Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 90

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 255 >> Следующая


Поверхневий і глибокий згиначі пальців у коней мають дві спільні сухожилкові піхви — vagina flexorum communis. Одна з них розміщена в ділянці зап'ястка, починається вище від суглоба на 8—10 см, а закінчується нижче

196

міологія—вчення про м'язи

від суглоба на 5—6 см; друга починається вище від путового суглоба і закінчується на рівні середини вінцевої кістки.

У свиней плечова голівка має два черевця: значно сильніше — поверхневе латеральне і слабкіше — глибше розміщене медіальне. їхні сухожилки зростаються між собою в нижньому кінці передпліччя, а в ділянці зап'ястка отримують підсилювальну додаткову зв'язку — ligamentum accessorium. Ліктьова голівка починається на каудомедіальній поверхні ліктьового відростка, переходить у сухожилок, який в ділянці зап'ястка зростається із сухожилком плечової голівки. Найслабкіша променева голівка починається у верхній третині каудомедіального краю променевої кістки, зростаючись тут з круглим пронатором, в ділянці зап'ястка її сухожилок зростається з головним сухожилком, утворюючи сухожилок глибокого згинача пальців. Сухожилок глибокого згинача пальців нижче зап'ястка віддає дві бічні слабкі ніжки для висячих ІІ і V пальців, а дві сильніші ніжки в ділянці суглоба першої фаланги обхоплені манжетками поверхневого згинача пальців, проходять до ІІІ і IV пальців, на ратичних кістках яких і закінчуються. В ділянці п'ястка і проксимальної фаланги пальців, як опорних, так і висячих, сухожилки глибокого згинача фіксуються перев'язками сухожилків — vincula tendinum. У ділянці зап'ястка і пальців сухожилки обхоплені сухожилковою піхвою та підсухожилковою сумкою.

У собак м'яз також має три голівки. Плечова голівка починається на медіальному надвиростку плечової кістки спільним сухожилком для трьох м'язових черевець, ліктьова — на ліктьовій, променева — на променевій кістках. У ділянці зап'ястка сухожилки всіх голівок зростаються, утворюють загальний сухожилок згинача пальців. У цьому місці він оточений сухожил-ковою піхвою під утримувачем згиначів. На п'ястку, у верхньому його кінці, медіально від сухожилка відщеплюється ніжка до І пальця, а дещо нижче поділяється на чотири округлі ніжки до II—V пальців. У ділянці п'ястково-фалангових суглобів ці ніжки обхоплені трубкоподібними манжетками поверхневого згинача, в ділянці другої фаланги пронизують сухожилки останнього і закінчуються на згинальних горбках кігтьових кісток. Сухожилки згиначів у ділянці путового й вінцевого суглобів та в ділянці І фаланги пальців фіксуються перев'язками сухожилків — vincula tendinum.

Глибокий згинач пальців згинає суглоби пальців і зап'ястковий суглоб, допомагає розгинати ліктьовий суглоб.

Міжзгинальні м'язи — mm. interflexorii — це маленькі м'язи або сухожилкові тяжі між поверхневим і глибоким згиначами пальців. Є у всіх свійських тварин, крім коней. Розрізняють проксимальні і дистальні міжзгинальні м'язи.

Допомагають згиначам пальців, підсилюючи їх дію.

¦ короткі м'язи пальців

Короткі м'язи пальців розміщені в ділянці п'ястка і пальців, забезпечують рухливість окремих пальців. У свійських тварин найбільш повно і багато диференційовані м'язи кисті у м'ясоїдних, а вже у свиней спостерігається значне їх спрощення. У жуйних і коней триває подальше спрощення або ці м'язи стають рудиментарними чи подібними до зв'язок, тобто залишається лише їх сполучнотканинна частина і вони є пасивною конструкцією. За дією

197

Розділ 3

на окремі промені грудної кінцівки розрізняють загальні й спеціальні короткі м'язи пальців.

O Загальні короткі м'язи пальців

Міжкісткові м'язи — mm. interossei (див. кольорову вклейку, рис. ІІІ, поз. 10-10"; рис. 3.47, 11; рис. 3.50, 8-8'; рис. 3.51, 9-9; рис. 3.52, 8-8) — знаходяться на пальмарній поверхні п'ястка, від верхнього кінця якого й починаються, а закінчуються на проксимальних сезамоподібних кістках. За допомогою своїх підсилювальних гілок вони з'єднуються із загальним розгиначем на кожному пальці. У м'ясоїдних і свиней вони м'язисті, у дорослих жуйних і коней— подібні до зв'язок.

У молодих жуйних тварин міжкістковий м'яз майже повністю м'язистий, але з віком набуває характеру зв'язки. Він починається на основі п'ясткових кісток і радіальній зв'язці зап'ястка, а в нижній третині п'ястка поділяється на три ніжки: сильнішу — середню й слабкіші — бічні. Бічні ніжки закріплюються на неосьових проксимальних се-замоподібних кістках. Середня поділяється ще на три гілки, дві з яких — бічні — закріплюються на осьових проксимальних сезамоподібних кістках, а третя — міжпа-льцева — тягнеться через міжблокову вирізку кісток п'ястка на передню поверхню, після чого вона ще раз роздвоюється і з'єднується з медіальним сухожилком загального й бічного розгиначів пальців. До сухожилків бічного розгинача пальців відходять підкріплювальні ніжки також від бічних ніжок міжкісткового м'яза. В середині п'ястка від міжкісткового м'яза до поверхневого згинача пальців підходить сполучна пластинка, яка розщеплюється на дві частини і в ділянці путового суглоба разом з поверхневим згиначем утворює манжетки для сухожилків глибокого згинача пальців. Крім того, міжкістковий м'яз на пальмарній поверхні міцно зростається з фасцією п'ястка.
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed