Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 96

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 90 91 92 93 94 95 < 96 > 97 98 99 100 101 102 .. 255 >> Следующая


Стрункий м'яз — m. gracilis (див. рис. 3.55, 8 рис. 3.56, 6) — розміщений поверхнево на медіальній поверхні стегна. Починається разом з таким самим м'язом протилежного боку від тазового зрощення спільним сухожилком tendo symphysialis. Плоске, широке м'язове черевце в ділянці коліна переходить у пластинчастий сухожилок, що закінчується на надколінку та його зв'язці, а також на гребені великогомілкової кістки і фасції гомілки.

Аддуктор; при фіксованій кінцівці тягне тулуб убік; через колінну й гомілкову фасції розгинає колінний суглоб.

Привідний м'яз — m. adductor (див. рис. 3.55, 7). У людей розрізняють m. adductor longus, brevis, magnus i minimus. У свійських тварин усі м'язи зростаються один з одним або один із них з m. pectineus. У м'ясоїдних і коней mm. adductores magnus i brevis залишаються розділеними, у парнокопитних вони зростаються в m. adductor magnus et brevis. Вся група м'язів починається вентрально на лобковій і сідничній кістках таза та початковому апоневрозі стрункого м'яза — tendo symphysialis — і тягнеться на шорстку поверхню стегнової кістки, де й закінчується. Медіально м'яз вкритий струнким м'язом. Аддуктор кінцівки.

Внутрішній затульний м'яз — m. obturatorius internus (див. рис. 3.54, 4; рис. 3.55, 11) — утворює тонку м'язову пластинку, є тільки у м'ясоїдних і коней. Він починається навколо затульного отвору на внутрішній поверхні кісток таза, а у коней також на тілі клубової кістки, переходить своїм тонким сухожилком через меншу сідничну вирізку, де під м'язом є сумка, і закінчується у вертлюжній ямці.

Супінатор стегна, допомагає розгиначам кульшового суглоба.

Зовнішній затульний м'яз — m. obturatorius externus (див. рис. 3.54, 55) — прикритий гребінчастим, аддуктором і напівперетинчастим м'язами, починається на нижній поверхні кісток таза навколо затульного отвору і тягнеться до вертлюжної ямки, в якій і закінчується. У свиней і жуйних м'яз бере початок на внутрішній поверхні дна таза, а у свиней і на тілі клубової та

208

Розділ 3

? М'ЯЗИ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Колінний суглоб одновісний і в ньому виражені м'язи згиначі і розгиначі.

Чотириголовий м'яз стегна — m. quadriceps femoris (див. рис. 3.54-3.58) — один із найсильніших м'язів тазової кінцівки, розміщений на передній поверхні стегна, прикритий напружувачем широкої фасції, широкою фасцією, кравецьким м'язом. Він складається з чотирьох голівок, які дещо зрослись між собою. Три з них починаються і лежать безпосередньо на стегновій кістці. Краніомедіально на тілі стегнової кістки знаходиться m. vastus medialis, краніолатерально — m. vastus lateralis, а між ними спереду на кістці — m. vastus intermedius, що зростається з однією з цих голівок. Четверта голівка — m. rectus femoris — починається на тілі клубової кістки над кульшовою западиною, лежить краніально на перших трьох голівках. Усі чотири голівки зростаються і разом закінчуються на горбистості великогомілкової кістки та її передньому краї. Кінцевий сухожилок м'яза продовжується як середня пряма зв'язка надколінка. Надколінок вважають сезамоподібною кісткою кінцевого сухожилка.

Рис. 3.59. Сухожилкові піхви і слизові сумки в ділянці лівого заплеснового суглоба свійського бика:

1 — m. tibialis cran., 1 — його сухожилок; 2— m. fibularis tertius, 2 — його сухожилок; 3— m. extensor digit. long., 3 i 3" — його сухожилок; 4— m. extensor digit. later., 4 — його сухожилок; 5— m. fibularis long., 5 — його сухожилок; 6 — m. gastrocnemius, 6 — п'ятковий сухожилок; 7 — m. flexor digit. supf., 7 — його сухожилок; 8— m. flexor hallucis long.; 9— m. tibialis caud.; 10— m. flexor digit. long.; 1l — сухожилок глибокого згинача; 12— m. interosseus medius; 13— m. popliteus; a — vagina tendinis m. fibularis tertii; b — vagina tendinum m. extensoris digit. long.; c— vagina tendinis m. extensoris digit. lat. pedis; d — vagina tendinis m. fibularis long.; e — bursa calcanea m. flexoris digit. superficialis; f— bursa tendinis calcanei; g — vagina tendinis m. flexoris Hallucis long. i m. tibialis caud.; h — vagina tendinis m. flexoris digit. long.; i — vagina tendinis m. tibialis cran.; k — bursa subtendinea m. tibialis cran.

210

міологія—вчення про м'язи

Найсильніший розгинач колінного суглоба. Його прямий м'яз згинає кульшовий суглоб, фіксує колінний суглоб.

Підколінний м'яз — m. popliteus (рис. 3.59, 13) — розміщений у підколінній ямці на капсулі колінного суглоба. Він починається в ямці підколінного м'яза на латеральному виростку стегнової кістки, віялоподібно розширюється до медіального боку великогомілкової кістки, у верхній третині якої закріплюється на задній поверхні та медіальному краї.

Згинає колінний суглоб, пронатор гомілки.

Іннервація м'язів:

М'язи Нерви

m. quadriceps femoris n. femoralis

m. popliteus n. tibialis

? М'ЯЗИ ЗАПЛЕСНОВОГО СУГЛОБА

У цьому складному, блокоподібному чи гвинтоподібному (у коней) суглобі можливі рухи згинання й розгинання. Ці рухи забезпечують дві групи м'язів

— згиначі і розгиначі.

На каудальній поверхні гомілки розміщені розгиначі заплеснового суглоба. їх мало, але вони значно сильніші, ніж згиначі. Вони простягаються між дистальним епіфізом стегнової кістки та проксимальним епіфізом гомілки і горбом п'яткової кістки.
Предыдущая << 1 .. 90 91 92 93 94 95 < 96 > 97 98 99 100 101 102 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed