Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 26

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 20 21 22 23 24 25 < 26 > 27 28 29 30 31 32 .. 117 >> Следующая


в) суфікс -енн(я) в іменниках середнього роду, утворених від дієслів: звернення, мислення, оголошення, попередження;

г) суфікс -єн- в іменниках імена, племена, письмена.

I. В напруженні і мисль моя, і слово. (П. Тичина.) 2. Наш край променгістий — натягнений лук. (М. Рильський.) 3. Степова далина! Чому ти така манлива? (О. Донченко.) 4. Легенький вітерець колише по той бік річки нескорені трави. (7. Цюпа.) 5. Мов

жовтаві грудочки, розсипались каченята в низькій травичці.

(О. Копиленко.) 6. Довкола повно сонця, і на луках біліє пря-

диво бабиного літа. (В. Кучер.)

4. Завжди пишеться и в ненаголошеному суфіксі іменників середнього роду -ив(о): мереживо, плетиво, паливо, куриво, печиво. Виняток становлять слова марево, мрево та рідковживані маево (майво) і сяево (сяйво), у яких виступає суфікс

-**(о):___________________________________________________________

1. Щоглами стрункими підіймався, як видиво прекрасне, Дніпрогес. (М. Рильський.) 2. Світ який — мереживо казкове! (В. Симоненко.) 3. По блакитному трапу сходить сонце над маревом нив. (В. Сосюра.) 4. Зелені віти сосен мереживом сплелись. (Н. Забіла.) 5. Червоніли в поріділому плетиві гілок кетяги гло-ДУ та горобини. (В. Козаченко.)

5. Завжди з буквою е пишуться суфікси -елезн(ий), -ер(о), т*ель: довжелезний, товстелезний; п'ятеро, шестеро; вчитель, вихователь.

57
1. Поетів ніжних в нас багато, але мислителів ще мало. (77. Тичина.) 2. Так і здається, що он з-за того стовбура товстелезної смереки вийде ніжна Снігуронька й тихо-тихо привітає нас. (Остап Вишня.) 3. Повіз мене батько в ЗІньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. (Остап Вишня.)

86. У ліву колонку випишіть слова з вставленою у суфіксах буквою и, у праву — з вставленою буквою е.

Станов..ще, мёреж!..во, стеж..чка, дал..ч, вдесят..ро, велет..нь, ровесн..ця, промовистий, враж..ння, віконн..ця, няньч..н, щебетушечка, вдумл..вий, звелич..ний, довж..лезний, пряд..во, рушн..чок, ожинн.ж, вжал..ний, величина, виховат..ль, старшенький, стривож..ний, хмар..ще, п'ят..ро, вінничанин, озеленення, незнайомець, зйомн..к, осич..на, плюш..вий, делеч.-ня, вірмен..н, книж..чка, грабл..ще, дал..на, перепеленя.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте вислів Й.- В. Гете.

87*. Перепишіть, вставляючи пропущені в суфіксах букви е або и.

I. 1. Плет..во торосів та балок снується у виш..ні. (М. Бажан.) '2. Мріють у тремтячому мар..ві далекі села. (Григорій Тютюн-ник). 3. Стоять замисл..ні дуби над тихою водою. (В. Сосюра.)

4. У затін..них- вологих місцях тихо коливались білі, воскові чаш..чки конвалій. (О. Донченко.) 5. Закотилось сон..чко за зелений гай. (Народна творчість.) 6. Попід гаєм зеленее..ньким та біжить KOHeK воронесенький. (Народна творчість.) 7. Нас поїхало тринадцят..ро. (О. Десняк.) 8."Утоптала стеж..чку через яр, через гору, серденько, на базар. (Т. Шевченко.)

II. 1. Миколка, Прокопів хлопч..к, такий школяр..к гар-иеСеНький був: сумирн..нький, соромлив..нький, мляв..нький, як дівч..нка. 2. Ta ще ж такий чорнобрив..нький, білолиц..нький, носик невеличкий, ЩІЧКИ КруГЛеСеНЬКІ. 3. МеНШеНЬКІ четв..ро, що теж їсти дивились, на піч усі, як горобч..ки. 4. Батько за столом саме сидів, засмуч..ний такий. 5. В учит..ля й справді гарно було.

6. Стіл застел..ний був скатертиною цяцькованою. 7. По долу стеЖеЧки рябіли. 8. Миколка сів скраєчку на стільч..ку. 9. «Боже мій,— мати до Миколки,— отакий хлоп..ць та в найми...» (А. Тес-ленко. «Школяр».)

88 (контрольна). Запишіть під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Якщо трапляться помилки на розрізнення е та и, повторіть правила, вказані в квадратних дужках (параграф і пункт).

1. У справедливих [26.2] армій доля завжди прекрасна [27.1)-і О. Гончар.) 2. Густа медова [26.1] теплота [26.1] високі

26.1] налила [26.1] жита [26.1]. (М. Рильський.) 3. Шумлять жита

26.1], оновлене [28.3] село [26.1 J у воду видивляється [26.1] з узгір’я. (М, Рильський.) 4. Повітря тремтить [26.6] від спеки,

58
j в срібнім мареві [28.4] танцюють далекі тополі. (М. Коцюбинський.) 5. Над вікном звисало [26.1J червоне [26.1] мереживо Нб.4; 28.4] дикого винограду [26.1]. (І. Вільде.) 6. По той бік мо-червоніє [26.1] крізь біле плетиво [28.4] запорошених [28.3J дерев [26.1] цегляна [26.1] школа. (Григір Тютюнник.)

рересню [26.4] мій, веслами весело [26.1] греби [26.3], ждуть тебе [26.1] на березі [26.4\ з кошиком [28.1] гриби [26.1]. (Б. Олійник.) 8. Він був спокійний, розсудливий [28] і по змозі приховував [27.2] свої почуття. (ТО. Смолич.) 9. І він прокинувсь На світанні, цвіла у вікнах далина [28.3], ще рідні образи останні бриніли [25.5), як струна. (А. Малишко.) 10. Де Крим за горами, де сонечко [28.2] сяє, там моя голубка з жалю завмирає

[25.1] - (Народна творчість.)

РОЗРІЗНЕННЯ І TA и

§ 29. Чергування і з іншими голосними

В основах багатьох українських слів звук [і] непостійний. Він, як правило, виникає на місці інших голосних внаслідок чергування.
Предыдущая << 1 .. 20 21 22 23 24 25 < 26 > 27 28 29 30 31 32 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed