Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 217

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 211 212 213 214 215 216 < 217 > 218 219 220 221 222 223 .. 255 >> Следующая


Дорсальний нерв лопатки— n. dorsalis scapulae — подвійний, відходить від CV i CVI. Обидва нерви прямують у ромбоподібний м'яз — один по медіальній поверхні, другий — у товщу шийної частини вентрального зубчастого м'яза.

Надключичні нерви — nn. supraclaviculares — утворюються волокнами CVI і розгалужуються в шкірі плечового суглоба та підгруддя.

Вентральні гілки двох (трьох) останніх шийних нервів беруть участь у формуванні плечового сплетення.

¦ ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ

Плечове сплетення — plexus brachialis — утворюється вентральними гілками CVI, CVII, CVIII, а також ThI, ThII. Воно лежить вентрально від дра-

495

Розділ 13

бинчастого м'яза і медіально від лопатки (рис. 13.25). З нього виходять нерви в грудну кінцівку: 1) краніальні грудні; 2) каудальні грудні; 3) довгий грудний; 4) грудоспинний; 5) латеральний грудний; 6) надлопатковий нерв; 7) підлопаткові нерви; 8) пахвовий; 9) м'язово-шкірний; 10) променевий; 11) ліктьовий і 12) серединний (див. рис. 13.25; кольорову вклейку, рис. XIV; рис. XV).

1. Грудні краніальні нерви— nn. pectorales craniales (з CVII, CVIII i ThI) — 3—4-ма гілками розгалужуються в поверхневому грудному м'язі.

2. Грудні каудальні нерви — nn. ресиЛа^ caudales (з CVII, CVIII i ThI) — іннервують висхідний грудний м'яз.

3. Довгий грудний нерв— n. thoracicus longus — розгалужується у вентральному зубчастому м'язі.

4. Грудоспинний нерв — n. thoraсоdоrsalis — з одноіменною артерією йде в найширший м'яз спини.

5. Латеральний грудний нерв — n. thoracicus lateralis — позаду найшир-шого м'яза йде в шкірний м'яз тулуба (див. рис. 13.25). Разом з гілками другого та третього міжреберних нервів він утворює міжреберноплечовий нерв — n. intercostobrachialis, що іннервує шкіру в ділянці лопатки та каудального

Рис. 13.25. Нерви грудної кінцівки коня:

А — схема нервів грудної кінцівки; Б— нерви ділянки лопатки, плеча і передпліччя; CVI, CVII, CVIII — вентральні гілки шийних і ThI, ThII— грудних спинномозкових нервів; 1 — n. suprascapularis; 2— nn. pectorales craniales; 3 — n. musculocutaneus; 4— n. axillaris; 5— n. medianus; 6— nn. subscapulares; 7— n. thoracodorsalis; 8— n. thoracicus lateralis; 9— n. pectoralis caudalis; 10— n. radialis; 11— n. ulnaris; 12— n. interosseus antebrachii; 13— nn. palmares; 14— n. digitalis medialis (n. digitalis palmaris); 15— n. dorsalis; а — артеріальна магістраль

496

НЕРВОВА СИСТЕМА

краю триголового м'яза плеча.

6. Надлопатковий нерв— n. suprascapularis (з CVI, CVII i CVIII) — разом із поперечною лопатковою артерією йде в передостний і заостний м'язи.

7. Підлопаткові нерви— nn. subscapulares (з CVI, CVII i CVIII) — розгалужуються кількома гілками в однойменному м'язі.

8. Пахвовий нерв— n. axillaris (з CVII і CVIII) — разом із огинаючою каудальною артерією плеча проходить між підлопатковим і більшим круглим м'язом і віддає свої гілки в згиначі плечового суглоба та шкіру латеральної поверхні плеча і дорсальної поверхні передпліччя. Останні виходять дистально від дельтоподібного м'яза.

9. М'язово-шкірний нерв — n. musculocutaneus (з CVI, CVII i CVIII) — розгалужується в дзьобо-плечовому м'язі і згиначах ліктьового суглоба. Його шкірна гілка — n. cutaneus antebrachii medialis — поширюється в шкірі дор-сомедіальної поверхні передпліччя.

10. Променевий нерв — n. radialis (з CVII, CVIII i ThI) — іннервує розгиначі ліктьового, зап'ясткового суглобів і суглобів пальців, а також шкіру дорсальної поверхні передпліччя, п'ястка і пальців. Спочатку він посилає м'язову гілку в розгиначі ліктьового суглоба разом з глибокою плечовою артерією (у голівки триголового м'яза плеча). Потім променевий нерв прямує на дорсальну поверхню ліктьового суглоба (між медіальною і довгою голівками триголового м'яза плеча) і далі — між латеральною поверхнею плечової кістки та плечовим м'язом, де поділяється на поверхневу і глибоку гілки — ramus profundus et superficialis. Поверхнева гілка розгалужується в шкірі. Вона виходить з-під латеральної голівки триголового м'яза плеча, опускається на латеральну поверхню передпліччя як шкірний латеральний нерв передпліччя — n. cutaneus antebrachii lateralis — і далі на п'ясток і пальці.

Глибока гілка променевого нерва віддає м'язові гілки в розгиначі зап'ясткового суглоба і пальців, і від нього відгалужується шкірний каудальний латеральний нерв плеча — n. cutaneus brachii lateralis caudalis.

У жуйних променевий нерв віддає неосьовий нерв ІІІ пальця і осьові пальцеві нерви для ІІІ і IV пальців; у свині — для II—IV пальців; у собаки — двома гілками досягає I—IV пальців, а в коня— лише нижньої третини передпліччя (рис. 13.26).

11. Ліктьовий нерв — nervus ulnaris (з CVIII i ThII) — виходить з плечового сплетення і віддає гілки в плечову кістку, м'язові гілки в ліктьовий згинач зап'ястка, поверхневий і глибокий згиначі пальців і шкіру каудальної поверхні передпліччя. Вздовж глибокого згинача пальців проходить разом з ліктьовою артерією між ліктьовим згиначем і розгиначем зап'ястка. Проксимально від зап'ястка віддає дорсальну гілку — r. dorsalis — у шкіру дорсальної поверхні п'ястка і пальців (IV, V), а сам продовжується як паль-марна гілка на пальмарну поверхню п'ястка, де поділяється на пальмарні п'ясткові нерви — nn. metacarpei palmares. Останні віддають пальмарні пальцеві нерви — латеральний і медіальний — nn. digitales palmares lateralis et medialis.
Предыдущая << 1 .. 211 212 213 214 215 216 < 217 > 218 219 220 221 222 223 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed