Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 140

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 160 >> Следующая

10. Buat contoh ayat dengan ungkapan-ungkapan berikut:
a) menceburkan diri dalam ilmu sains /pengajian ekonomi/ sains sosial; dianggap pengkaji yang mengungguli semua di bidangnya; dianggap tokoh masyarakat yang paling unggul
b) считать новатором и основоположником/борцом за литературу/; выдающимся деятелем литературы; юноши и девушки; постколониальное развитие;
c) бороться за вселенское братство/ за идеи/ за мечты; бороться против насилия и несправедливости; симпатизировать низам и несчастным людям
11. Cari rangkaikata di bawah di dalam teks:
1. арабо-индийский полукровка; родился и воспитывался в Малакке; став взрослым; христианские проповедники; новатор малайской словесности; посвятить себя; звание первого малайского журналиста; представлять собой жанр, отличный от классической литературы; шагнуть в реальный мир; содержать открытую критику; аристократические круги; внести вклад; эпоха технологий и промышленности; сознавать последствия; быть под влиянием темных верований
2. жить спокойно и мирно; их отправили учиться; способы применения оружия в бою; одерживать победу; в особенности; отставать; нести на плечах; так надолго; почти захлебнуться; взбираться на дерево; сломать ногу/руку
336
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 28
12. Bincangkan tajuk-tajuk di bawah ini:
• Ramai pengkaji tulisan Abdullah Abdulkadir Munsyi menganggap beliau
"kesunyian" kerana tidak begitu diterima oleh masyarakat Melayu sezamannya. Agaknya mengapa?
• Bagaimana pendapat anda, mengapa seorang seperti Abdullah menjadi tertarik dengan peradaban Barat?
13. Terjemahkan ayat-ayat di bawah ke dalam Bahasa Rusia dengan memberi perhatian kepada kosa kata Unit 28:
1. Nilai-nilai peradaban Barat dan Timur tidak sepenuhnya sama.
2. Mereka mesti cepat keluar dari bangunan yang sedang dimakan арі supaya tidak lemas dalam asap tebal. 3. Bidang persuratan diceburi Masuri S.N. dari zaman Jepun lagi, semasa beliau mengarang sajak dan cerpennya yang pertama. 4. Sikap keras keluarganya membuat hatinya luka betul. 5. Selepas kemalangan jalanraya pelakon jelita itu terpaksa menjalani pembedahan serius. 6. Dermawan ini sungguh berjasa kerana telah mengambil langkah menubuhkan Muzeum warisan budaya Cina Peranakan di Melaka. 7. Pelukis yang unggul itu lahir dalam keluarga bangsawan yang sudah kehilangan sebahagian besar hartanya. 8. Menurut para wartawan, akhir-akhir ini beberapa wakil parti politik itu semakin rapat dengan ketua negara.
14. Terjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dengan menggunakan kosa kata baharu:
1. Космонавтов обычно отбирают из числа пилотов. 2. Ты уже не ребенок и достаточно взрослый, чтобы отличать правду от лживых поверий. 3. Немецкие и английские миссионеры и священники широко насаждали христианство на Северном Борнео. 4. Он откровенно сказал, что наше предприятие отстает от других, так как работники не поддерживают дисциплину. 5. Несколько лет назад Гонконг был вновь передан правительству Китая. 6. Не все бизнесмены интересуются беллетристикой и искусством, но некоторые все же становятся меценатами. 7. Как и дуриан, плод нангка неописуемо плохо пахнет, но считается очень вкусным. 8. Обезьяна быстро карабкалась на дерево с моим мобильником в лапе. 9. "Молодежь в наше время совсем забыла, что такое мораль", - сказала тетушка.
15. Cubafaham dan terangkan maksudpepatah (пословица) Melayu di bawah ini:
Sambil menyelam kita boleh minum air. Seperti kura-kura nak panjat pokok kayu.
337
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 28
Ceritakan kembali:
Cerita Pandawa Lima1
Para Pandawa dan Korawa hidup dengan tenang di Astinapura. Mereka diserah untuk belajar sebagai siswa kepada Arya Widura dan Sang yang Dorna. Arya Widura mengajar tentang cara-cara menggunakan senjata dalam peperangan manakala Sang yang Dorna mengajar tentang panah-memanah. Dalam segala bidang yang kelihatan unggul dan mencapai kemenangan ialah para Pandawa, terutama sekali Arjuna dan Bima, dan yang mundur ialah Korawa.
Di antara para Pandawa dan Korawa itu yang paling besar dan gagah ialah Sang Bima. Ia selalu mengganggu dan memukul para Korawa. Bima juga pandai berenang dan kalau ia berenang selalu ia membawa para Korawa atas bahu dan lengannya. Apabila dalam keadaan begini ia pun menyelam sebegitu lama sehingga para Korawa hampir-hampir mati kelemasan. Apabila para Korawa sedang memukul batang pohon-pohon, Bima selalu datang ke bawah pohon itu dan menendang pohon-pohon itu sehingga para Korawa jatuh ke tanah seperti nangka masak. Banyak para Korawa yang luka dan ada yang patah tangan dan ada yang patah kaki.
Kosa kata
1. adab - благовоспитанность,
вежливость peradaban - цивилизованность;
цивилизация
2. anak
peranakan - полукровка
3. anggap, meN- - считать,
полагать anggapan - мнение, точка зрения
4. angkasa - небо, небеса
(поэтич.); космос angkasawan/angkasawati -
космонавт
5. babad - название яванского
летописно-исторического жанра pembabad - летописец
6. balik -> sebaliknya - наоборот,
напротив
7. bangsawan - аристократ
8. bedah, meN- - оперировать
(хирургически) pembedahan - операция (menjalani pembedahan -
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed