Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 100

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 94 95 96 97 98 99 < 100 > 101 102 103 104 105 106 .. 255 >> Следующая


216

міологія—вчення про м'язи

середньо на великій гомілковій кістці і починається на латеральному виростку та її задній поверхні і малій гомілковій кістці. В ділянці нижнього кінця гомілки переходить у міцний округлий сухожилок, який над заплесновим суглобом зливається із сухожилком великогомілкового каудального м'яза і по ковзкій поверхні сухожилка на підпорі надп'яткової кістки спускається вниз на плесно, на середині якого зливається із сухожилком довгого згинача пальців у загальний сухожилок.

Довгий згинач пальців — m. flexor digitorum longus (див. рис. 3.55, 16; рис. 3.56, 1; рис. 3.62, 5; рис. 3.63, 11) — починається на латеральному виростку великої гомілкової кістки, медіально від попереднього м'яза. На середині гомілки м'язове черевце переходить у сухожилок, який у ділянці гомілки і заплесна розміщений у спеціальному жолобі, у сухожилковій піхві — vagina tendinis m. flexoris digitalis longi, спрямовується на задню поверхню плесна, де з'єднується з сухожилком довгого згинача І пальця.

Рис. 3.63. Сухожилкові піхви, слизові сумки й капсула в ділянці заплеснового суглоба коня:

1 — m. extensor digit. long., 1 — його сухожилок; 2— m. extensor digit. lat., 2 — його сухожилок; 3— загальний сухожилок розгиначів; 4— m. gastrocnemius, 4 — tendo calcanei; 5, 5 — сухожилок m. flexor digit. supf.; 6— m. flexor hallucis long., 6 — сухожилок m. flexor digit. prof.; 7— m. interosseus medius; 8— m. tibialis cran., 8 — його сухожилок, 8" — його медіальна і 8" — латеральна ніжки; 9— m. fibularis tertius, 9 — його медіальна ніжка; 10— m. tibialis caud.; 11 — m. flexor digit. long.; a — латеродорс

рсальний, а

латероплантарний, а ' — медіоплантарний, а"' — медіодорсальний випини капсули гомілково-надп'яткового суглоба; b — vagina tendinis m. extensoris digit. long.; c— vagina tendinis m. extensoris digit. lat.; d — vagina tendinis m. flexoris hallucis long.; e — bursa calcanea subtendinea; f — vagina tendinis m. flexoris digit. long.; g— vagina tendinis m. tibialis cran.; h — bursa subtendinea m. tibialis cran.; i— retinaculum ex-tensorum

217

Розділ 3

У ділянці плесна загальний сухожилок глибокого згинача пальців поділяється на гілки до пальців: у собак і свиней— до ІІ—V, у жуйних— до ІІІ і IV. У коней не поділяється.

У коней сухожилок глибокого згинача пальців має додаткову зв'язку — ligamentum accessorium — від міжкісткового середнього м'яза. В ділянці пальців згиначі мають таку саму будову, як і згиначі грудної кінцівки.

Згинає суглоби пальців, допомагає розгинати заплесновий суглоб.

¦ короткі згиначі пальців

Короткий згинач пальців — m. flexor digitorum brevis — є у собак. Починається дистально на кістках заплесна і зливається із сухожилком поверхневого згинача пальців.

Згинає суглоби пальців.

Міжзгинальні м'язи — mm. interflexorii — є у м'ясоїдних. У собак — два плоских волокнистих тяжі, що починаються в місці поділу сухожилка глибокого згинача пальців і тягнуться окремими ніжками до внутрішньої поверхні поверхневого згинача пальців.

Допомагає згиначам суглобів пальців.

Червоподібні м'язи — mm. lumbricales — є у собак і коней. Більш виражені, ніж на грудних кінцівках. У жуйнихі свинейїх немає. Згинають путовий суглоб.

Міжкісткові м'язи — mm. interossei — у всіх тварин такі самі, як і на грудних кінцівках.

Квадратний м'яз підошви — m. quadratus plantae — є у собак. Починається м'язисто на латеральному зв'язковому горбку п'яткової кістки, а також на латеральній зв'язці заплеснового суглоба і тягнеться медіодистально до сухожилка глибокого згинача пальців, на якому й закінчується.

Напружує сухожилок глибокого згинача пальців.

Іннервація м'язів:

М'язи

m. extensor digitorum longus m. extensor digitorum lateralis m. extensor hallucis longus m. flexor digitorum superficialis

fm. flex. hall. long. m. flexor digit. prof. <!m. flex. digit. long.

[m. tibialis caud.

m. extensor digitorum brevis

m. flexor digitorum brevis

mm. interflexorii

mm. lumbricales

mm. interossei

m. quadratus plantae

Нерви

n. peroneus

n. tibialis n. peroneus

n. tibialis

Розділ

4

СИСТЕМА ©РГАНЇЇШ

^ Розвиток шкірного покриву

^ Будова шкіри

Похідні

шкірного

покриву

Cсистема органів шкірного покриву, або загальний покрив, — integumentum commune — складається з шкіри — cutis — та її похідних. До похідних шкіри належать залози шкіри — gll. cutis, волосся — pili, роги — cornua, органи пальця — organa digi-talia — у вигляді ратиць, копит, кігтів, нігтів та деякі інші утвори (рис. 4.1).

Шкірний покрив, вкриваючи все тіло тварини, захищає його від шкідливих впливів зовнішнього середовища і тим самим створює умови для нормального функціонування організму. Тривалий час вважали, що шкірний покрив виконує просту і водночас пасивну функцію у вигляді захисного футляра тіла. Разом з похідними шкіра становить складну функціональну систему, яка є посередником між організмом і зовнішнім середовищем. Саме тому правильний догляд за шкірою поліпшує стан організму загалом і підвищує продуктивність тварин. Шкіра виконує ряд важливих функцій.
Предыдущая << 1 .. 94 95 96 97 98 99 < 100 > 101 102 103 104 105 106 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed