Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 218

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 212 213 214 215 216 217 < 218 > 219 220 221 222 223 224 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби дорсальна гілка ліктьового нерва переходить у пальцевий дорсальний латеральний нерв IV пальця, а пальмарна гілка іннервує міжкістковий м'яз і переходить у IV пальцевий пальмарний латеральний нерв.

497

Розділ 13

Рис. 13.26. Нерви кисті:

А — собаки; Б— свині; В— корови (з дорсальної поверхні); Г— коня; Д— собаки; Е— свині; Є— корови (з пальмарної поверхні); 1 — r. superficialis n. radialis; 2 — n. ulnaris; 2 — r. dorsalis n. ulnaris; 3— nn. digitales dorsales cоmmйnes; 4 — nn. digitales dorsales proprii; 5 — n. musculocutaneus; 6 — nn. digitales palmares communes; 6 — r. communicans; 7— n. medianus; 8 — n. digitalis palmaris proprii (у коня lateralis); I—V— пальці

498

НЕРВОВА СИСТЕМА

У свині дорсальна гілка відокремлює дорсальні нерви V пальця, а латеральний нерв IV пальця з'єднується з поверхневим променевим нервом. Каудальна гілка цього нерва дає IV i V пальмарні поверхневі п'ясткові нерви і гілки в м'язи пальмарної поверхні п'ястка.

У собаки дорсальна гілка нерва переходить у дорсальний латеральний нерв V пальця, а пальмарна гілка дає IV i V поверхневі пальмарні п'ясткові та ІІ, ІІІ і IV глибокі пальмарні п'ясткові нерви, які з'єднуються з гілками серединного нерва.

У коня дорсальна гілка ліктьового нерва йде в шкіру дорсолатеральної поверхні зап'ястка і п'ястка, а каудальна гілка з'єднується з п'ястковим паль-марним латеральним нервом.

12. Серединний нерв— n. medianus (з CVII, CVIII i ThI, ThII) — йде разом з плечовою й серединною артеріями. Нижче від ліктьового суглоба нерв віддає м'язові волокна в променевий згинач зап'ястка і променеву та плечову голівки глибокого згинача пальців. У проксимальній третині передпліччя серединний нерв віддає міжкістковий нерв передпліччя — n. interosseus antebrachii — і досягає дистального кінця передпліччя. В ділянці п'ястка він поділяється на поверхневі п'ясткові пальмарні нерви — nn. metacarpaei palmares superficiales, від яких відходять пальцеві пальмарні нерви.

У великої рогатої худоби серединний нерв на пястку переходить у медіальний п'ястковий пальмарний нерв — n. metacarрeus palmaris medialis, який над суглобом І фаланги поділяється на медіальний пальцевий паль-марний нерв ІІІ і загальний пальцевий пальмарний нерв для ІІІ і IV пальців. Останній з'єднується з ліктьовим нервом.

У свині серединний нерв у дистальній ділянці автоподію поділяється на пальмарні п'ясткові нерви ІІ, ІІІ і з'єднується з ліктьовим нервом.

У собаки цей нерв крім згиначів зап'ястка І пальця іннервує пронатори і поділяється на поверхневі п'ясткові пальмарні нерви І, ІІ, ІІІ.

У коня нерв поділяється на пальмарні п'ясткові медіальний і латеральний нерви. У ділянці путового суглоба кожний пальмарний п'ястковий нерв віддає дорсальний пальцевий нерв і переходить у пальмарний пальцевий нерв (див. рис. 13.26).

¦ ГРУДНІ НЕРВИ

Кількість грудних нервів — nn. thoracici — відповідає кількості грудних сегментів. Кожний нерв віддає до симпатичного стовбура білу сполучну гілку — ramus communicans albus, отримує 1—2 сірі сполучні гілки — rami communicantes grisei — і поділяється на дорсальну й вентральну гілки. Дорсальні гілки йдуть у дорсальні м'язи хребетного стовпа, дорсальний краніальний зубчастий м'яз, ромбоподібний м'яз і шкіру. Вентральні гілки грудних нервів називають міжреберними нервами — nn. intercostales. Вони супроводжують однойменні артерії й вени в реберних жолобах, за винятком останнього грудного нерва, який іде тільки в черевну стінку. їхні медіальні гілки проходять над плеврою, іннервують міжреберні м'язи, а також поперечний грудний і частково черевні м'язи. Латеральні гілки міжреберних нервів розгалужуються в шкірних і черевних м'язах, а також у шкірі грудної й черевної стінок.

499

Розділ LS

¦ ПОПЕРЕКОВІ НЕРВИ

Кількість поперекових нервів — nn. lumbales — відповідає кількості однойменних хребців. Перші 2—4 поперекових нерви віддають симпатичному стовбуру білі сполучні гілки, а всі поперекові нерви отримують сірі сполучні гілки і також поділяються на дорсальні й вентральні гілки.

Дорсальні гілки йдуть у розгиначі попереку, а їхні латеральні шкірні гілки називають сідничними краніальним нервами— nn. clunium craniales.

Вентральні гілки утворюють поперекове сплетення — plexus lumbales, яке з'єднується з крижовим сплетенням. З поперекового сплетення виходять такі нерви: клубово-підчеревний, клубово-пахвинний, статево-стегновий, латеральний шкірний нерв стегна, стегновий і затульний (рис. 13.27).

Рис. 13.27. Нерви тазової кінцівки:

А — схема нервів тазової кінцівки коня; Б— нерви ділянки таза і стегна коня і В— собаки з медіальної поверхні; 1 — n. gluteus cranialis' 1 — n. gluteus caudalis; 2— n. ischiadicus; 3— n. obturatorius; 4— n. rectalis caudalis; 5— n. cutaneus femoris caudalis; 6— n. pudendus; 7— n. tibialis; 7 — r. muscularis proxi-malis; 7' — r. muscularis dorsalis; 8— n. peroneus; 8 — n. peroneus superficialis; 8' — n. peroneus profundus; 9— n. cutaneus surae caudalis; 9 — n. cutaneus surae dorsalis; 10— nn. plantares; 11 — n. digitalisplantaris medialis; 11 — r. communicans; 12 — n. digitalis plantaris medialis (proprius); 13 — n. femoralis; 14— n. saphenus; 15— n. metatarseus dorsalis; 16— n. genitofemoralis; 17— n. cutaneus femoris lateralis; 18 — n. iliohypogastricus; 19— n. iliоinquinalis
Предыдущая << 1 .. 212 213 214 215 216 217 < 218 > 219 220 221 222 223 224 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed