. Блумера. Дж. Хоманс вважає, що взаємодію людей можна зрозуміти на основі принципу заохочення і покарання. Прибічники теорії справедливого обміну надають особливого значення справедливому характеру винагороди. Згідно теорії символічного інтеракціонізму, люди наділяють стимули, що впливають на них, певним значенням і реагують на ці значення, символи, а не на стимули як такі. Г. Горфінкель розробив теорію етнометодології, яка потребує вивчення взятих на віру правил і понять, що визначають поведінку людей, та інше.

16

Більш детально ми зупинимося на цих методологічних підходах під час спеціального розгляду історії розвитку соціологічної думки.

2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Основні елементи соціологічної системи знань
Соціологія ~ це складна структура. Елементами цієї структури є загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, або теорії середнього рівня, і конкретно-соціологічні дослідження. (Див. мал. № 3.)
Загальна соціологічна теорія дає уявлення про суспільство як цілісний організм, систему соціальних механізмів, розкриває місце й роль основних соціальних зв'язків, формулює принципи соціального пізнання, основні методологічні підходи до соціологічного аналізу. Зокрема, формулюються вимоги системного аналізу, стратифікаційно-класового підходу, генетичного аналізу, комплексного конкретно-історичного підходу, аналізу явищ у їхній взаємодії з іншими.
Спеціальні соціологічні теорії уточнюють положення загальної соціологічної теорії стосовно до окремих видів, механізмів соціальної взаємодії. Розрізняють три види спеціальних теорій:
1) теорії, що вивчають закони розвитку і відтворення окремих соціальних спільнот. До них належать соціологія міста, села, етносоціологія та ін.; 2) галузеві соціологічні теорії, які розглядають закономірності і механізми життєдіяльності соціальних спільнот в окремих сферах. Це соціологія праці, економічна соціологія, соціологія побуту, соціологія освіти, дозвілля та ін.; 3) теорії, які аналізують окремі елементи соціального механізму. Наприклад, теорія соціального контролю, теорія комунікацій, теорія соціальної активності, соціологія організації і т. п.
Спеціальні соціологічні теорії конкретизують положення загальної теорії, здійснюючи перехід від загальних концептуальних понять до операціональних, за допомогою яких можна виміряти процес. Якщо нас цікавить, наприклад, ефективність телебачення, то слід переходити від загальних понять "суспільної свідомості", "духовного життя" до таких понять спеціальної соціологічної теорії, як телевізійна аудиторія, її інтереси, потреби, зацікавленість, пізна-

17

2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Основні елементи соціологічної системи знань
Соціологія ~ це складна структура. Елементами цієї структури є загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, або теорії середнього рівня, і конкретно-соціологічні дослідження. (Див. мал. № 3.)
Загальна соціологічна теорія дає уявлення про суспільство як цілісний організм, систему соціальних механізмів, розкриває місце й роль основних соціальних зв'язків, формулює принципи соціального пізнання, основні методологічні підходи до соціологічного аналізу. Зокрема, формулюються вимоги системного аналізу, стратифікаційно-класового підходу, генетичного аналізу, комплексного конкретно-історичного підходу, аналізу явищ у їхній взаємодії з Іншими.
Спеціальні соціологічні теорії уточнюють положення загальної соціологічної теорії стосовно до окремих видів, механізмів соціальної взаємодії. Розрізняють три види спеціальних теорій:
І) теорії, що вивчають закони розвитку і відтворення окремих соціальних спільнот. До них належать соціологія міста, села, етносоціологія та ін.; 2) галузеві соціологічні теорії, які розглядають закономірності і механізми життєдіяльності соціальних спільнот в окремих сферах. Це соціологія праці, економічна соціологія, соціологія побуту, соціологія освіти, дозвілля та ін.; 3) теорії, які аналізують окремі елементи соціального механізму. Наприклад, теорія соціального контролю, теорія комунікацій, теорія соціальної активності, соціологія організації і т. п.
Спеціальні соціологічні теорії конкретизують положення загальної теорії, здійснюючи перехід від загальних концептуальних понять до операціональних, за допомогою яких можна виміряти процес. Якщо нас цікавить, наприклад, ефективність телебачення, то слід переходити від загальних понять "суспільної свідомості", "духовного життя" до таких понять спеціальної соціологічної теорії, як телевізійна аудиторія, її інтереси, потреби, зацікавленість, пізна-
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 < 5 > 6 7 8 9 10 11 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed