Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 137

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 160 >> Следующая

Ceritakan kembali:
Hari-hari perayaan kaum di Malaysia
Malaysia mempunyai jumlah penduduk seramai lebih kurang 25 juta orang terdiri dari pada pelbagai kaum. Kaum terbesar ialah: Melayu (dianggarkan 10.2 juta), Cina (dianggarkan 5.5 juta), India (dianggarkan 1.5 juta) dan bumiputera lain (dianggarkan 2.9 juta). Penduduk Malaysia yang berbilang kaum ini mempraktikkan pelbagai acara kebudayaan. Kepelbagaian ini dapat dilihat dengan jelas menerusi sambutan perayaan setiap agama dan kaum.
328
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 27
Bagi umat Islam, terdapat tiga perayaan utama yang disambut iaitu Hari Raya Aidilfitri (Hari Raya Puasa) yang disambut pada awal bulan ке-10 dalam takwim Islam; Hari Raya Aidiladha (Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji) yang disambut pada bulan Zulhijjah iaitu bulan ke-12 takwim Islam, dan Maulud Nabi (hari lahir Nabi Muhammad) pada bulan Rabiulawal yang sama dengan bulan ke-3 takwim Islam.
Bagi masyarakat Cina, perayaan terbesar ialah Tahun Baru Cina iaitu pada hari pertama bulan pertama dalam kalendar lunar masyarakat Cina. pada hari yang ke-15 bulan yang sama, Chap Goh Mei disambut bagi memperingati kematian nenek moyang mereka.
Bagi masyarakat beragama Hindu, perayaan utama mereka ialah Deepavali atau Pesta Cahaya yang dirayakan pada bulan Oktober atau November. Masyarakat Hindu juga turut merayakan Thaipusam. Hari Wesak pula merupakan perayaan utama masyarakat yang beragama Buddha dan biasanya berlangsung pada bulan Mei.
Perayaan utama masyarakat beragama Kristian ialah Hari Krismas. Adapun perayaan Good Friday dan Easter, Malaysia tidak menjadikan hari itu sebagai hari kelepasan. Bagi suku kaum Kadazan di Sabah, perayaan terbesar ialah Pesta Keamatan (Pesta Menuai) yang jatuh pada bulan Mei. Sementara itu suku kaum Dayak di Sarawak merayakan Hari Gawai secara besar-besaran pada setiap 1 Jun.
Walaupun terdapat kepelbagaian bangsa dan budaya, namun keharmonian hidup jelas tergambar dalam amalan kehidupan seharian, terutamanya semasa berlangsung hari-hari perayaan kaum yang melibatkan semua kaum.
* * * Kosa kata
1. ada pun - что касается; что до...
2. amal, meN-kan - проводить в
жизнь, применять на практике amal(an) - практика,
практическая деятельность
3. amuk-амок mengamuk - впасть в амок;
бесчинствовать; неистовствовать
4. anggar, meN- -kan - подсчитывать,
вычислять (приблизительно) anggaran подсчеты,
калькуляция
5. balik
di (se)balik - по ту сторону, за
6. bantal - подушка
7. bijaksana = bijak - умный,
мудрый
8. cheongsam - чеонгсам, кит.
женское платье
9. dapat
mendapati - обнаружить;
выяснить
10. dasar - 1. основа, фундамент;
2. дно (водоема, реки) berdasarkan - основываться, базироваться на ч.-л.
329
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 27
11. datar - ровный, плоский dataran - равнина
12. diri -> pendirian - позиция,
точка зрения
13.edar
beredar - описывать круги,
обращаться, вращаться peredaran - обращение
14. gendang - род барабана
15. harta (также harta benda) -
имущество
16. Jorn! - (разг.) - Идем! Пошли!
17. kata sepakat - единодушие,
согласие, консенсус
18. kawal, meN- - охранять;
контролировать kawalan - охрана; контроль
19. ketat - 1) тесный, давящий;
2) строгий, жесткий
20. kilat - молния 21.1апсаг
melancarkan - запускать
действие; начинать (кампанию, проект, к.-л. деятельность); проводить презентацию ч.-л.
22. Maulud (Hari Maulud, Maulud Nabi) - день рождения пророка
Мухаммада
23. mercun - хлопушка, петарда membakar mercun - взрывать
петарды, устраивать
24. muncul - появляться,
возникать, показаться (в поле зрения) 25.mungkin - вероятно, наверное
26. musnah - быть разрушенным,
уничтоженным; разрушиться memusnahkan - разрушать,
уничтожать
27. nabi - пророк
28. nyawa - душа
29. раки - гвоздь ЗО.раІи - молот(ок)
memalu - бить, ударять
31. pelita - светильник, фонарь
32. purba(kala) - первобытный,
доисторический, древний 33.raksasa - (скр.) раксаса/
ракшаса, великан, чудовище 34. гауа
merayakan - праздновать,
справлять, отмечать (праздник) perayaan - торжество, праздник 35.syarat - условие
36. subur - плодородный
37. takwim=kalendar - календарь,
летоисчисление
38. terus menerusi - через,
посредством, по 39.teruk - суровый, тяжелый
(о климате, характере); ужасный (о повреждениях, авариях, неудачах и т.д.)
40. tiada = tidak ada = tidak
41. tilam - матрац
42. timbang
pertimbangan - соображения, расчеты 43.tuai, meN- - жать, убирать урожай
330
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 28
УРОК 28
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: Жизненный и творческий путь Абдуллы
Мунши
(Riwayat hidup dan karya-kary a Abdullah Munsyi)
ГРАММАТИКА: - словообразовательные элементы -wan/-wati, -man, juru-, tata-, maha-, dwi-, pra-, pasca-\ - сочетание аффиксов ter - кап, ter - і
RIWAYAT HIDUP DAN KARYA-KARYA ABDULLAH MUNSYI (Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi 1776-1854)
Abdullah Munsyi ialah tokoh awal kesusasteraan Melayu moden yang peranannya dan pengaruhnya terhadap perkembangan sastera seterusnya tak terkatakan besarnya. Pengarang peranakan Arab-India ini lahir dan dibesarkan di Melaka. Sewaktu beliau masih kanak-kanak, orang tuanya mengajar beliau mambaca, menulis Jawi dan membaca Quran. Beliau juga mempelajari bahasa Tamil, bahasa Arab dan ilmu kira-kira, sementara pengetahuan nahu dan tata bahasa Melayu diajar oleh ayahnya. Apabila sudah dewasa, Abdullah mengajar bahasa Melayu kepada mubaligh-mubaligh Kristian bangsa Eropah dan sebaliknya belajar bahasa Inggeris dari padanya. Selain dari pada mengajar bahasa Melayu, Abdullah pernah juga menjadi jurutulis kepada pemerintah Inggeris.
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed