Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 97

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 255 >> Следующая


Триголовий м'яз гомілки — т. triceps surae — поділяється на два м'язи

— литковий і підошовний. Литковий: м'яз — m. gastrocnemius

(див. рис. 3.54, 12, рис. 3.55, 13, рис. 3.57, З, рис. 3.59, 6; рис. 3.60, 12 — починається двома голівками — caput laterale i caput mediale — на каудальній поверхні стегнової кістки з обох боків від надвиросткової ямки (у копитних чи горбистості (у м'ясоїдний, що зростаються між собою і в нижній третині гомілки переходять у спільний сухожилок, який з'єднується із сухожилком поверхневого згинача пальців, а також

Рис. 3.60. М'язи кульшового, колінного та заплеснового суглобів коня (напружувач широкої фасції, поверхневий сідничний і двоголовий м'язи стегна видалені):

1 — m. gluteus medius, 1 — його поверхнева частина; 2 — m. gluteus accessorius; 3— m. adductor; 4— зріз хребто-ї голівки m. biceps femoris; 5— m. semitendinosus; 6 —

¦ ні. seiiiiieiiui

m. semimembranosus; 7— mm. gemelli; 8— сухожилок m. obturatorius int., 8 — m. quadratus femoris; 9 — m. iliacus; 10— m. rectus femoris, 10 — m. vastus later.; 11—

11 — залишок m. biceps femoris; 12— m. gastrocnemius,

12 — tendo calcanei; 13 — сухожилок m. flexor digit. supf.; 14 — m. extensor digit. long., 14 — його сухожилок; 15— m. extensor digit. lat., 15 — його сухожилок; 16 — m. flexor hallucis long., 16 — сухожилок m. flexor digit. prof.; 17— m. extensor digit. brevis

211

Розділ 3

сухожилками двоголового м'яза стегна, напівсухожилкового та напівперети-нчастого м'язів, утворюючи загальний п'ятковий сухожилок — tendo calcaneus communis, що закріплюється на горбі п'яткової кістки.

Підошовний м'яз— m. soleus (див. рис. 3.57, 4) — невеликий, стрічкоподібний м'яз, починається у жуйних на латеральному виростку великогомілкової кістки і рудименті малої гомілкової кістки, у коней — на голівці малої

гомілкової кістки, у свиней м яз відносно товстий і широкий, починається на латеральному виростку стегнової кістки, латерально на надколінку і прямій зв'язці надколінка. У жуйних зростається з переднім краєм литкового м'яза в нижній третині гомілки, у коней сухожилок м'яза пронизує фасцію гомілки і вище від горба п'яткової кістки вливається в п'ятковий сухожилок; у свиней частково м'язиста частина зростається з латеральною голівкою литкового м'яза, частково утворює стрункий сухожилок, що переходить у п'ятковий сухожилок. У собак підошовного м'яза немає.

Розгинає заплесновий і згинає колінний суглоби. Великогомілковий каудальний м'яз — т. tibialis caudalis (див. рис. 3.56, 13; рис. 3.59, 9; рис. 3.62, 4) — розміщений на задній поверхні гомілки. У м'ясоїдних — самостійний м'яз, у копитних — одна з голівок глибокого згинача пальців стопи. Починається на верхньому кінці малої гомілкової кістки, прикритий зверху довгим згиначем пальців. Незначне м'язове черевце переходить у тонкий сухожилок, що спускається по медіальній поверхні великогомілкової кістки і закінчується у собак на ТС, ТІ та медіальній зв'язці заплеснового суглоба. У копитних м'яз розміщується поверх довгого згинача великого пальця, зростаючись з ним, а їхні сухожилки зростаються в загальний сухожилок над заплесновий суглобом, де він обгорнутий су-хожилковою піхвою vagina tendinis m. flexoris digiti I (hallucis) longi.

Розгинає заплесновий суглоб, а у копитних згинає суглоби пальців.

Kpаніолатерально на гомілці розміщені згиначі заплеснового суглоба.

Рис. 3.61. М'язи в ділянках гомілки і стопи коня з дорсолате-ральної поверхні:

1 — верхня, 1 — нижня частини m. extensor digit. lond. (середня ділянка м'яза видалена); 1" — його сухожилок; 2— m. extensor digit. lat., 2 — його сухожилок; 3 — загальний сухожилок розгиначів; 4 — m. tibialis cran., 4 — його кінцевий сухожилок; 5—m. fibularis tertius, 5 — його кінцевий сухожилок; 6— caput lat. m. gastrocnemius, 6 — tendo calcanei; 7 — m. soleus; 8, 8 — сухожилок m. flexor digit. supf.; 9 — m. flexor hallucis long., 9 — сухожилок m. flexor digit. prof.; 10 — m. interosseus medius, 10 — його підкріплювальна гілка до загального сухожилка розгиначів; 11 — m. extensor digit. brevis

212

міологія—вчення про м'язи

Великогомілковий краніальний м'яз — m. tibialis cranialis (див. рис. 3.54, 14; рис. 3.55, 19 рис. 3.57, 8; рис. 3.58, 33, рис. 3.61, 4) — починається на латеральному виростку великогомілкової кістки, краніальному краї кістки у верхній її частині, а також на малогомілковій кістці чи її рудименті і закінчується на кістках заплесна й плесна.

У жуйних м яз зовні вкритий малогомілковим третім м'язом і довгим розгиначем пальців, розміщується на передній поверхні кістки, починається двома голівками, переходить в округлий сухожилок, що пронизує кінцевий сухожилок малогомілкового третього м'яза і закінчується на ТІ і Mt3.

У коней м'яз розміщений так само, як і в жуйних. На середині гомілки з'єднується з малогомілковим третім м'язом і вище заплесна переходить у міцний сухожилок, який проходить між середньою та медіальною гілками сухожилка малогомілкового третього м'яза й поділяється на дві ніжки. Латеральна пряма ніжка разом із середньою ніжкою малогомілкового м'яза закріплюється проксимально на третій плесновій кістці, а медіальна, сильніша ніжка проходить косо над медіальною гілкою малогомілкового м'яза в напрямі до заплеснових першої й другої кісток, де частково закінчується і продовжується вниз до голівки другої плеснової кістки (Mt2).
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed