Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 94

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 88 89 90 91 92 93 < 94 > 95 96 97 98 99 100 .. 255 >> Следующая


caput mediale m. gastrocnemius, 13 —

п'ятковий сухожилок; 14 — m. flexor digit. supf.,

n. flexor hallucis long.,

m. semitendinosus, 10 — його п'ятковий сухо лок; 11— m. obturatorius int.; 12— m. gluteus dius; 13 — caput mediale m. gastrocnemius, 13

jbmm иухижмлик, 14 — його сухожилок; 15

14 — мию иухижилик, IO

15 — його сухожилок; 16

сухожи

> - ML

його сухожилок, 16 prof.; 17 — сухожилок m. tibialis caudalis; 18— m. popliteus; 19— m. tibialis cran., 19 — його

. iicxur naiiuuis lung., flexor digit. long., 16 илок m. flexor digit. tibialis caudalis;

prof.;

opliteus; 19— m. tibialis cran., 19 — його сухожилок; 20— сухожилок m. extensor digit. long.; 21— m. extensor digit. brevis; 22— m. interosseus

204

міологія—вчення про м'язи

стається із середнім сідничним м'язом. Він починається позаду нього на нижній поверхні та бічному краї крижової кістки, а закінчується на задньому краї більшого вертлюга стегнової кістки.

Розгинає кульшовий суглоб, супінатор кінцівки.

Напружувач широкої фасції — m. tensor fasciae latae (рис. 3.56, 3) — сильний віялоподібний м'яз, розміщений під шкірою в трикутнику між маклаком, кульшовим і колінним суглобами.

У м'ясоїдних він формує передній контур стегна. М'яз починається на маклаку, його волокна в дистальному напрямі розходяться і переходять у широкий апоневроз на бічну поверхню стегна, вливаючись у широку фасцію.

У жуйних, коней і свиней каудальний кінцевий зубець м'яза з'єднується з краніовентральним краєм поверхневого сідничного м'яза.

Згинає кульшовий суглоб, напружує широку фасцію, розгинаючи при цьому колінний суглоб.

Двоголовий м'яз стегна — m. biceps femoris (рис. 3.57, 2 див. рис. 3.60, 11) — один з найсильніших м'язів тіла, розміщений під шкірою і фасцією на задній поверхні таза й стегна. М'яз починається двома голівками: хребтовою — на останніх крижових хребцях і задньому краї широкої тазової зв'язки, а також дорсолате-рально на горбі сідничної кістки; тазовою — на сідничному горбі та вентральній поверхні сідничної кістки поблизу затуль-ного отвору.

Обидві голівки м'яза зростаються між собою, опускаються вниз, розширюючись, і переходять у широкий апоневроз, що закінчується на надколінку, латеральній та середній його зв'язках, гребені великогомілкової кістки та фасції гомілки і п'ятковому горбі. Між м'язом і більшим вертлюгом стегнової кістки є сумка — bursa trochan-terica m. bicipitis femoris, у ділянці колінного суглоба між

Рис. 3.56. Внутрішні поперекові й медіальні м'язи стегна корови:

I — m. psoas minor; 2— m. iliopsoas; 3— m. tensor fasciae latae; 4 — m. rectus femoris, 4 — m. vastus medialis; 5— m. sartorius; 6 — m. gracilis 6 — його кінцевий апоневроз, що переходить у fascia cruris (далі видалено), 6' — tendo symphysialis; 7 — m. pectineus;

8 — pars intrapelvina m. obturatotius int.;

9 — m. semimembranosus; 10 — m. sem-itendinosus, 100 — його кінцевий сухожилок;

II — п'ятковий сухожилок; 12 — сухожилок поверхневого згинача пальців; 13 — m. tibialis caud., 13 — m. flexor hallucis long., 13' — їх спільний сухожилок; 14 — m. flexor digit. long., 14 — його сухожилок; 15— m. fibularis tertius, 15 — його сухожилок; 16— сухожилок m. tibialis cran.; 17— m. coccygeus; 18 —

s ventr.

m. sacrococcygeus

205

Розділ 3

м'язом і латеральним виростком стегнової кістки є ще одна підсухожилкова сумка — bursa subtendinea m. bicipitis femoris distalis.

У жуйних і свинейхребтова голівка зростається з поверхневим сідничним м'язом у сіднично-двоголовий м'яз — m. gluteobiceps.

Розгинає кульшовий, колінний і заплесновий суглоби кінцівки, що спирається (штовхає тулуб вперед), абдуктор кінцівки, задня частина м'яза згинає колінний суглоб.

Квадратний м'яз стегна — m. quadratus femoris (див. рис. 3.54, 6) — починається на вентральній поверхні тіла сідничної кістки, спрямовується вниз і вперед до вертлюжної ямки, нижче від якої закінчується.

Розгинає кульшовий суглоб.

Каудальний абдуктор гомілки — m. abductor cruris caudalis — є лише у собак. Це тонка, вузька м'язова стрічка, що починається на нижньому кінці крижово-горбової зв'язки, прилягає до внутрішньої поверхні двоголового м'яза стегна. У верхній третині гомілки він виходить з-під заднього краю двоголового м'яза стегна на латеральну поверхню литкового м'яза, зростається з каудальним краєм двоголового м'яза стегна і вливається у фасцію гомілки.

Допомагає каудальній гілці двоголового м'яза стегна як абдуктор. Напівсухожилковий м'яз — m. semitendinosus (див. рис. 3.54, 8; рис. 3.56, 10; рис. 3.57, 1; рис. 3.60, 5) — у свійських тварин майже м'язистий, формує значною мірою задній край стегна. Починається на горбі сідничної кістки, а

у свиней і коней, крім того, хребтовою голівкою на поперечних і остистих відростках перших хвостових хребців. На рівні колінного суглоба м'яз переходить у сухожилок, який разом з кінцевими сухожилками стрункого і кравецького м'язів закріплюється медіально на краніальному краї великогомілкової кістки, а також віддає п'ятковий сухожилок до горба п'яткової кістки.
Предыдущая << 1 .. 88 89 90 91 92 93 < 94 > 95 96 97 98 99 100 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed