Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 95

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 255 >> Следующая


При кінцівці, що спирається, розгинає кульшовий, колінний і заплесновий суглоби, проштовхує тулуб уперед; при висячій кінцівці згинає колінний суглоб, обертає кінцівку досередини і тягне її назад.

Рис. 3.57. М'язи гомілки і стопи свійського бика з латеральної поверхні:

1 — m. rectus femoris, І — m. vastus later., 1" — m. semitendinosus, 1'" — m. semimembranosus: 2 — m. gluteobiceps; 3 — caput lat. m. gastrocnemius; 3 — п'ятковий сухожилок; 4— m. soleus; 5— поверхневий згинач пальців; 6 — m. flexor haUucis longus, 6 — m. tibialis caud., 6' — сухожилок глибокого згинача пальців; 7— m. interosseus medius, 7 — його підкріплювальна гілка до сухожилка поверхневого згинача, 7' — його підкріплювальна гілка до сухожилка бічного розгинача; 8— m. tibialis cran.; 9 — m. fibularis tertius, 9 — його початковий сухожилок разом з m. extensor digit. long.; 10— поверхневе черевце m. extensor digit. long., 10 — його спільний сухожилок для ІІІ і IV пальців; 11— глибоке черевце m. extensor digit. long.;

12

пальця; 13 longus, 14 —

JKe черевце ні. extensor UlglL. ion

m. extensor digit. lat., 12 — його сухожилок для IV extensor digit. brevis; 14 — m. fibularis

. UALCIlbUr UlJ

сухожилок

206

міологія—вчення про м'язи

Напівперетинчастий м'яз — m. semimembranosus (цив. рис. 3.54, 9-9; рис. 3.56, 9; рис. 3.57, Т"; рис. 3.60, 6) — у свійських тварин м'язистий, розміщений на медіальній поверхні, позаду стегна. Починається на вентральній поверхні сідничного горба, а у коней і на перших хвостових хребцях, опускається вниз; м'язове черевце, а у коней сухожилок, поціляється на цві гілки, що закінчуються на медіальних виростках стегнової й великогомілкової кісток.

При кінцівці, що спирається, розгинає кульшовий і колінний суглоби, проштовхує тулуб вперед; при висячій кінцівці — тягне кінцівку назад ! і досередини і є пронатором.

Кравецький м'яз — m. sartorius (цив. рис. 3.54, 2, 2; рис. 3.55, З 3; рис. 3.56, 5; рис. 3.58, 2) — тонкий стрічкопоцібний м'яз, лежить поверхнево на медіальній поверхні стегна. Починається цвома голівками: оцнією — на клубовій фасції та кінцевому сухожилку m. psoas minor, цругою — на клубово-лобковому підвищенні. У собак м'яз має цві частини: pars cranialis, що починається на маклаку, і pars caudalis, що починається так само, як у решти свійських тварин кравецький м'яз. Закінчується разом із струнким м'язом на нацколін-ку, меціальній його зв'язці, фасції гомілки. У собак краніальна частина закінчується на нацколінку, а кауцальна — на великогомілковій кістці.

Згинає кульшовий і розгинає колінний суглоби, аддуктор кінцівки.

Гребінчастий м'яз — m. pectineus (цив. рис. 3.55, 6; 3.56, 7) — невеликий, але міцний м'яз ве-ретенопоцібної форми, починається на клубово-лобковому піцвищенні таза і закінчується на меціальній губі стегнової кістки. Меціально прикритий струнким, а сперецу кравецьким м'язами.

Згинає кульшовий суглоб, аддуктор і супінатор кінцівки.

Клубово-поперековий м'яз — m. iliopsoas (цив. рис. 3.56, 2) — поціляється на клубовий і поперековий більший м'язи.

Клубовий м'яз — т. iliacus (цив. рис. 3.55, S) — має цві частини: меціальну — починається на тілі клубової кістки і латеральну — на крилі клубової

Рис. 3.58. М'язи і сухожилки в ділянках правої гомілки й стопи свійського бика спереду:

1 — m. quadriceps femoris; 2 — m. sartorius; 3 — m. tibialis cranialis,

. fibularis tertius, 4

dUriUUpb ICIHl

- його сухожилок; 4 — m. fibularis tcrtiu

поверхневе черевце m. extensor digit. long

3 — його 5

— ІІОВерХНеВе ЧереВЦе Hl. eXLCHSOI UlglL.

глибоке черевце m. extensor digit. long., tensor digit. lat., 7 — його сухожилок; 8

Ll U ldl

його сухожилок; 5 — його сухожилок; 6

extensor digit. la

сухожилок; 9— m. extensor m. interosseus medius )

or digit. long., 6 — його сухожилок; 7— m. сухожилок; 8— m. fibularis long., 8 — його isor digit. brevis; 10— підкріплювальна гілка сухожилка розгинача

207

Розділ 3

кістки. Закінчується м'яз на меншому вертлюзі стегнової кістки, зростаючись із кінцевим сухожилком поперекового більшого м'яза.

Поперековий більший м'яз— m. psoas major (див. рис. 3.55, 2) — починається на вентральній поверхні тіл останніх двох грудних і поперекових хребців, основах поперечних відростків поперекових хребців і вентральному апоневрозі квадратного м'яза попереку, спрямовується каудально, з'єднується з кінцевим сухожилком клубового м'яза і закінчується разом з ним на меншому вертлюзі стегнової кістки.

Клубово-поперековий м'яз виносить кінцівку вперед, згинаючи при цьому кульшовий суглоб, і обертає кінцівку назовні. При фіксованій кінцівці фіксує хребет або згинає його.

Поперековий менший м'яз— m. psoas minor (див. рис. 3.55, 1; рис. 3.56, 1) — починається на тілах останніх двох-трьох грудних і перших чотирьох-п'яти поперекових хребців, у свиней лише від поперекових хребців і закінчується міцним сухожилком на горбку — tuberculum m. psoatis minoris — або на linea arcuata клубової кістки.

При фіксованому тазі згинає поперековий відділ хребта; при фіксованому хребті зумовлює більш вертикальну позицію таза.
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed