Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 139

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 142 143 144 145 .. 160 >> Следующая

* * * • LATIHAN • 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Rusia:
1. Pasukan ini tak terkalahkan oleh pasukan itu. 2. HaI itu tidak terkatakan olehnya. 3. Gadis itu tak terkatakan kecantikannya. 4. Pekerjaan itu tidak terkerjakan oleh Ahmad. 5. Warisan yang didapatnya tidak terkatakan banyaknya. 6. Tangga yang amat tinggi itu tidak ternaiki oleh dia. 7. Tidak
333
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 28
334
terjalani dia hutan itu. 8. Ada pun di London tempat makanan terlalu banyak, hidangannya berjenis-jenis, benda makanan tak terkatakan sedapnya.
2. Perhatikan pembentukan kata dan maknanya di bawah ini: -wan/-man. -wati:
angkasa -> angkasawan/angkasawati (orang yang terbang di luar angkasa)
sastera -> sasterawan/sasterawati (orang yang menceburkan diri dalam bidang sastera)
juta -> jutawan (orang yang mempunyai wang berjuta-juta banyaknya)
harta -> hartawan (orang yang mempunyai banyak harta)
jelita -> jelitawan (wanita yang jelita, cantik)
seni -> seniman/seniwati (orang yang menghasilkan karya seni)
derma -> dermawan (orang yang banyak menderma atau orang suka menderma, pemurah hati)
3. Bentuklah kata dengan pengimbuhan -wan dan dwi- dari kata-kata yang disenaraikan di bawah ini dan terangkan maksudnya dalam bahasa Malaysia:
-wan : ilmu usaha sejarah negara budaya dwi-: budaya fokus bahasa musim
4. Terjemahkan ke dalam Bahasa Melayu:
1. Малайзия мечтает отправить в полет своего космонавта. 2. Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. 3. Малайцы восхваляют За-абу как самого выдающегося ученого нации. 4. Деятели культуры и искусства нуждаются во внимании общественности. 5. Сегодня семь малайзийских писателей, поэтов и драматургов (dramawan) имеют титул Национальных литераторов. 6. Ипо известен как город миллионеров. 7. Не могу понять, отчего все думают, что эта артистка красавица? 8. Эта церковь построена на деньги благотворителей.
5. Perhatikan pembentukan kata-kata di bawah melalui pengimbuhan juru-dan teliti maknanya:
ukur -* juruukur (orang yang kerjanya mengukur tanah) terbang -> juruterbang (orang yang kerjanya mambawa kapal terbang) jentera -> jurutera (orang yang ahli dalam hal-ehwal jentera) bina jurubina (arkitek)
jual -> jurujual (orang yang kerjanya menjual atau meluaskan penjualan barang dagangan)
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 28
gambar -* jurugambar (orang yang kerjanya mengambil gambar, tukang gambar, jurufoto)
latih -* jurulatih (orang yang melatih orang lain, seperti ahli sukan dan lain-lain)
rawat -* jururawat (orang yang merawat pesakit, penolong doktor)
6. Telitilah makna yang berlainan pada kata-kata terbitan dari kata dasar yang sama:
jurutulis - penulis; jurubina - pembina;
juruukur - pengukur; juruterbang - penerbang;
jurubahasa - ahli bahasa; juru latih - pelatih
7. Terjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dengan menggunakan kata-kata ber awalan juru-:
1. Она оставила институт и теперь работает продавщицей посуды в соседнем супермаркете. 2. Фоторепортеры увлеченно снимали популярную рок-группу. 3. Малайзийские пилоты МИГ-29 обучались водить эти самолеты в России. 4. Века тому назад писцы малайских султанов переписывали от руки старинные хикаяты и шаиры. 5. Землемер - очень важный человек в деревне. 6. В Малайзии сейчас работает довольно много российских тренеров на хороших условиях оплаты. 7. В сельских больницах часто не хватает врачей-специалистов и медсестер. 8. Нашим туристам часто бывает трудно за границей без помощи переводчика.
8. Perhatikan pembentukan kata dengan pengimbuhan maha, tata-, pra-dan pasca-
maha
maha adil (teramat adil)
maha tahu (mengetahui segala-galanya)
Maha Pemurah dan Maha Pengasih (Yang Paling Murah Hati dan Paling Mengasihi - /аг-Rahman іг-Rahim/ - tentang Allah)
tata-
tatabahasa (struktur bahasa, nahu) tatanegara (susunan negara) tatasusila (sistim fahaman kesusilaan)
tatatertib (prinsip-prinsip tertib yang diterima dalam suatu golongan)
pra-
prakata (karangan pendek pada permulaan sebuah buku) prasejarah (zaman sebelum zaman sejarah)
335
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 28
pasca-
pascakolonial (sesudah zaman kolonial)
pascasiswazah (студент, продолжающий дальнейшее образование после получения степени бакалавра; магистр или аспирант)
9. Terjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dengan perhatikan kata-kata berimbuhan maha, tata-, pra- dan pasca-:
1. Orang Islam menyanjung Allah sebagai "Rahman dan Rahim", iaitu "Maha Pemurah dan Maha Pengasih". 2. Sebelum bergelar siswa dia mengambil kursus pra-Universiti. 3. Tatabahasa Melayu masih banyak menimbulkan tanda tanya. 4. Pemikiran politik pasca-Магх banyak berubah sepanjang zaman. 5. "Tuhan Yang Maha Mengetahui menunjukkan jalan kepada kita dalam hidup di dunia ini," - kata Nek Pa. 6. Fahaman tatasusila penduduk kampung lebih tadisional daripada penduduk kawasan bandar. 7. Dari prakata itu saya faham bahawa pengarang telah banyak membuat perubahan di dalam cetakan kedua. 8. Kertas tulisan pascasiswazahnya di Fakulti Pengajian Melayu bertajuk "Sistem tatanegara kerajaan-kerajaan awal di Nusantara". 9. Manusia prasejarah mempunyai banyak musuh dan terpaksa gagah mempertahankan diri.
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 142 143 144 145 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed