Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 29

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 117 >> Следующая


95*. Перепишіть, вставляючи пропущені в префіксах букви и, і.

1. Ти, Вітчизно, ідеш по планеті, п..д..ймаючи серце моє! (А. Малишко.) 2. Один лиш встигнув пр..звище своє лишить на парті перед боєм. (Б. Олійник.) 3. Каменярам п..дкорюється камінь, а хліборобам — просторінь землі. (М. Сингаївський.)

4. І діти од..йти од матері не хочуть. (П. Тичина.) 5. Виноград на

з..гнутих гілках гостинно простягає свої солодкі грона. (М. Рильський.) 6. П..дхоплена хвилями шлюпка в.летіла в море. (М. Трублаїні.) 7. У серці моїм, як і в морі, є бурі й пр..бої страшні. (Леся Українка.) 8. Коли любиш — не гордися, до серденька мого пр..горнися. (Л. Забашта.)

96*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис і та и в префіксах російської і української мов.

1. Вода была до того густой, синей, что даже отсвечивала красным. (В. Катаев.) 2. На пристани никого не было, кроме сторожа с фонарём. (К. Паустовський.) 3. В семействе был обычай давать шутливые прозвища. (В. Короленко.)

§ 32. Правопис і та и в суфіксах українських слів

У більшості суфіксів и та і пишуться за загальними прави* лами.

Так, у суфіксах -ість, -іть, -із пишемо /, бо тут [і] чергується з [о], [е]: легкість — легкості, співучість —співуча-

сті, гуркіт — гуркоту, батьківський — батькова, царівна — царева.

У суфіксах -ик, -иц(я), -ич, -ищ(е), -иськ(о), а також -ив(о), -ин(а), -ин(я), -ин(ий), -ит(ий), -ист(ий) і под. пишемо и: льотчик, льотчиця, москвич, ручище, вершина, княгиня, родовитий, плечистий.

Але в кількох суфіксах написання і, и загальними правилами не перевіряється. їхній правопис треба запам'ятати.

1. У суфіксах -іяб, -іш(ий), -ісіньк(ий), -юсіньк(ий) завжди пишеться і: теплінь, широчінь, височінь, далечінь; тихі-ший, стрункіший, гарячіший; новісінький, малюсінький.

1. Немає мудріших, ніж народ, учителів. (M. Рильський.)

2. У височінь людина йде невтомна. (М. Рильський.) 3. Тремтить

64
ильному вогні щаслива далечінь. (M. Рильський.) 4. Ой річень-*° манюсінька всі греблі розмива. (77. Тичина.) 5. Кругом дів-ка я чужі-чужісінькі та неприємні для неї, немилі люди. (І. He-Ч*уй-Левицький.)

" 2. Треба розрізняти суфікси -інн(я) та -инн(я).

Суфікс -інн(я) пишеться в іменниках, утворених від дієслів: ходити — ходіння, сушити — сушіння, смажити — смажіння, кришити — кришіння.

Суфікс -инн(я) вживається тільки в іменниках із збірним значенням: буряк — бурячиння, мак — маковиння, лопух — лопушиння, шум — шумовиння. Але якщо збірна назва утворена від іменника на -інь, то пишемо -інн(я): волосінь — волосіння, камінь — каміння, корінь — коріння._________________

1. Любов до народу — це служіння [служити] народові, а не ідея служіння. (О. Довженко.) 2. Як це незвично, навіть химерно звучить у наш час — циганське ворожіння [ворожити]. (С. Журахович.) 3. Між гарбузинням [гарбуз], між картоплинням [картопля] буйно гориш ти в моїй стороні. Соняшник, соняшник! Теплим промінням [промінь] серце зігрій, дай наснаги мені. (П. Дорошко.) 4. Бурячиння [буряк] було високе і лапате. (Остап Вишня.)

97. Випишіть у ліву колонку слова із вставленою буквою и, у праву — із вставленою буквою і.

Згор..стий, освітлен..сть, тонюс..нькин, глибочінь, вітч..зна, уроч..стий, складальн..ця, рог..вка, вдалеч..нь, москв..ч, скрег..т, язич..ще, ластов..ння, волоч..ння, дзеньк..т, дружинник, соняш-

НИЧ..ННЯ, Збор..ЩЄ, В’ЇДЛИВ..СТЬ, ОСТОВП..ННЯ, ПИЩ..К, тих..ший, ОШИЙН..К.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаете народне прислів'я.

98*. Перепишіть, вставляючи пропущені в суфіксах букви и, і.

1. У небі арками легкими цвіте мережево мостів. (В. Сосюра.) 2- Який простір навкруги! Яка широч..нь та височ..нь! (І. Нечуй-Левицький.) 3. Від Десни віяло свіж.хтю лугового сіна, білим шумов..нням верболозових соків. (І. Цюпа.) 4. Зверху снується солодка тепл..нь липового цвіту. (М. Стельмах.) 5. Читаю й бачу н?наче: гора, трав..чка, кущ..ки. (А. Тесленко.) 6. Хмари рожевіють на небі, а далеч..нь тріпає чорними крилами, наче кажан. (М. Коцюбинський.) 7. Буря пройшла, вирвала кілька дубів 3 кор..нням. (Панас Мирний.) 8. Вереск, рег..т, галас і гурк..т 1,0 вінця виповнили кімнату. (Ю. Яновський.)

65
99*. Перепишіть, вставляючи пропущені в основах слів букви и, і.

1. Крізь кам..нь, крем..нь — р..к у р..к прорубує тропи робітник. (М. Рильський.) 2. Мов водопаду рев, мов б..тви гук кр..вавий, так наші молоти гр..м..ли раз у раз. (І. Франко.)

3. Неначе струни, залізн..ці у блиску райдужному криці б..жать у мрійну далеч..нь. (М. Сосюра.) 4. Степова далеч..нь знемагала в надвечірньому сонці, опов..вшись бляклою жовтизною спеки. (О. Гончар.) 5. Сонце х..лилось уже на зах..д і кр..вавим блиском обливало сніжні полонини. (І. Франко.) 6. Сонце гр..є, в..тер в..е з поля на долину. (Т. Шевченко.) 7. Чолов..к стомлено в..тер рукавом сорочки запорошене обличчя. (Петро Панч.) 8. Страва була звичайна: ж..тня зат..рка та картопляні товкмачі з маком. (Леся Українка.)

100*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис і та и в су-фіксах у російській і українській мовах.
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed