Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 98

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 92 93 94 95 96 97 < 98 > 99 100 101 102 103 104 .. 255 >> Следующая


У свиней м'яз у верхній частині розміщується поверхнево, а далі лежить медіально і частково під малогомілковим третім м'язом. У ділянці нижнього кінця великогомілкової кістки переходить у сухожилок, що закінчується на другій заплесновій і проксимально на другій плесновій кістках.

У собак м'яз лежить поверхнево краніолатерально на гомілці, безпосередньо під фасцією гомілки й шкірою. У нижній третині гомілки переходить у плоский сухожилок, що тягнеться косо по згинальній поверхні заплесна і закінчується на рудименті першої плеснової кістки, а якщо його немає, то на заплесновій першій, а також проксимально на другій плесновій кістках.

У нижній третині гомілки в ділянці заплесна кінцевий сухожилок м'яза оточений піхвою — vagina tendinis m. tibialis cranialis — і фіксується до скелета утримувачами розгиначів — retinacula extensoria.

Згинає заплесновий сугорб.

Малогомілковий третій м'яз — m. peroneus (fibularis) tertius (див. рис. 3.56, 15; рис. 3.57, 9 рис. 3.58, 4; рис. 3.61, 55). У м'ясоїдних його немає, у жуйних і свиней він м'язистий, у коней — повністю сухожилковий. У всіх тварин м'яз починається, зростаючись із довгим розгиначем пальців, у розгинальній ямці стегнової кістки, у жуйних і свиней лежить поверхнево, а у коней — між довгим згиначем пальців і великогомілковим краніальним м'язом. У нижній третині м'яз переходить у сухожилок, який пронизує великогомілковий краніальний м'яз.

У жуйних м'яз закінчується на другій і третій заплеснових та третій і четвертій плеснових кістках, у свиней — на першій, другій заплеснових і другій плесновій кістках, у коней сухожилок поділяється на три гілки: латеральна закінчується на заплеснових першій і третій та плесновій третій кістках, середня й медіальна — на заплесновій центральній і третій плесновій кістках. У жуйних і свиней у ділянці заплесна сухожилок м'яза має сухожил-кову піхву — vagina tendinis m. peroneus (fibularis) tertius.

У жуйних і свиней згинає заплесновий і розгинає колінний суглоби, у коней виконує статичну функцію.

213

Розділ 3

Малогомілковий довгий м'яз — m. peroneus (fibularis) longus (див. рис. 3.54, 17; рис. 3.57, 14; рис. 3.58, 8). У коней його немає. Розміщений на бічній поверхні гомілки, починається на малій гомілковій кістці, латеральному виростку великої гомілкової кістки та латеральній зв'язці колінного суглоба, у свиней — тільки на латеральному виростку великої гомілкової кістки. Сухожилок м'яза проходить у жолобі між четвертими заплесновою й плесновою кістками впоперек над сухожилком бічного розгинача пальців, переходить з плантарної на медіальну поверхню заплеснового суглоба. У жуйних і свиней закінчується на заплесновій першій, у собак — на проксимальних кінцях усіх плеснових кісток та рудименті І пальця. В ділянці заплесна сухожилок обгорнутий піхвою — vagina tendinis m. peroneus (fibularis) longi lateralis.

Згинає заплесновий суглоб.

Малогомілковий короткий м'яз — m. peroneus (fibularis) brevis (див. рис. 3.54, 18) — починається на малій гомілковій кістці, прикритий малогомілковим довгим м'язом. М'яз спрямовується вниз через заплесно під латеральною зв'язкою заплеснового суглоба і сухожилком малогомілкового довгого м'яза до плеснової п'ятої кістки. Його сухожилок у ділянці заплесна має загальну сухожилкову піхву разом з бічним розгиначем пальців — vagina tendinis m. extensoris digitalis lateralis pedis, а під кінцем сухожилка — під-сухожилкову сумку — bursa subtendinea m. peroneus brevis.

Згинає заплесновий суглоб.

Іннервація м'язів:

М'язи Нерви

m. gastrocnemius

m. gastrocnemius 1 .¦1--1-

,, f n. tibialis

m. soleus J

m. tibialis cranialis 1

m. peroneus tertius I

m. peroneus longus | n. peroneus

m. peroneus brevis J

m. tibialis caudalis n. tibialis

? М'ЯЗИ СУГЛОБІВ ПАЛЬЦІВ

Описуючи м'язи пальців грудної кінцівки, враховують їх розміщення й спосіб дії, а також зміни конструкції автоподія як органа руху. Такий самий принцип прийнято і для м'язів пальців тазової кінцівки.

М'язи пальців тазової кінцівки поділяють на довгі й короткі.

¦ довгі !м'язи пальців

Довгі м'язи пальців — багатосуглобові і розміщуються своїми м'язистими черевцями в ділянці гомілки, а їхні довгі сухожилки тягнуться через заплес-новий суглоб на стопу до окремих пальців. У ділянці заплесна сухожилки проходять під поперечними зв'язками і в сухожилкових жолобах, де вони оточені сухожилковими піхвами або під ними є підсухожилкові сумки. М'язи поділяються на розгиначі й згиначі, при цьому розгиначі розміщені краніо-латерально, а згиначі — каудально на гомілці. На медіальній поверхні гомілки м'язів немає, чим можна пояснити її часті травми від ударів.

214

міологія—вчення про м'язи

O Довгі розгиначі пальців

Довгий розгинач пальців — m. extensor digitorum longus (див. рис. 3.54, 15; рис. 3.57, 10, рис. 3.58, 5; рис. 3.61, 1) — починається в розгинальній ямці стегнової кістки разом з малогомілковим третім м'язом, зростаючись з ним.

У жуйних м'яз вкритий зовні малогомілковим третім м'язом, має два черевця. Глибше розміщена медіальна частина закінчується на другій фаланзі ІІІ пальця, а поверхнева частина на рівні путового суглоба поділяється на дві ніжки, кожна з яких тягнеться до відповідного пальця і має самостійну сухожилкову піхву.
Предыдущая << 1 .. 92 93 94 95 96 97 < 98 > 99 100 101 102 103 104 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed